Filiz PEHLİVAN
Makina Mühendisi (ODTÜ)
Enerji ve İklim Krizi Uzmanı
Yazar
fnp.muh@gmail.com

Filiz PEHLİVAN İmzalı Yazılar

Makina Mühendisi (ODTÜ)

Enerji ve İklim Krizi Uzmanı
Yazar

fnp.muh@gmail.com