Rasim Şişman – COVID-19’un Kent Anlayışına Getirileri

Tarih boyunca kuraklık ve sel gibi iklime dayalı afetlerden, deprem ve heyelan gibi jeolojik kökenli afetlere kadar; yangın, göç ve terör saldırıları gibi sosyal afetlerden salgınlar ve orman yangınları gibi biyolojik afetlere kadar tüm afetler insanların yaşamını derinden etkiledi. Tarihsel hafızamız, bizi, Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan […]

Söyleşi: Sema ERDER

Kent sosyolojisi ve yerel yönetimler alanında çok önemli çalışmalarınız var. Bu alanda uzun yıllara uzanan deneyimlerinize de dayanarak, Türkiye’de sosyal demokrat bir belediyecilik için yapısal ve kurumsal ne gibi engeller görmektesiniz? Yerel yönetimlerin en önemli faaliyetinin yerel talepleri demokratik olarak karşılamak olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun nasıl gerçekleştirileceği ise sürekli olarak tartışılan bir konu. Türkiye’nin yapısal/kurumsal […]

Ahmet Özer – Yerel Yönetimlerde Başarıya Giden Yol ve Sosyal (Demokrat) Belediyecilik

31 Mart ve 23 Haziran bir başlangıçtır, bir son değildir. Mücadelenin ve sürecin başarı ile sonuçlanması AKP’nin gitmesine bağlı. Asıl başarı yasakların kalkması, yolsuzlukların son bulması ve yoksulluğun ortadan kalmasından geçiyor. Bunlar da yerel değil, genel iktidarın başarması gereken işlerdir. O halde başarı genel iktidara gelmek ve gelinen iktidarı demokratikleştirmekten geçiyor. Bunun da iki adımı […]

Ece Öztan – Toplumcu ve Akıllı Belediyecilik

Mekan; etnikleşmiş, sınıflanmış ve cinsiyetlenmiş öznelliklerin, asimetrik güç ilişkilerinin ve sosyal hafızanın üretilmesinde önemli bir haznedir. Bu nedenle kentsel mekanlar sosyal politikaların yerelleşmesi bakımından da karşı hegemonya zeminidir. Toplumcu belediyecilik; kentsel mekandaki asimetrik güç ilişkileri ile siyasi ve mekansal dışlama pratiklerini dönüştürmek, sosyal devleti gündelik yaşamlarda somutlaştırmak ve müşteri ya da kullanıcı değil de yurttaş […]

E. Feridun Yalvaç – Belediyelerde Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Katılım

Belediyelerde Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Katılım Görünür olmak anlamına gelen şeffaflık, hem kişilerde hem de kurumlarda güvenilir olmanın önemli unsurlarından biridir. Şeffaflık kişilerde dürüstlük ve samimiyet ifade ederken, kurumlarda hesap verebilir olmakla ve demokratik katılımla yakından ilgili bir kavramdır. Toplumsal bilinçlenme arttıkça kamu kaynaklarını kullanan, karar ve eylemleri toplumu doğrudan etkileyen kurumların şeffaf olmaları gerektiği […]

Mustafa Akın Özerdem – Demokrasinin En Küçük Kalesi: Mahalle

Demokrasinin En Küçük Kalesi: Mahalle Mahalle, sözlükte bir yere inmek, konmak, yerleşmek anlamında “hall” kökünden türetilmiş bir mekan ismidir. Geçici ya da devamlı ikamet etmek üzere kurulan küçük yerleşim birimini ifade eder. İdari yapılanmamız içinde en küçük idari yapı olan köyler de birkaç mahalleden oluşabilir. Öyleyse “mahalle en küçük sosyal yerleşim alanıdır” diyebiliriz. Mahalleler, dünyanın […]

Röportaj: Ka.Der Başkanı Nuray KARAOĞLU

Arkadaşımız Ece ÖZTAN’ın Ka.Der Başkanı Nuray KARAOĞLU ile yaptığı söyleşi. Cinsiyete dayalı veri toplamanın kadınların siyasal yaşama katılımı açısından değeri nedir? Biliyoruz ki; kamu politikaları cinsiyet karşısında nötr değildir. Benzer şekilde, kamu politikalarını izlemenin bir aracı olan veri de nötr değildir. Cinsiyet körü yaklaşımlar kadınların ve erkeklerin ihtiyaçları ve deneyimleri arasındaki farklılıkları görmemektedir. Olaylar karşısında […]

Korel Göymen – Türkiye’de Sosyal Demokrasi Yerelleştirilmelidir

Yerel düzeyde yetki ve yönetimin güçlü ve etkin kılınması bugün sosyal demokrasinin en temel özellikleri ve ilkeleri arasındadır. Bu özellik 1960 ve 1970’lerde Batı Avrupa’daki sosyal demokrat partilerin güçlenmesinde önemli bir yer tutmuş ve Avrupa Birliği’nin (AB) gelişmesinde sosyal demokratların etkisini yansıtmış ve artırmıştır. Yerel yönetimlerin güçlü olması yalnızca etkin bir yönetim sağlamak açısından değil, […]

Ece Öztan – Yerel Yönetimler Eşitliği Hayata Geçirmek İçin Neler Yapabilir?

Kent mekanları, bu mekandaki gündelik deneyim ve karşılaşmalar, öznelliğin, “etnikleşmiş, sınıflanmış ve cinsiyetlenmiş bireyin” üretiminde anahtar bir rol oynar. Mekan, toplumdaki çelişkilerin sıradanlaştırılıp normalleştirildiği gündelik yaşamın içinde eritildiği bir alandır. Kentsel siyaset; ayrışma ve dışlanma mekanizmalarıyla mücadele etmede önemli bir alandır. “Kent hakkı”, “adil şehir”, “kentsel müşterekler” gibi farklı vurgularla öne çıkan kavramlar kentsel siyasetin […]

İhsan Kamalak – Yerel(de) Demokrasi: Durum Tespiti, Sorunlar ve Öneriler

31 Mart 2019’da Türkiye genelinde ve 23 Haziran 2019’da İstanbul’da, Türkiye’nin politik koşullarının etkisiyle farklı bir yerel seçim süreci yaşanmıştır. Başkanlık sisteminin ve iktidar partilerinin getirdiği hatta dayattığı ittifak siyaseti dolayısıyla, siyasal partiler seçimlere kendileri olarak girmemişlerdir. İttifaklar nedeniyle partiler bazı seçim çevrelerinde aday göstermemişler, bazı yerlerde de tabanlarının oy vereceği düşünülen ortak adaylar göstermek […]

Zeynep Altıok Akatlı – Geçmişten Kopmadan Yenilenen Yerel Yönetim Hizmet Anlayışı

“..su aydınlıktır sevgilim, bir boyut kazandırır döküldüğü yere gözlerin kadar parlak ve derin..”  31 Mart yerel seçimleri ile önemli bir eşik atlandı ve Türkiye’nin yeniden gelişen, çağdaş bir ülke olması için bir kapı aralandı. Gerici anlayışın tüm kamu kaynaklarını ele geçirdiği uzun süreli iktidar döneminin yaraları elbette sihirli değnek değmiş gibi bir anda sarılamaz. Ne iktidar tarihinin en düşük […]

Erol Kızılelma – Türkiye Yaşayabileceği En Kötü Günleri Daha Yaşamadı

23 Haziran seçiminin sonucu ve yaşanan süreç, mevcut rejimin ülkeyi yönetebilme yetisini yitirdiğini gösteriyor. Ülkemize, tarihinin gördüğü en büyük soygun ve tahribatı yaşatmış olan bu iktidar, rejimde yaptığı değişikliklerle kendini daha güçlendireceğini sanıyordu. Ama bütün yetkileri bir kişinin eline veren bir nevi padişahlığın, ülkemizin sorunlarını çözmeye yetmeyeceği gibi iktidarın ayakta kalmasına da yetmediği görüldü. Bizzat […]

Ercan Karakaş – Yerelden Merkeze Açılan Demokrasi Yolu

Ekrem İmamoğlu’nun 23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini, oylarını büyük ölçüde arttırarak tekrar kazanması yalnız İstanbul için değil Türkiye için de büyük bir kazanç oldu. Bu sonuç, ülkemizin yeniden insan haklarına dayalı, çoğulcu, katılımcı bir demokrasiye, parlamenter rejime dönülmesini savunan kitleler için büyük umut yarattı. Bu kez yerel yönetimden merkezde yönetime yönelinmeli Öyle […]

Söyleşi: CHP İstanbul İl Başkanı Canan KAFTANCIOĞLU

Arkadaşımız Ece ÖZTAN’ın Canan KAFTANCIOĞLU ile yaptığı söyleşi. İl başkanlığına geldiğinizden beri alışılmışın dışında CHP’li bir profille yarışıyor AKP. Bu, daha ilk dönemden size bir dava olarak yansıdı.  AKP Kaftancıoğlu’nu siyaseten yenemediği için bağımlı yargı ile yok etmeye çalışıyor gibi görünüyor. Yargı süreci ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Siyasi olarak intikam almak için yargı yoluyla bir […]

Funda LENA – Yeni Dönemde Yönetime Gelecek Belediyelere Sanat ve Kültür Yönetimi Önerileri

Türkiye’de belediyeler sanat ve kültür alanını iyi yönetemiyorlar. Elbette ki istisnalar, iyi örnekler var; fakat bu örnekler azınlıkta kalıyor ve kaideyi bozmuyor. Bir kere bir alanı iyi yönetmek için öncelikle o alanı önemsemek, o alanın iyi yönetilmesi gerektiğinin farkında olmak gerek. Bizim ülkemizdeki çoğu il ve ilçe belediyesi zaten daha bu ilk adımda sınıfta kalıyor. […]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile Söyleşi

Dergimiz adına İbrahim Utku Nar Muratpaşa Belediye Başkanı Av. Ümit Uysal’ın çalışmalarına ilişkin görüşlerini aldı. Antalya, turizmimizin başkenti. Muratpaşa da Kaleiçi’yle, Yat Limanı’yla, Cumhuriyet, Attalos meydanlarıyla Antalya’nın merkezi. Ülkemiz son yılda turizmde büyük bir krize girdi. Bu kriz Muratpaşa’da nasıl hissedildi? Belediye Krizin etkilerini azaltmak için ne gibi önlemler aldı? Ekonomik açıdan iki ana sektörde, […]

Özcan Işıklar: “Birazcık Akılla Yeryüzü Cenneti Mümkün”

Bu sayıda ele aldığımız sosyal demokrat yerel yönetim birimi, Silivri Belediyesi. Arkadaşımız İnan Dağdelen Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Markezi’ndeki (TÜRAM) Lavanta Festivali’ne katıldı ve öncesinde Silviri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ile bir söyleşi yaptı. Merhaba Sayın Başkan; Silivri, İstanbul’un hem içinde hem dışında bir yer. Öncelikle genel olarak Silivri’den bahsedebilir miyiz? Silivri, İstanbul’un […]

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: “Toplumsal Huzur ve Sürdürülebilir Bir Kent İçin Sosyal Demokrasi Şart”

Beylikdüzü Belediyesi, 25-50 yıl sonra kentin nerede olacağını hedefleyen şehir planıyla, gelecek planını bu kadar uzun vadeli ortaya koyabilen Türkiye’de ilk ilçe olmayı öngörüyor. Bu amaca ulaşma serüveninde ise vatandaşın kent ile aidiyet oluşturarak, yönetenlerle kolay iletişim kurabilmesi ve kentin sahibi olduğunu hissedebilmesi gibi değerlerin öncelikleri olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplumsal huzur […]

Zeynep Altıok Akatlı – Daha Fazla İzmir (Gâvur İzmir, Güzel İzmir?)

“İzmir’in denizleri koskocaman çocuklar uzatır ayaklarını denize. midye keser ayaklarını kaçarlar sevine sevine.”* İçinden geçtiğimiz bu umutsuz günlerde bize bir umut ışığı İzmir. Evet, İzmir de, memleketin her yeri gibi, nasibini alıyor karartılmış günlerden. Evet, İzmir’de de yaşam zor. Mamafih genel tabloya baktığımız zaman, İzmir topuna zorla el koyulan ama mahallenin büyüklerine topunu vermek istemeyen […]

Bülent Kerimoğlu – Katılımcı Toplumsal Belediyecilik!

Bilgi Çağı’nda yerel yönetimlerin rolü nedir? Halk bir belediyeden neler bekler? İçinde bulunduğumuz zorlu siyasi ortamda bu soruların yanıtları ayrı bir önem kazanmış görünüyor. Yerel yönetim, en kısa ifadeyle, yerel kamusal hizmet birimidir. Gerçekleştirdiği hizmet çeşitliliğini düşünecek olursak, ülkenin gelişimine somut katkı sağlayan bir kuruluştur. Amacı, görev alanı içinde bulunan halkın yaşam kalitesini artıracak çalışmalar […]

2012’den 2013’e:Yeni Siyasette Yerelin İşlevlendirilmesi

KORHAN GÜMÜŞ*   1980’lerden bu yana kamu hizmetleri imtiyaz sahibi özel kuruluşlar tarafından üstlenildi. Kentte kamuya ait alanlarla ilgili işlev değişiklikleri gündeme geldiğinde, idarelerin bunlara ilişkin bir programları yoktu. Bu nedenle ya terk edildiler, ya da özelleştirildiler. Yalnızca tersaneler, elektrik santralleri, endüstri mirası değil limanlar, parklar, yeşil alanlar, hatta sokaklar, kaldırımlar, mahalleler…