Ayşen Uysal – Yerel Demokrasiyi Demokratikleştirmek

“Demokrasiyi nasıl demokratikleştirebiliriz, nasıl derinleştirebiliriz?” sorusu yarım yüzyılı aşkın bir süredir siyasal bilimlere kafa yoranların temel meselelerinden biri. Böyle bir sorunun ortaya atılmasının temelinde, temsili demokrasinin seçmeni belli aralıklarla yapılan seçimler dışında edilgen, atıl kıldığı ve siyasetten uzaklaştırdığı varsayımı yatar. Dolayısıyla da böyle bir soru, aynı zamanda yurttaşın yeniden politikleştirilmesine dair yol ve yöntem arayışını […]

Ulaş Bayraktar – Müşterekler Siyaseti

Sosyal demokrasi üzerine Sempozyum sırasında dile getirilen örnekler ile genel olarak siyasal ve akademik alanda yürütülen tartışmalar, bu siyasal yaklaşımın politik amaç ve araçlarını öne çıkarır. Bir ideoloji olarak görülen ve buna yönelik siyasal öncelik, amaç ve yöntemleri ortaya koyan sosyal demokrasi çerçevesi dolayısıyla iktidarın kullanımına ilişkin öngörüler içerir. Oysa içinde bulunduğumuz coğrafya ve zaman […]

SD Dergi 89/90 Sayısı Çıktı! Dosya: “Emeğin Farklı Yüzleri, Ortak Süreçleri”

Sunuş Değerli okurlar, Bu sayımızın dosya konusunu, farklı yüzleri ve süreçleri ile “emek” oluşturuyor. Derginin hemen hemen yarısını kaplayan emeğe ilişkin yazıların yanısıra OHAL ve KHK, dış politika ve “seçim öncesi” bölümlerimiz var. Bu sayıda seçimlere iki yazı ile yer verdik. Ancak bir sonraki Temmuz – Ağustos sayımızın dosya konusu seçime ayrıldı. Emek konusuyla ilgili […]

Ulaş Bayraktar – Düşmanlarla Savaşarak Değil, Sevdiklerimize Sarılarak Kazanacağız!

Adettendir, bir yılın muhasebesi yapılır her sene-I devriyede. Bugün 29 Nisan ve biz, kamudan kamuya ihraç edileli, bir yıl oldu. En son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim: Çok yaş aldım bu sene. Yaş aldım çünkü çok özledim. Yarın bir yıl olacak sevgilimi, eşimi, dostumu, meslektaşımı, Bediz‘i gurbete uğurlayalı. Çok yazdım ona, her gün yazdım. İstedim ki ne […]

SD Dergi 87/88 Sayısı Çıktı! Dosya “Kent: Yönetimi ve Yönetimine Katılım”

Değerli okurlar, Bu sayımızın dosya konusunu “kent, kent yönetimi, kent yönetimine katılım”a ayırdık. Derginin büyük bölümünü alan dosya konunsun yanı sıra söyleşimiz, doğrudan CHP ile ilgili makalelerimiz ve ilginç serbest yazılarımız var. İlk dört makale, kuramsal yönü ağır basan yazılar. Bunların ilkinde Sema Erder kentleşme siyasetini ve yerel yönetimi genel bir çerçevede ele alıyor. İkinci […]

Ulaş Bayraktar – Belediyeler için Mahalli Müşterek, Müşterekler için Belediyecilik

Türkiye yerel yönetimler tarihinde 1973-1980 döneminin gerek kentleşme gerekse de siyasi açıdan  özel bir önemi vardır. 1973 yılında tüm büyük şehirleri kazanan CHP’li belediye başkanları ülke tarihinde ilk defa merkezi hükümetten ayrı bir siyasi çizgiyi tesis edip, hayata geçirmeye çalıştılar. Bu da, merkezi hükümettin görece organik uzantısı bir hizmet makamı olarak yerel yönetimler anlayışında bir […]