SD Dergi 87/88 Sayısı Çıktı! Dosya “Kent: Yönetimi ve Yönetimine Katılım”

Değerli okurlar, Bu sayımızın dosya konusunu “kent, kent yönetimi, kent yönetimine katılım”a ayırdık. Derginin büyük bölümünü alan dosya konunsun yanı sıra söyleşimiz, doğrudan CHP ile ilgili makalelerimiz ve ilginç serbest yazılarımız var. İlk dört makale, kuramsal yönü ağır basan yazılar. Bunların ilkinde Sema Erder kentleşme siyasetini ve yerel yönetimi genel bir çerçevede ele alıyor. İkinci […]

Tuba İnal Çekiç – Kent Siyaseti – Dönüşüm ve Katılım Süreçleri: Yerinden-“miş gibi”

Kent yönetimine ilişkin sorunların kentlinin katılımıyla çözümlenmesi Atina demokrasisine kadar dayanırken, Avrupa kent komünlerinde de görülen demokratik kent yönetim sistemleri, Ortaçağ çağdaş belediyecilik anlayışının temellerini oluşturur. Bu temeli esas alan ve 1980’lerde ulus devletin merkeziyetçiliğine karşı ortaya çıkan yerelleşme eğilimi de, ivmesini tabandan alan yerel kentsel siyasetin yerel farklılıklara daha uygun, dolayısıyla daha eşitlikçi, daha […]