Selin Sayek Böke – Krizi Aşma Reçetesi: Sosyal ve Ekonomik Haklar

Dünya en az on yıldır kriz halinde. Kriz, düzenin yapısından kaynaklı. Açığa çıktığından beri uygulanan politikalar, düzenin yapısını değiştirmekten ziyade düzen içinde egemen ve güçlü aktörleri kurtarmaya ve düzeni devam ettirmeye odaklandığından, kriz neredeyse hayatın ayrılmaz bir parçası ve gerçeği haline getirildi. Bu kriz halinin yaşamın doğal akışı olduğuna halkın ikna edilmesi için tüm araçları […]

Aydın Cıngı – Kapitalizmin Sonu Komünist Ütopyaya Çıkıyor

Batılı düşünürlerin bir süredir zihnini işgal eden bir fikir var: çalışan çalışmayan herkese koşulsuz-karşılıksız bir sabit ücret. Başlarda bir tür akademisyenler arası zihin jimnastiği gibi görünen düşünce, yol alarak kimi siyasal çevrelerce de benimsenir oldu. Nitekim İsviçre, önümüzdeki 5 Haziran günü bu konuda bir halkoylaması düzenleyecek. Ayrıca söz konusu sistemi Finlandiya incelemeye aldı; Hollanda ise […]

Hakan Güneş – Seçimlerin Mesajı: Barış, Demokrasi ve Sosyal Politika

Seçimlerin yüzeysel ve statik okumalarına ve kısa kestirimlerine dayalı analizler, ortaya çıkan yeni ve sola yönelmiş parti liderlikleri ve kitlesel söylemleri gölgelemekten başka bir amaca hizmet etmiyor. Yaygın bir yelpazenin temel kabulü, CHP’nin hiçbir ilerleme sağlayamadığı; HDP’nin %6’lık büyümesinin en fazla %1’lik kısmının soldan geldiği, geriye kalan oyların –yani %5’lik artışın ise- AKP’den uzaklaşma kararı […]

Meryem Koray – AKP, CHP, HDP Seçim Bildirgelerinde Sosyal Politika

          AKP, CHP ve HDP’nin seçim bildirgeleri ortaya çıktı. İlk olarak, her üç bildirgenin, dertleri ve yönleri farklı olsa da Türkiye için bir dönüşüm gereğinden söz ettikleri ve bunu hedefledikleri söylenebilir. AKP Bildirgesi’nde yeni anayasa ile başkanlık sistemi yönünde bir dönüşüm hedeflenmekte; CHP, bir yandan AKP’nin siyasal, anayasal, ekonomik ve toplumsal […]

Meryem Koray – Sosyo-ekonomik Konular ve Siyasal Ekonomi Açısından AKP ve CHP Programı

          Seçimler yaklaşırken siyasal partilerin nerede durdukları, ne söylediklerinin daha önem kazandığı ve bu çerçevede siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda irdelenmesi gereken birçok konu olduğuna kuşku yok. Ancak “iş, aş, özgürlük ve eşitlik, gelir adaleti” gibi sosyo-ekonomik meselelerin toplumun önemli bir kısmı için “ana mesele” olduğu düşünülürse, partilerin tam bu konuda […]