SD Dergi 115/116 Sayısı Çıktı: Ağır Yaz | İşsizlik ve Diğerleri

Dergimizi pdf formatında indirmek için tıklayınız. Online dergimizi okumak için tıklayınız. Değerli okurlar, COVID-19 salgını ve –biraz da- yaz rehaveti dolayısıyla, bu sayımızı, sizlere epey gecikerek ulaştırabiliyoruz. Dosya konusu olarak çok önceden “işsizlik” temasını saptamıştık. Ancak iktidar, kamuoyunun tüketimine hemen her gün yeni bir gündem saptırıcı sorun sunduğundan, dosya konumuzun -yani işsizliğin- ötesinde de farklı […]

SODEVMONİTÖR: Türkiye’de İşsizlik Araştırması

Sosyal Demokrasi Vakfı, Türkiye’de işsizlerin genel durumunu ortaya koymak amacıyla Türkiye genelinde bir anket çalışması yürütmüştür.  Halihazırda işsiz olduğunu belirten kişiler ile, %95 güven aralığında %4 hata payı ile 600 örneklem üzerinden gerçekleştirilen araştırma, TÜİK’in  NUTS1 tanımına uyan 12 ilde Türkiye temsili ile yapıldı. Araştırma çok ağır ve sarsıcı bir gerçekliğin fotoğrafını çekiyor. Profil Katılımcıların […]

#SODEVMonitör

Araştırma, Türkiye seçmeninin gündem hakkındaki görüşlerini almak amacıyla Aksoy Araştırma tarafından “Eşzamanlı” mobil panelinde %95 güven aralığında %4 hata payı ile 600 görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Türkiye temsili cinsiyet, NUTS1 bölge dağılımı, 24 Haziran 2018 Genel Seçim kotası gözetilmiştir. Kuaför ve berberlerin açılması “Ülkede kuaförlerin/berberlerin açılmasını doğru buluyor musunuz?” sorusuna verilen cevapları incelediğimizde %18,2’si “Hiç doğru […]

Ertan Aksoy – SODEVMONİTÖR | Araştırma: Laiklik Algısı

Değerli SODEV paydaşları, Dünya ve ülkemiz tarihte eşine az rastlanır düzeyde zor bir dönemden geçiyor. Bu dönemi hem deneyimliyor hem de ona aynı zamanda tanıklık ediyoruz. Hepimizin gündemi değişti ve çeşitli iletişim kanallarından virüse dair yeni bilgiler kovalar hale geldik. Bireysel olarak bu çabamız elbette değerli. Fakat o meşhur klişeyi doğrulayarak söylememiz gerekir ki. “hayat […]

Burak Kılıçarslan – #SODEVMONİTÖR İntihar Değil Cinayet: Ekonomik Kriz Can Alıyor

İntihar Değil Cinayet: Ekonomik Kriz Can Alıyor Ekonomik krize bağlı olarak sürekli artan işsizlik, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı yurttaşların en büyük sorunu haline gelmiştir. Yaşamını idame ettirme noktasında çaresizliğe sürüklenen milyonlar; borç, yoksulluk ve kötü çalışma koşullarından dolayı önü alınamayan derin travmalara maruz kalmış, bu sorunun bir neticesi olarak ‘intihar’ vakaları ciddi oranda artmıştır. […]

Burak Kılıçarslan | #SODEVMONİTÖR: İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Yarışa Geride Başlıyor

Bilindiği üzere, farklı sosyal tabanlardan öğrenci alan proje İmam Hatip Liselerinin öğrenci profilini daha çok sosyo-ekonomik düzeyi düşük ve eğitime erişimleri kısıtlı ailelerin çocukları oluşturmaktadır. İmam Hatip Liseleri bu çocuklara, din eğitimi ile birlikte akademik eğitim alabilecekleri bir okul, böylece sınıfsal ilerlemelerine olanak sağlayabilecek üniversiteye geçiş için bir kapı olarak sunulmaktadır. Ne var ki, istatistikler […]

SD Dergi 101/102: “Yeni bir Başlangıç”

Değerli okurlar, Sizlere karşı mahcubuz; çünkü Mayıs-Haziran sayımızı elinize ancak Temmuz’da ulaştırabiliyoruz. Ne var ki 23 Haziran seçiminin sonuçlarını irdeleyen yazılar ancak Temmuz başına yetişti. Dolayısıyla esas mahcubiyet duyması gerekenler, YSK’nın malum üyeleridir. Eğer onlar, AKP mızıkçılığına alet olup İstanbul seçimini, hukukun zerresini içermeyen bir gerekçeyle ve de seçim olup bittikten bir ayı aşkın bir […]

Burak KILIÇARSLAN – #SODEVMONİTÖR: Ekonomimiz Küçülüyor, Enflasyon ve İşsizlikte Zirvedeyiz

Haziran ayı içerisinde farklı kurumlarca açıklanan veriler ekonomimizin içinde bulunduğu korkunç durumu bir kez daha gözler önüne serdi. Biz de TÜİK, IMF ve OECD’nin duyurusunu yaptığı ekonomik verileri, çeşitli ülke grupları ile mukayese ederek açıklamaya çalıştık. Türkiye’nin enflasyon, işsizlik ve büyüme rakamlarını gelişmekte olan ülkeler, OECD ülkeleri, G-20 ülkeleri ve dünya ortalaması ile karşılaştırdık. Tüketici […]