Erdal KART – İklim Değişikliğinin Sağlık Etkileri

İklim, bir coğrafya, coğrafi bölgede uzun bir süre boyunca sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar, yağış, yağış şekli gibi meteorolojik olayların ortalaması olarak tanımlanabilir. İklim değişikliği, doğal olayların ve/veya insan faaliyetlerinin bir sonucu olarak iklimin zaman boyunca değişmesidir. İklim değişikliği biz canlılar için topyekün sonuçlar doğuracak önemdedir. Günümüzde iklim değişiklik yaşamın kendisini tehdit eder boyutu çoktan […]

F. Deniz Mardin – Salgın Sürecinde Sağlık Hakkı ve Mülteciler

Salgın sürecinde mültecilerin sağlık hakkı ve sağlık hizmetlerine erişimi ayrıca önem kazanmıştır.   Sağlık hakkı, sağlık hizmetlerine erişim hakkı, sosyal sigortaya erişim hakkı ve sağlıklı yaşam şartlarına erişim hakkı gibi alt başlıkları içermektedir. Sağlıklı yaşam şartları da barınma, beslenme, çalışma şartları, sosyal yaşama ve politik yaşama katılım gibi konuları kapsamaktadır. Bu yazıda sağlık hakkı kapsamında öncelikle […]

Haldun Akgöz – Yoksullar Erken Ölüyor

Oysa her şey ne güzel başlamıştı. Avrupa aydınlanmasına giden yolda daha 16. yüzyılda ütopistler mükemmel bir dünya için toplum tahayyüllerini kitaplarına yansıtıyorlardı. Campanella “Güneş Ülkesi”, Bacon “Yeni Atlantis”, Thomas More “Ütopya” adlı eserlerinde hem modern zamanların kurgusunu yapıyor hem de o döneme ilişkin olarak az çok sağlık politikaları üzerinde de duruyorlardı. More, daha 1500’lü yılların […]

Onur ÇEÇEN – Sağlıkta Dün, Bugün ve Yarın: Sağlık Seferberliğinden Binasız, Donanımsız Hekimliğe!

212, 222 ve 224. Bu sayılar ne anlama geliyor sizce? İlki 10 Ocak Gazeteciler Günü’ne imzasını atan Basın İş Yasası’nın çıktığı 1961 yılındaki Resmi Gazete’deki kanunun sayısı. Peki, 222 ve 224 ne? Basın İş Yasasından iki gün sonra, 12 Ocak 1961’de çıkarılan iki ayrı seferberlik kanunu. 222 İlköğretim ve Eğitim Kanunu idi. 224 ise Sağlık […]