Mehmet Yeşildağ – Eğitimde Dönüşüm ve Proje Okulları Meselesi

Ülkemizde bugün eğitimde yapılan dönüşüm adımlarını ve ne yapılmak istendiğini anlamak için kanımca geçmişe, şöyle bir Osmanlı’ya bakmak yeterli olacaktır. Özetle Osmanlı İmparatorluğunda eğitim sistemine bir göz atarsak yaygın eğitim kurumları camiler, tarikatlar, zaviyeler. Buralarda, tefsir, hadis, fıkıh, kelam derslerinin yanında matematik, astronomi gibi dersler verilirdi. Örgün eğitim de, sıbyan mektepleri ve medreselerde verilirdi. Eğitim […]

Atilla Özsever – Proje Okulları: İmam Hatipleştirme Darbesi…

AKP iktidarı, önce 4+4+4 uygulamasıyla ana okullarından başlayarak ilk ve orta öğretimde dini eğitimin güçlendirilmesinin yolunu açtı. Şimdi de “proje okulları” adı altında bu okullardaki ilerici, Atatürkçü, laik öğretmenleri tasfiye ederek gerici ve dinci bir eğitim anlayışını egemen kılmayı ve tümüyle siyasal İslamcı bir kadrolaşmayı amaçlıyor. Aslında laik, bilimsel ve parasız eğitimin tamamen tasfiyesiyle tüm […]