Kanal İstanbul Girişimine İlişkin Uzman Görüşleri

Haluk Eyidoğan, Prof. Dr., İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü E. Öğretim Üyesi Afetlere dönüşen olaylar iki kaynaklıdır: Doğal ve insan (teknolojik) kaynaklı olaylar. Afete dönüşebilen doğal tehlikeler deprem, sel, heyelan, tsunami, volkan patlaması, tayfun, fırtına, kuraklık, orman yangınları vb. insan kaynaklı tehlikeler ise baraj yıkılması, ulaşım kazaları, kimyasal yangın ve zehirlenme, nükleer kirlenme ve kaza, tetiklenmiş […]

Pelin Pınar Giritlioğlu – Kültür Mirasının Korunması Sürecinde Kentsel Dönüşüm ve İmar Uygulamaları

Planlamanın yerini her gün biraz daha fazla kentsel dönüşüm uygulamalarının aldığı son dönemlerde, kültür varlıklarının da giderek daha fazla tehdit altında olduğu görülüyor. Bu gerçeğin kırılma noktalarından belki de ilki, 2005 yılında yürürlüğe giren 5366 sayılı Kentsel Yenileme Yasası’nın hemen ardından İstanbul’da başlatılan ve hiç kuşkusuz büyük bir rant projesi olarak kurgulanan Tarlabaşı Kentsel Yenileme […]