Ahmet ÖZER – Korona Sonrası Dünya Nasıl Olacak?

Giriş Bir yandan insanlık bu virüs musibetini defetmeye çalışırken, öte tarafta “Korona sonrası bizi nasıl bir dünyanın beklediğini sorguluyor. Her büyük olaydan sonra yeni arayışların ve değişimlerin olması hem kaçınılmaz, hem de doğal. Ancak unutmamak gerekir ki; bir değişim ancak onu isteyenlerin gücü oranında gerçekleşebilir. Burada asıl soru şudur: Bu değişimi dünya üzerindeki halklar ve topluluklar […]

Feyza AK AKYOL – COVİD-19 Etkisinde Karantina Döneminde Artan Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri

Toplumsal cinsiyet, sanayi toplumlarında kadın ve erkeklerin iş fırsatlarını, deneyimlerini ve kazanımlarını şekillendirir. Birçok sosyolog, kadınların ve erkeklerin ücretli işlere katılımının ve yaptıkları işlerin niteliğinin toplumsal statülerini etkilediği konusunda hemfikirdir. İş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak için kaydedilen önemli ilerlemeye rağmen, bu olgunun ivme kazanmasını engelleyen etkenler vardır. Gerçekten de, günümüzde kadınların kaliteli işlere erişme […]

Aytül FIRAT – Yükseköğretime Salgınla Gelen Fırsatlar ve Vakıf Üniversitesi Emekçilerini Bekleyen İşsizlik

2020 yılıyla birlikte neredeyse tüm ülkeler, Covid-19 ismi verilen virüsün gösterdiği yüksek yayılma hızı, ölüm riski, tedavi ve aşı üretilme süresinin uzunluğuna dair acı gerçeklikle karşı karşıya kaldılar. Çabuk atlatılacak, hafife alınacak türde bir dert olmadığı kısa süre içinde anlaşılan salgını yavaşlatmaya dönük birtakım önlemler, tartışmalı taraflarıyla Türkiye’de de hayata geçirildi. Böylelikle bahar ayları, gündelik […]

Nuriye Akev – Tarih ve Bilimin Işığında Salgınlar

Demokrasi -halk yönetimi- daima ilerleyen ve gelişen toplumlarda var olmuştur. Anadolu’muzun muhteşem coğrafyasında, yüzbin yıllar ötesinden bize bakan “buleterionlar” -meclis toplantı amfitiyatroları- görkemli tiyatrolar, gymnasiumlar, stadyumlar ancak demokrasiyle var olabilen sanat, spor, medeniyet ve bilimsel ilerleme göstergeleridir. Tabii burada hamamları ve şifahaneleri de göz ardı edemeyiz. İnsanlar ölümün varlığını ve ölüm karşısındaki çaresizliğini ilk hisseden […]