Aydın Cıngı – Sen ki Atam’ı Tanımayisun, Ben Seni Hiç Tanımayrum

Başlık, Atatürk’ü yok sayan ve 30 Ağustos Cuma hutbesinde adını dahi anmayan; onu tanımayan Diyanet İşleri Başkanlığına malum fıkra uyarınca ve sevgili Laz kökenli yurttaşlarımın ağzıyla seslenişimdir. Siz bu yazıyı okurken bu tarihin üzerinden epey vakit geçtiği için olay biraz küllenmiş olacak; ama Diyanet görevlileri Atatürk’e saygısızlığı o zamandan beri de her vesileyle yineliyorlar.  Ayrıca […]

Mehmet Şakir Örs – 31 Mart ve 23 Haziran Sonrası Türkiye

31 Mart yerel seçimleri ve ardından yapılan 23 Haziran İstanbul seçimi, doğrusu ülkemizin siyasal tarihinde derin izler bırakacak ölçüde önemli dönüm noktaları oldu. Öyle görünüyor ki, bu seçimlerin sonuçları ve etkileri, siyasal süreçte büyük kırılmaların yaşanmasına ve yepyeni siyasal-toplumsal gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olacak. Öncelikle, seçimler sonrasında beliren ilk heyecan dalgalarını ve duygusallıkları geride bırakıp, […]

Erol Kızılelma – Ekonomik Krizin Gölgesinde Diktatörlükle Mücadele

Türkiye 16 yıllık AKP iktidarının bedelini ödüyor. Yolsuzluklarla şaibeli AKP iktidarının, özelleştirmeler ve yüksek faizle borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, halkın refahı ve ülkenin gelişmesi doğrultusunda harcamak yerine, görkemli beton inşaatlara harcamış olması nedeniyle, yaşanılan krizin beklendiği söylenebilir. Hatta ancak çarşı pazar ekonomisinden anlayan yurttaşlar bile gelecek tehlikenin farkındaydılar. Üstelik harcanan kaynakların en önemli kısmının, […]

Ahmet Özer – Yönetimde Otoriterleşme, Tekçilik ve Türkiye’de Durum

Dünya üzerinde genel olarak üç yönetim biçiminden bahsedilebilir. Bunlar teokrasi, diktatörlük ve demokrasidir. Teokrasi, Allaha atfedilen rejimin yarattığı korkuya; diktatörlük, bir kişi rejiminin yarattığı baskıya ve korkuya; demokrasi ise halkın rızasına dayanır. Diğerlerini tahlil ederken asıl üzerinde durulması gereken, demokrasi ve onun bozulmuş halleri ile demokrasi kisvesi altında yürütülen rejimlerdir. Eğer gerçek manada amaçlanan demokrasi […]

Ercan Karakaş – Başkanlık, Parlamenter Sistem ve Sosyal Demokrasi

Ülkemiz son derece kritik bir süreçten geçiyor. AKP, parlamenter demokrasi yerine bir başkanlık sistemine doğru adım adım yol alıyor. Tek adama dayalı otoriter bir rejimi hukukileştirmeye çalışıyor. Tüm siyaset stratejilerini bu hedefe ulaşmak üzerine kuruyor: Kutuplaştırma siyaseti, Davutoğlu’nun gönderilip Erdoğan ile daha da uyumlu yeni bir başbakanın seçimi, toplumsal barış konusundaki çelişkili tutumlar, milliyetçilik söylemi, […]

Ercan Karakaş – Türkiye: Yarı-demokrasiden Otoriter Rejime

Ülkemiz, birbiri ardına patlatılan bombalarla artık bir Ortadoğu ülkesi; bir Irak, bir Suriye görüntüsünde. Ankara’dan sonra İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde düzenlenmiş olan terör saldırısı mevcut endişeleri daha da derinleştirdi. Hükümet çevreleri halka “terörle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz” şeklinde öğütler veriyor. Herkesin kendileri gibi düşünmesini, bombalamaları kınamakla yetinmesini istiyor. Hükümete soru sorulmasını ve barışçıl çözüm taleplerini duymak istemiyor. […]

Sayı 25/26 – Siyasette Reform ve Otoriterleşme

İÇİNDEKİLER SUNUŞ Erol Kızılelma – Sosyal Demokrat’tan DOSYA: SİYASETTE REFORM VE OTORİTERLEŞME Alaattin Yüksel/Hülya Güven: Siyasette Etik Gülgün Tosun/Tanju Tosun: Türkiye’de Siyasi Katılım Açığı Yakup Kepenek: Siyasal Gücün Kullanımı Bağlamında Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Sistemi Ercan Karakaş: “Yeni Bir Siyaset Kültürü” ve “Yeni Bir Siyaset Anlayışı” Üzerine Görüşler Can Büyükbay: AKP Döneminde Türkiye: “Gesellschaft” […]