Çeviri/Röportaj – Wolfgang STREECK: Kapitalizm ve Eleştirisi: Toplum Bunu Kabul Etmeyecek

*Wolfgang Streeck, Köln’deki Max-Planck Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü’nün yönetici direktörü ve Köln Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde sosyoloji profesörüdür. Esas araştırma konusu, demokratik siyaset ile kapitalist ekonomi arasındaki gerilim ilişkileridir. “Re-Forming Capitalism” adlı kitabında irdelediği pek çok konu arasında; piyasanın ve piyasa aktörlerinin, sosyal demokrasinin kazanımlarını geriye alma yolundaki sürekli çabaları ile toplumun bunlara karşı […]