Anıl Aba – Küresel Ekonominin Ahvali…

Neo-liberal dönem boyunca küresel ölçekte finansallaşmanın ve piyasalaşmanın artması, ana akım iktisatçıların beklediği gibi, dünya ekonomilerini istikrara kavuşturmadı; aksine daha kırılgan hale getirdi. Gözler önündeki küresel dengesizlikler tesadüfi ekonomik şokların değil, kapitalizmin normal işleyişinin bir sonucu. 2007’de başlayan küresel çöküş sırasında piyasa ekonomistleri “V çıkışı” mı yoksa “U çıkışı” mı olacak diye tartışırken gelinen noktada […]

24. Sayı: İçindekiler

İÇİNDEKİLER Okumak için tıklayın. SUNUŞ Erol Kızılelma – Sosyal Demokrat’tan DOSYA: 2013’E GİRERKEN TÜRKİYE’YE GENEL BAKIŞ Atilla Kart – Anayasa Gerçekleri… Ercan Karakaş – AKP Hükümetinin Demokrasi Karnesi Aydın Cıngı – AKP İktidarı ve Tayyip Bey; Seçilmiş Otoritarizm Mustafa Sönmez – 2012’den 2013’e Ekonomi: İniş Zamanı Adnan Serdaroğlu – Türkiye’de Çalışma Hayatı ve Sendikal Özgürlükler Sibel Özbudun – AKP’nin Eğitim Sistemi: Milliyetçi, Maneviyatçı ve […]

Sosyal Demokrasiyi Yeniden Düşünmek!

Meryem Koray* Sosyal demokrat düşünce ve politikaların bir duraklama/gerileme içine girdiğine kuşku yok. Yalnız iktidara gelmek bağlamında değil, günümüz değişikliklerine yanıt üretmek bağlamında da sıkıntılar ve tıkanıklıklar var. Bunları aşmak da kolay değil. Bir yandan uygun yanıtlar, politikalar üretmek eskiye göre daha zor; öte yandan yanıt üreteyim derken melez bir düşünce sistematiği olarak kendi çizgisi […]