Aydın Cıngı – Küresel Yönelim, Avrupa ve Macaristan Örneği

Küresel yönelimleri ve dünyanın gidişini birkaç paragrafta anlamlandırıp özetleyivermek olanaklı değildir. Ancak bunu, bir derginin dosya konusu çerçevesinde, yine de kıyısından kenarından deneme cesaretini gösteren birileri bulunabilir! Kuşkusuz, süreler ve olaylar üzerinden uçarcasına geçivermenin yol açtığı aşırı şematik anlatımın okur tarafından anlayışla karşılanacağı umuduyla… Dünyada … Liberal/özgürlükçü demokrasi ve kapitalizm, son yüzyılın başlıca küresel gücü […]