Funda Lena – Pandemi Süreci ve Sonrasında Kültürel Sektörlerin Durumu

Ülke ve dünya olarak içinden geçtiğimiz bu olağanüstü süreç, tüm sektörleri olduğu gibi, kültürel sektörleri de derinden etkiledi. Hatta diyebiliriz ki, kültürel sektörler ve özellikle de gösteri sanatları alanı, zaten kırılgan olan ekonomik yapıları ve de sosyalleşmeye dayalı iş modelleri dolayısıyla, en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Kalabalıklar halinde bir araya gelinmeden icra edilmesinin pek […]

Vecdi Sayar – Sanatsız Eğitim

Eğitim, ülkemizin en temel sorunlarından biri. Sosyal demokrat politikalar içinde de öncelikli bir başlık. Çünkü eğitim alanında geri kalmış, iyi yetişmiş kadrolara sahip olmayan bir ülkede ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerçekleşemeyeceğini, bilinçli yurttaşların var olmadığı bir ülkede demokrasinin kurum ve kurallarının sağlıklı işlemesinin mümkün olmadığını biliyoruz.  Eğitimde önemli olan nicelik değil, nitelik… Yüzlerce üniversite kurulması, […]

Funda LENA – Yeni Dönemde Yönetime Gelecek Belediyelere Sanat ve Kültür Yönetimi Önerileri

Türkiye’de belediyeler sanat ve kültür alanını iyi yönetemiyorlar. Elbette ki istisnalar, iyi örnekler var; fakat bu örnekler azınlıkta kalıyor ve kaideyi bozmuyor. Bir kere bir alanı iyi yönetmek için öncelikle o alanı önemsemek, o alanın iyi yönetilmesi gerektiğinin farkında olmak gerek. Bizim ülkemizdeki çoğu il ve ilçe belediyesi zaten daha bu ilk adımda sınıfta kalıyor. […]

Vecdi SAYAR – Sanatsız Kalan Kentlerimiz

“Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” diyen ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için sayısız projeyi tasarlamakla kalmayıp, hayata geçiren Mustafa Kemal Atatürk’ün ve arkadaşlarının görev yaptığı yıllardan bu yana kültür-sanat politikalarımızda gözle görünür bir değişim yaşandı.

Vecdi Sayar – Distopyanın İçinden…

İlk çağ filozoflarının kafa yorduğu sorunsallardan biri, ‘ideal toplum’un nasıl bir yapıya/düzene sahip olması gerektiğiydi. ‘İyi’ yöneticilerin başında olduğu disiplinli toplum modelleri üstüne düşünceler geliştirdi pek çoğu. Platon’un “Devlet”i, bu alandaki en temel yapıt olarak kabul ediliyor. Ardından Plutarkhos’un “Lykurgos’un Hayatı” ve ideal toplum için ahireti işaret eden Aziz Augustinus’un “Tanrının Şehri” geliyor. Ama ‘Ütopya’nın […]

Cem Erciyes – Kültür Sanat Devrimimiz Ne Vaziyette?

Türkiye Cumhuriyeti kültür alanında etkili bir dönüşüm gerçekleştirmeyi başarmıştı. Cumhuriyet’i kuran kadroların Osmanlı aydınları ve devlet adamları olduğunu biliyoruz. Nitekim pek çok kurum gibi, aslında Batılılaşma hamlesi de daha Osmanlı döneminde başlamıştı. Önemli fark, Osmanlı’nın kurumlarını dönüştürüp hedeflediği modernleşmeyi gerçekleştirememesi, Cumhuriyet’in ise daha kararlı davranacak siyasi koşullara ve kadrolara sahip olmasıydı. Kültür alanındaki atılım, Cumhuriyet’in […]

Funda Lena – Cumhuriyet Tarihimizde Değişen Hükümetlerin Değişen Kültür Politikaları

Bu yazıda Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren farklı liderler ve hükümetlerce kültürün bir politika meselesi olarak nasıl ele alındığı, kültür sanat alanına fikri ve maddi ne gibi yatırımlar yapıldığı, sanatın ve toplumun kültürel düzeyinin gelişimine ne derece katkı sağlandığı gibi konuları karşılaştırmalı bir biçimde ele almaya çalışacağım. Bu bağlamda özellikle Cumhuriyet’in ve parlamenter demokrasinin kurucusu olan Atatürk’ün […]

Eyüp Muhçu – AKM İçin Adalet ve Demokrasi!

Cumhuriyetin simgesel değerlerinden olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM); koruma, restorasyon ve yargı kararlarına karşın yıkım tehdidi altında. Toplumsal duyarlılıklarla birlikte bütün koruma ve hukuk normları yok sayılarak, anıtsal yapının yıkımı ısrarla ve yeniden gündeme getirilmektedir. Üstelik bu tehdit, kamu adına bu çok değerli kültür varlığı ve sanat fabrikasını korumakla görevli Cumhurbaşkanlığı adına yapılmaktadır… Yapıldığından bugüne […]

Sera Kadıgil – Sanatın Dibine Kibrit Suyu

Siyaset bilimci Dr. Lawrence Britt, 20. yüzyıldaki tipik faşist rejimleri (Hitler’in Almanya’sı, Franco’nun İspanya’sı, Mussolini’nin İtalya’sı, Pinochet’nin Şili’si gibi) inceleyerek faşizmin 14 karakteristik özelliğini tespit etmiş[1]. Bu karakteristik özellikler sıralanırken “Güçlü ve sürekli milliyetçilik” “İnsan haklarının aşağılanması ve hor görülmesi” “Kitle iletişim araçlarının kontrol altına alınması” diye uzayıp giden listeye 11. sıradan giren başlık ise şöyle: […]

Funa Lena – Türkiye UNESCO Kültürel Çeşitlilik Sözleşmesini Onayladı

UNESCO Genel Konferansı tarafından 2005 yılında kabul edilen ve 2007 yılında yürürlüğe giren Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (KİFAÇ), geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) alınan kararla Türkiye tarafından onaylandı. Türkiye aslında sözleşmeye imza koyan ilk ülkelerden biri. Fakat bir ülkenin KİFAÇ’ı imzalamış olması sözleşmenin o ülkede hemen yürürlüğe gireceği anlamına gelmiyor. […]

Funda Lena – Kültürel Sektörlere İlişkin Dünyada Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye

Son 20-30 yıldır dünyada -özellikle gelişmiş ülkeler ve Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi gibi uluslararası örgütler nezdinde- kültür alanına dair bir paradigma değişimi yaşanıyor. Sanatsal ifadeleri de içine alan kültür kavramı, artık kimliğin, anlamın ve değerlerin taşıyıcısı olması dolayısıyla sahip olduğu içsel önemin yanı sıra, kaynağı olduğu kültür endüstrileri vasıtasıyla ülke ekonomilerinin önemli bir […]

Vecdi Sayar – 70. Cannes Festivali: Beyazperdeye Yansıyan Karanlık

Sinema sanatı, günümüz dünyasına ayna tutarak, içinde yaşadığımız karanlığa karşı bizleri uyarmaya, uyandırmaya çalışıyor. Mayıs ayında, Fransa’nın Cannes kentinde 70. kez düzenlenen Cannes Film  Festivali’nde izlediğimiz filmlerin pek çoğu, dünyanın gidişatına ilişkin karamsar düşünceler taşıyordu. Yönetmenler, genellikle aileyi bir “mikrokozmos” olarak ele alıp yaşadığımız günlere ilişkin yorumlarını aktarıyordu. Bu yılki yarışmaya seçilen 19 film arasında […]

Vecdi Sayar – Faşizmin Ayak Sesleri

Sanat, bireyin dünyasını mercek altına aldığı kadar toplum sorunları üstüne de akıl yürütmüştür, tarih boyunca. Sophocles’ten Brecht’e binlerce yazar, toplumları yönetenlerin ve yönetilenlerin dünyalarına odaklanmış; iktidarlara boyun eğenlerin ve başkaldıranların öykülerini anlatmıştır. Mayıs ayında 20.’si gerçekleşen Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde izlediğim iki oyun da bunlar arasında. İkisi de edebiyat uyarlaması. Belçika’nın Flaman bölgesinden bir tiyatro […]

Vecdi Sayar – Sanat Deyince Ne Anlıyoruz? Yerel Yönetimin Asal Görevlerinden Biri Sanatı Yaygınlaştırmaktır

Geçen yıl, CHP Kültür ve Sanat Platformu olarak düzenlediğimiz “Sosyal Demokrat Belediyelerde Kültür ve Sanat” başlıklı sempozyumda, belediyelerimizin kültür ve sanat politikalarına ilişkin eleştiri ve öneriler sunulmuştu. Bu sempoyumda değerli tiyatrocu arkadaşım Zeliha Berksoy’un dile getirdiği bir uyarı ile başlamak istiyorum. Almanya ve başka pek çok ülkede olduğu gibi,‘Kültür ve Sanat’ kavramı yerine ‘Sanat ve […]

Vecdi Sayar – Barışı Kurmak Bir Sanattır

7 Haziran seçimleri sonrası ülkemizde yaşanan acı olaylara toplumumuzun büyük bir bölümü duyarsız kalmadı. Tepkilerini kamuoyu ile paylaşan gruplar içinde, sanatçıların ve medya mensuplarının ön saflarda yer alması şaşırtıcı değildi. Her ikisi de, ‘ehlileştirilmiş’ bir medya ve sanat ortamı isteyen siyasi iktidarın hedef aldığı toplum kesimleri arasında yer alıyordu. Elbette, şu soru sorulabilir, bu tepkiler […]

Vecdi Sayar – Zor Günlerde Kültür – Sanat

7 Haziran seçimi sonuçları, kısa süreli bir ferahlık yaratmasına karşın, Türkiye’nin önünü açmadı. Seçimde oy kaybına karşın, birinci parti konumunu koruyan AKP, MHP’nin işbirliği ile Meclis Başkanlığını da elde etti. Şimdi sıra koalisyon oluşumunda. Suriye’ye yönelik bir askeri harekata MHP’nin gönüllü olması, koalisyonun kurulmasını kolaylaştıracak gibi duruyor. Elbette, uzun süreli bir koalisyondan söz etmiyorum. Hükümet, […]

Vecdi Sayar – Siyasi Partilerin Seçim Bildirgelerinde Kültür ve Sanat

          Ülkemiz, tarihinin belki de en kritik seçiminin eşiğinde. 13 yıllık AKP iktidarında, pek çok alanda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da ciddi bir tahribat yaşandı. Muhazafazakar olduğunu iddia eden bir siyasi iktidar döneminde, maddi ve manevi kültürel değerlerimizin hızla yok edilmesi sürecine tanık olduk. Kültür ve sanat alanının emekçileri […]

Ercan Karakaş – AKP Hükümeti’nin Kültür ve Sanat Alanındaki Baskı ve Sansür Uygulamaları Devam Ediyor

          Uygar bir toplumun ve gelişmiş bir demokrasinin yaratılabilmesi her şeyden önce, insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmelerine ve eleştiri haklarını korkusuzca kullanabilmelerine bağlıdır. Bu çerçevede ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkı, yaratıcı sanat için de olmazsa olmaz bir koşuldur. Özgür sanat kültürel gelişmenin en önemli öğelerinin başında gelmektedir. O nedenle, uygar ve […]

Benan Aka – Aşk ve Devrim • Darağacında Üç Fİdan

            Aşk ve Devrim Serkan Acar, Aşk ve Devrim ile, ilk uzun metraj denemesini sol yumruğunu havaya kaldırarak izleyicilerin beğenisine sunuyor. Kemal yirmilerinin başında idealist bir üniversite öğrencisidir. Bir gün radyoyu açar ve bütün hayatı değişir. Haberleri dinlerken, halkların eşitlik ve refah içinde yaşama ideali uğruna insanların öldüğü; kendisinin de […]