İzzettin Önder – Cumhuriyet Dönemi İktisat Politikaları ve Kazanımları

Cumhuriyet dönemi iktisat politikalarının kuruluş aşamasındaki şekillenmesi Lozan görüşmelerinin kesintiye uğradığı 1923 yılında İzmir’de toplanan İktisat Kongresi’nde gerçekleşmiştir. İktisat Kongresi’nin tarihsel misyonu, bir yandan siyasal açıdan kapitalist ve sosyalist blok arasında denge oluşturarak ulusal bağımsızlık alanını belirlemek, diğer yandan da içte toplumsal birliği sağlayıp kuruluşu gerçekleştirmektir. Resmi kesimden bazı devlet daireleri, halk kesiminden çiftçi, sanayici, […]