2012 AB İlerleme Raporu’nda Türkiye Ekonomisi

Barış TINAY*   22 Haziran 1993 tarihinde gerçekleştirilen Kopenhag Zirvesi’nde Avrupa Konseyi, adaylık için başvuruda bulunmuş ülkelerin, tam üye olmadan önce karşılaması gereken kriterleri belirlemiştir. Bu kriterler siyasi, ekonomik ölçütler ve birlik müktesebatının benimsenmesi olarak üç başlıkta toplanmıştır.