Bülent Tezcan – Bütün Gücümüzle Sandığa!..

Anayasalar siyasal iktidarları sınırlamak için hazırlanan düzenlemelerdir. Şekli olarak anayasa biçiminde hazırlanmış olmakla birlikte, gerçekte siyasal iktidarı sınırlamayan metinlere “sahte anayasalar”; bu tip anayasa yapma tutumuna da  “suiistimalci anayasacılık” denir. 16 Nisan günü oylanacak olan anayasa değişikliği bu iki kavrama da tipik bir örnektir. Değişiklik; yasama, yürütme ve yargı gücünü yürütmeyi temsil eden tek kişinin […]

Ertekin Özcan – AKP ve MHP’nin Anayasa Değişikliği Nasıl Bir Siyasal Rejim Getirir?

AKP ve MHP’nin birlikte TBMM’YE getirdikleri Türkiye’nin siyasal ve toplumsal sistemini değiştirmeyi öngören bu Anayasa teklifi ile yapılmak istenen, basit bir hükümet değişikliği değil; “siyasal rejim” değişikliğidir. Cumhuriyet rejimi, egemenliği saraydan alıp halka verme ve demokratikleşme çizgisini benimsemişken, bu anayasa değişikliği egemenliği tekrar halktan alıp bir tek kişiye vermeyi öngörüyor. Özgürlükçü demokrasinin geliştiği ülkelerde Anayasa […]

Ercan Karakaş – Anayasa Değişiklik Önerileri: Özgürlükçü, Çoğulcu Demokrasi İçin Tuzak

Türkiye, AKP Hükümeti’nin, MHP desteği ile TBMM’den geçirdiği anayasa değişiklikleri için 16 Nisan’da referanduma gidiyor. Birçok değerli anayasa hukukçusunun ve siyaset bilimcinin de vurguladığı gibi, yapılmak istenen şey “basit bir sistem değişikliği” değil. Neredeyse 200 yıllık modernleşme, anayasal düzen kurma ve demokratikleşme yolunu terk etmek ve geriye doğru dönmek. Erdoğan ile AKP, bu hamleyle, insan […]

Ahmet Özer – Referanduma Giderken: Anayasa Değişikliği, Popülizm ve Çoğulculuk

Anayasa değişikliği Anayasada, kozmetik bir müdahale ile paradigmatik bir değişim yapılıyor. Oysa bu süreç, toplumun tüm katmanları tarafından tartışılması ve sivil toplum tarafından hazmedilmesi gereken bir süreç. Bunun yerine, neden apar topar yangından mal kaçırır gibi yapılıyor bu düzenleme? Hangi ihtiyaca binaen yapılıyor; toplumsal sosyolojiyi kapsıyor mu; evrensel hukuka uygun mu? Hayır. Böyle olunca, yapılan […]

Meryem Koray – Neden Hayır, Nasıl Hayır?

Şöyle başlamak mümkün. Yapılmak istenilen anayasa değişiklikleri sonunda Türkiye’de kimse için hukuk ve güvencenin kalmayacağı o kadar net, getirilmek istenilen sistem o kadar ürkütücü ki, buna “hayır” demenin, “hayır”ı örgütlemenin  oldukça avantajlı konumda olduğu söylenebilir. Bu nedenle “evet” yanlılarının, değişiklikleri konuşmak ve savunmaktan çok, hayır diyecekleri töhmet altında bırakma, korkutma biçiminde bir strateji izledikleri de […]

Oğuz Oyan – Anayasa Referandumu, Rejim Değişikliğinin Son iki Hamlesinin İlkidir

Tarihsel gelişme Başkanlık sistemi, tıpkı parlamenter sistem gibi, bir ülkenin siyasi tarihindeki gelişmelerin ürünüdür. Bunun dışındaki zorlamalar, ya çalışması zor eklektik ve uyumsuz yapılara yol açar ve sürekli kriz üretir ya da totaliter bir rejimin üstyapısını hazırlar. Daha çok üçüncü dünya ülkelerinin otoriter yönetimlerine uygun düşen bu sonuncu durumdaki sistemlere, Tarık Zafer Tunaya’nın önerdiği gibi, […]

Fatih Yaşlı – Anayasa Değiştiği İçin Rejim Değişmiyor, Rejim Değiştiği İçin Anayasa Değişiyor

Türkiye solunun gerek akademi ve düşün dünyasındaki gerek siyasetteki temsilcileri, ister örgütsel ister bireysel düzeyde olsun, AKP’nin Türkiye’yi dönüştürme projesini “rejim değişikliği” olarak adlandırmaktan uzunca bir süre kaçındılar. Bunun elbette çeşitli nedenleri vardı. AKP’yi “demokratikleşme” ya da “vesayetle mücadele” adına destekleyen liberal sol kesimler, yaşanan dönüşümü zaten hayırhah olarak gördüklerinden, -kötü çağrışımlara yol açabileceği endişesiyle […]

Levent Tüzel – Türkiye’nin Geleceği İçin Demokrasi Güçleri “Hayır”dan Yana

Türkiye, anayasa değişikliğini oylamak için referanduma gidiyor. 16 Nisan’da halk sandıklarda tercihini belirleyecek. Bütün süreçleri anti demokratik olan anayasa değişikliği için halk daha şimdiden baskı altına alınmış durumda. “Hayır” yönünde görüş açıklayan ya da bu doğrultuda çalışma yürütenler vatan haini ilan ediliyor. Tabii ki halkın vicdanında değil, varlığını ve iktidarının devamını bu anayasada gören, ülkeyi […]

Erkan Baş – “Hayır” Stratejimizin Beş Adımı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi referanduma gitme kararının kesinleşmesinden sonraki ilk toplantısında “hayır” çalışmalarının beş adımını tanımlamıştı. 1- “Hayır”ın kazanabileceği fikrinin kuvvetlendirilmesi; 2- “Hayır”cıların örgütlenmesi; 3- “Evet” cephesine dönük müdahaleler; 4-  Referandum günü çalışmaları; 5-  Referandum sonrası çalışmaları. Özetlemeye çalışalım. “Hayır” mümkün Referandum tartışmaları başladığında AKP/Saray rejimine karşı konumlanan; her tür baskıya, zora ve […]

Alper Taş – Hayır Memleket Meselesedir

Anayasa değişiklik paketi halkın ihtiyacı, hatta AKP’lilerin ihtiyacı olarak gündeme gelmedi. Erdoğan’ın ihtiyacı olarak gündeme geldi. Aslında AKP ve Erdoğan ülkeyi yönetemiyor. Yönetmek için daha fazla güç elde etmek amacıyla bunu yapıyorlar. Güç elde ettikçe daha fazla yöneteceklerini düşünüyorlar. Aslında tam tersine, ne kadar güç tekelleşmesi olursa ülke o kadar yönetilemez bir noktaya gelir. Siyasal […]

Oya Ersoy – Haklarımızı, Ülkemizi, Geleceğimizi Tek Adama Devretmeyeceğiz

Bugün geleceğimizi belirleyecek tarihi bir eşikten geçiyoruz. 15 yıldır sürdürdüğü emperyalizm işbirlikçisi, neoliberal-gerici politikalarının, savaş politikalarının biriken tüm sonuçlarını yaşayan ve halka yaşatan iktidarın, sürekli iktidarda kalabilmek için halka dayattığı anayasa referandumu ile karşı karşıyayız. Anayasa değişikliğinin sahipleri; içeriğini halktan saklayarak, yangından mal kaçırırcasına rejim değişikliği yapmak istiyorlar. Çünkü yapmak istedikleri tartışılmaya başlansa, güçlü olmayan […]

Filiz Kerestecioğlu – Kolektif ve Eşitlikçi Emekle HAYIR

“Aslında kadınların başarıları, kolektif emeği siyasetlerinin merkezine koymalarından geliyor. Bugün örgütleyeceğimiz “Hayır” kampanyası da mutlakçı bir otoriter rejimin inşa edilmesine karşı birçok kesimin yan yana gelerek, birbirine baskın gelmeye çalışmadan yürüteceği bir kampanya olmalı.” Her toplumsal hareketin halka bir vaadi vardır. Örneğin geçmişte Refah Partisi Adil Ekonomik Düzen söylemiyle yürüttüğü siyasetle yoksul semtlerde örgütlendi ve […]