Kanal İstanbul Girişimine İlişkin Uzman Görüşleri

Haluk Eyidoğan, Prof. Dr., İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü E. Öğretim Üyesi Afetlere dönüşen olaylar iki kaynaklıdır: Doğal ve insan (teknolojik) kaynaklı olaylar. Afete dönüşebilen doğal tehlikeler deprem, sel, heyelan, tsunami, volkan patlaması, tayfun, fırtına, kuraklık, orman yangınları vb. insan kaynaklı tehlikeler ise baraj yıkılması, ulaşım kazaları, kimyasal yangın ve zehirlenme, nükleer kirlenme ve kaza, tetiklenmiş […]

SD Dergi 87/88 Sayısı Çıktı! Dosya “Kent: Yönetimi ve Yönetimine Katılım”

Değerli okurlar, Bu sayımızın dosya konusunu “kent, kent yönetimi, kent yönetimine katılım”a ayırdık. Derginin büyük bölümünü alan dosya konunsun yanı sıra söyleşimiz, doğrudan CHP ile ilgili makalelerimiz ve ilginç serbest yazılarımız var. İlk dört makale, kuramsal yönü ağır basan yazılar. Bunların ilkinde Sema Erder kentleşme siyasetini ve yerel yönetimi genel bir çerçevede ele alıyor. İkinci […]

Haluk Eyidoğan – Afet ve Acil Durum Yönetimi Örgütlenmesi ve Afet Risklerimizin Değerlendirilmesi

Türkiye’de afetlere ilişkin düzenlemelerin yetersizlikleri yakın geçmişte çok sayıda araştırma ve çalışmalara konu olmuş, farklı yasa ve yönetmelikler geliştirilmiştir. Halen yürürlükte olan mevzuat ve kurumsal yapılanma değerlendirildiğinde Türkiye’nin, özellikle uluslararası yeni afet politikasını anladığı, mevcut mevzuatı geliştirdiği ve risk azaltma hedeflerine ulaşmak için inandırıcı girişimlerde bulunduğu söylenemez. Afet mevzuatının taranarak çelişen konuların giderilmesi, sadeleştirilmesi ve […]

Haluk Eyidoğan – Beklenen İstanbul Depremi

Türkiye önemli bir deprem kuşağı üzerindedir. Ülke alanının %70’ini oluşturan birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde büyük depremler ‘beklenmeyen olay’ değildir. Türkiye gibi bir deprem kuşağı üzerinde her hafta 4 büyüklüğünde, her ay 5 büyüklüğünde deprem olması biz yerbilimcilerce olağan dışı bir durum olarak tanımlanmaz. Nüfusun %75’inin şehir merkezlerine yakın yaşadığı Türkiye, “şehir depremleri” sürecine […]