Sema ERDER – “Bekleme Odası”nda Göç Araştırması Yapmak

Türkiye gibi uzun bir dönem dışa kapalı olan bir toplumda bilim yapmaya çalışan sosyal bilimciler için, özgün araştırma yapmak da Batı’daki sosyal bilim birikimine ulaşmak da kolay olmamıştır.  Sosyal bilimciler,  değişen siyasal koşullara bağlı olarak, diğer ülkelerdeki birikimden kısmen yararlanarak, bilgi üretmeye çalışmışlardır. Özgün bilgi eksikliğinin önemli nedenleri,  Türkiye’deki araştırmacıların siyasal baskılardan  ve yerleşik tabulardan […]

Cavidan SOYKAN – Türkiye’de İktidar ve Muhalefeti Ortak Paydada Buluşturan Konu: Mülteciler

Bu yazıya bu başlığı seçmemin bir nedeni var: Politikasızlık. Geçtiğimiz yaz aylarını siyasette ve toplumsal yaşamda yoğun bir göçmen ve mülteci karşıtlığı ile geçirdik. Kastım sadece sosyal medyada paylaşılanlar veya siyasilerin söylemleri ve eylemleri değil. Amacım ırkçı boyutlardaki bu söylemleri ve saldırıları analiz etmek de değil. Ya da ırkçı bir linç girişimi sonrası o mahallede […]

Söyleşi: Prof. Dr. Pınar UYAN SEMERCİ

Arkadaşımız Ece ÖZTAN’ın Prof. Dr. Pınar UYAN SEMERCİ ile yaptığı söyleşi Geçtiğimiz ay içerisinde Ankara Altındağ’da yaşanan nefret saldırıları da dahil olmak üzere, Afgan mültecilerin gelişi sonrası yükselen göçmen karşıtı söylem farklı siyasal yelpazelerden destek görüyor. Bu açıdan baktığımızda Türkiye’deki göçmen karşıtı söylemi nasıl değerleniriyorsunuz? Özellikle Batı’daki göçmen karşıtı söylem ve hareketlerle karşılaştırdığınızda…  Göçmen karşıtlığı […]

SD Dergi 109/110 Çıktı: Göç ve Toplumlar: Suriyeli Göçmenler ve Türkiye

Dergimizi PDF ortamında okumak için tıklayınız. Değerli okurlar, Türkiye’nin gündemi her sayımızda tek bir dosya konusuna sığacak ölçülerin ötesine taşıyor. Nitekim elinizdeki dergide “göç” olgusu, dosya konusu olarak işlenmiş bulunmakla birlikte, “Kanal İstanbul” sorunu da istediğimiz ölçülerde yer ayıramadığımız bir konu oldu. Bu nedenle, gelecek sayıdan itibaren her dergide eşit ağırlıklı iki dosya konusu birden […]

Aydın Cıngı – Göç Olgusuna İlişkin Genel Bakış

Derginin bu sayısındaki dosya konusuyla ilgili makalelerin her biri sorunun spesifik bir yönünü ele aldığından, eldeki yazı, bir tür “giriş” niteliğini taşımayı ve göç olgusuna genel bir bakış sunmayı amaçlıyor. Göç, bilindiği üzere, insan topluluklarının farklı nedenlerle daha elverişli yaşam koşulları elde etme çabasıyla kalıcı biçimde yer değiştirme talebinden kaynaklanır ve bu niteliğiyle tarihin bilinen […]

Polat S. Alpman – Devletin Şefkati, Sermayenin Merhameti ve Göçebe Proletaryanın Akıbeti

Göçmenler dünyayı değişime zorluyor. Küresel ölçekte yaşanan büyük değişimin neden olduğu olgulardan ilki, göç hareketlerinde yaşanan yoğunlaşmanın devletleri ve toplumları yeniden düzenlenmeye zorlamasıdır. Bunun bileşenlerinin başında ise göçmenler geliyor. Bu mesele Türkiye özelinde değerlendirildiğinde akla ilk gelenin Suriyeli mülteciler olmasının siyasal, ekonomik ve sosyal nedenleri var. Türkiye kamuoyunun, üzerine düşünmek ve konuşmak için isteksiz olduğu […]

Gülay Uğur Göksel – Bir Demokratik Adalet Sorunu: Göçmen Uyumu

Günümüzde Türkiye dünyanın en çok mülteci barındıran ülkesidir. Aynı zamanda ülkemizde yaşayan göçmenlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Mevcut kimlik farklılıklarına ek olarak göçmen olma durumu toplumsal yaşama katılımda esaslı zorluklar getirmektedir. Bu zorlukların aşılmasında göçmenleri kabul eden topluluğa ve devlete çeşitli yükümlülükler ve görevler düşmektedir. Yeni Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun (YUKK) yürürlüğe girmesi ile […]

Gökçe Gökçen -Soru ve Rakamlarla Türkiye’de Suriyeli Göçmenler

Türkiye’nin çok sayıda Suriyeli mülteciyi kabul etmesinin ve ekonomik krizin yükselişinin ardından birçok sorunun asıl muhatabı olarak Suriyeliler gösteriliyor. Suriyeliler hakkında çıkan bazı iddialar gerçekmiş gibi yayılırken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kendi haklarının ellerinden alındığını ve kendilerine harcanması gereken bütçenin Suriyelilere harcandığını düşünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Bilim Yönetim Kültür Platformu’nun hazırlamış olduğu politika notuna göre Türkiye’de […]

Tolga Karagöz – Amerikan Rüyasının Kabusa Dönüştüğü Yolculuk

Dünyanın pek çok yerinde insanlar, ekonomik ve siyasal krizler, iç savaş, şiddet ve doğal afetler nedeniyle doğup büyüdükleri, yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kalıyorlar. Göç, özgür irade ile verilmiş bireysel bir kararın çok daha ötesinde zorunlulukların baskın geldiği; göç edeni, geride bıraktığı yakınlarını ve toplumu ilgilendiren uluslararası bir sorun alanı olarak karşımıza çıkıyor. Ekonomik, toplumsal […]

Ayşem Biriz Karaçay – “Gitmek mi, Kalmak mı?”: İstanbul’dan İnsan Kaçakçılığı ve “De Facto” Entegrasyon Manzaraları

Suriye Krizi ile birlikte medyanın oldukça ilgisini çeken insan kaçakçılığı vakaları, Avrupa’nın gündemine 1990’lı yıllarda girdi. İspanya ve İtalya’nın 1991’de Fas, Cezayir, Tunus ve diğer Afrika ülkelerine uyguladığı vize rejimiyle birlikte, Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya geçişi sağlayan ilk kaçakçılık rotaları belirginleşmeye başladı. Bu rotalardan ilki Fas üzerinden İspanya’ya -Avrupa’ya- geçişi sağlayan Batı Akdeniz rotasıydı. Vize uygulaması […]

Vecdi Sayar – Hepimiz Göçmeniz

Bu topraklarda yaşayan insanlar, pek çok ülkeye nasip olmayan bir zenginliğe sahip. Orta Asya’dan Balkanlara, Kafkaslardan Orta Doğu’ya uzanan nice kültürün izlerini taşıyoruz çünkü. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Arabı, Arnavutu, Ermenisi, Yahudisi ile gerçek bir kültür sentezine sahibiz. Kimimizin ataları, bu ülkede doğdu; kimimizinki ise göçlerle geldi. Göç olgusu ile bizim kadar haşır neşir olan […]

Deniz Ş. Sert – Göçün Kentsel Yönetişimi: Avrupa’dan Örnekler ve Türkiye

2013-2016 yılları arasında Avusturya Bilimler Akademisi (Avusturya), Erasmus Üniversitesi Rotterdam (Hollanda), Göteborg Üniversitesi (İsveç) ve Özyeğin Üniversitesi (Türkiye) olarak Orta ve Doğu Avrupa Kaynaklı Göçün Kentsel Sonuçları ve Yönetimi,[1]başlıklı bir proje gerçekleştirmiştik. Uluslararası Urban Europe Ortak Programlama İnisiyatifi kapsamında, Türkiye ayağı TÜBİTAK tarafından fonlanan projede (Proje No. 113K021), dört ülke içerisinde iki kentsel alan seçilerek […]

Güldem Özatağan – Büyüme Odaklı Kentsel Gelişme Gündeminin Dışında: Nüfus Kaybederek Büzülen Kentler

2000 Sonrası Türkiye’nin Kentsel Gündemi 2000’li yıllar, kent topraklarının ekonomik büyümeyi finanse etmek için kullanıldığı, bu amaçla önemli kentsel düzenlemelerin yapıldığı yıllar olarak Türkiye’nin kentleşme tarihinde yeni bir evreyi temsil ediyor. Bu dönemin Türkiye gündemindeki yansımalarından bazıları kentsel dönüşüm, toplu konut uygulamaları, ihtişamlı alışveriş merkezleri ve havaalanı, köprü, hızlı tren, otoyol gibi altyapı projeleri oldu. […]

Onursal Adıgüzel – ‘Pazarlık’ Kıskacında Mülteci Krizi

Mülteciler konusu Türkiye gündeminin en hassas konularından birini oluşturmaktadır. Buna karşın, mülteci krizini siyasi ve ideolojik hedeflerinin kıskacında ele alan iktidar, her fırsatta “Suriyelilere ilişkin ahlaki ve vicdani bir duruş sergilediği” iddiasını dile getirmesine rağmen, bugün itibariyle mültecileri bir pazarlık konusuna indirgemiş, bu büyük krizin insani boyutunu tamamen göz ardı etmiş durumdadır. Bu kısa yazıda, […]

Toni Alaranta – AKP’nin Global Stratejisi ve Türkiye’nin Suriye İç Savaşına İlişkin Pozisyonu

Başlıktaki “iç savaş” kavramı da, “Türkiye”nin değil de “AKP’nin global stratejisi” konsepti de bilerek seçilmiştir. Suriye’deki savaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve AKP’nin lider kadrolarının dediklerinin aksine, kanlı bir diktatör olan Beşar Esad’ın kendi halkına karşı başlatıp sürdürdüğü bir savaş değildir. Suriye savaşını böyle sunma yöntemi, kuşkusuz ki yalnızca Erdoğan tarafından değil Batı’da da kimi benzer çevrelerce […]

Ayhan Kaya – Türkiye ve Avrupa Birliği Bağlamında Mülteciler: Sorumluluğun Paylaşımı ve Uyum

2. Dünya Savaşı’ndan sonra yaklaşık 60 milyon insanın zorla yerinden edildiğine tanık oluyoruz. Bunların 28 milyonu ülkeleri içinde yerinden edilenler. 32 milyonu ise başka bir ülkenin sınırlarına giden yine zorunlu göç mağdurları. 32 milyon mültecinin, sadece 1,6 milyonunun sığınma için başvurabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla eğer ülke içinde yer değiştirenleri hesabımızın dışında bırakacak olursak, uluslararası hukuk yaklaşık […]

Kenan Kolat – Almanya’da Mülteciler Sorunsalı

2015 yılının ve şimdilerin Almanya açısından en önemli tartışması, herkesin de üzerinde uzlaşacağı üzere, mülteci sorunsalıdır. Bu konunun gerek Alman kökenliler gerekse de Türkiye kökenliler açısından doğru irdelenmesi, popülist ve ırkçı eğilimlere karşı konulacak ilk tavırdır. Şu ana dek Almanya’ya 1 milyon civarında mülteci geldi. Bu insanların buraya gelme nedenleri üzerinde tartışmak, Türkiye ve diğer […]

Can Baydarol – Ahlaksız Teklif

Türkiye – AB ilişkilerinin geçmişini 52 yıllık bir hukuk manzumesi olarak tarif etmek mümkün. Ankara Anlaşması’nın imzalanmasından (12 Eylül 1963) bu yana 52 yıl, yürürlüğe girmesinden (1 Aralık 1964) bu yana ise 51 yıl geçmiş. O günden bu yana gerçekleştirilen bütün somut adımların dayanağını bu anlaşma oluşturuyor. Ankara Anlaşması’nın öngördüğü yoldan gidilerek tam üyeliğe ulaşılması […]

Zeynep Gönenç Parmaksızoğlu – Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacıların Hukuki Durumu

Son 5 yılda Suriye’deki iç savaş nedeniyle ülkesinden kaçan Suriyeli sığınmacı sayısı, Haziran 2015 itibariyle 4 milyonu aşmış durumdadır. Türkiye ise, resmi verilere göre, 2 milyona yakın Suriyeli sığınmacıya kapılarını açarak “dünyada en fazla Suriyeli sığınmacıya sahip ülke” konumundadır. Türkiye’ye Suriyeli sığınmacılar ilk olarak Nisan 2011’de gelmeye başlamış; Türkiye de, bu tarihten itibaren, Suriyeli sığınmacılara […]

ZORUNLU GÖÇ VE SAVAŞ

Cihan SENDAN*                                                                                                    Bu iki olay bir devlet siyasetinin en büyük başarısızlık göstergelerindendir. Türkiye Cumhuriyeti’nin teoride engin pratikte sığ olan ve Anadolu insanına onlarca yıldır  kan kusturan beceriksiz siyasetçilerinin, Atatürk sevgi ve hayranlığını manipüle ederek yarattıkları “otoriter devlet” anlayışının sonucudur ‘Göç’.