Gönül Hilal Kuşçul – Ne Eğitim Sisteminde Ne de İstihdamda Yer Al(a)mayan Gençler

Evrensel olarak kabul edilmiş bir gençlik kavramı bulunmamakla beraber, sosyolojik ve psikolojik açıdan bakıldığında farklı tanımlar ortaya çıkmaktadır. Yaş, gelişimsel özellikler, toplumun atfettiği değerler tanımlama kriterlerinde öne çıkabilmektedir. Çok genel olarak, gençlik dönemi için çocukluk ile yetişkinlik arasındaki dönem diyebiliriz. Tam da bu sebeple, gençlik döneminin çok önemli bir dönem olduğuna işaret edilmektedir.  Çünkü gençlik […]

Gökçe Gökçen – İstatistiklerin Ardında Sesi Duyulmayanlar: Genç İşsizler

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın 15’inde bazı rakamlar açıklıyor. O siyah beyaz ve sıkıcı görünen tabloların, istatistiklerin ve televizyonlardaki derin ekonomi analizlerinin ardında, aslında ayrıntısını pek de konuşmadığımız insan hikayeleri var. Özellikle genç işsizliğin %27,1’e varmasıyla birlikte bunun milyonlarca insan için ne anlama geldiğini daha çok tartışmamız gerekiyor. “Siz gençler şanslısınız, biz neler gördük!” Üst […]

Özgür MÜFTÜOĞLU – Kent, Gençlik ve İşsizlik

Kent, gençlik ve işsizlik… Bu üç kavram, kapitalist sistem içinde birbirleriyle hem bütünleşik hem de ayrışık olarak bir sorun alanını tarif edebilir. Kent(leşme) ve gençlik, işsizlikten farklı olarak kapitalizmle ortaya çıkmış kavramlar olmadığı gibi kendi başlarına bir sorun alanı da oluşturmazlar. Kent(leşme) ve gençlik, kapitalizmin ortaya çıkardığı -işsizlik başta olmak üzere- sorunların terkisinde yeni bir toplumsal sorun haline gelmiştir.

Mustafa Sönmez – Eğitime Yatırım ve Okumuş İşsizliği

Eğitim, bakış açısına göre değişir. Ülke egemenleri için eğitim, insan gücünün hem sermaye birikimine uygun işgücü haline getirilmesi, hem de sistemin yeniden üretimine ayak uyduran “uyumlu” bireyler olmaları için gereklidir. Toplumcu yaklaşıma göre ise eğitim, ülke insanının potansiyel yeteneklerini geliştirmesi, toplum için çağdaş, aydınlanmış, sorgulayan ve ilerleme için çabalayan bireyler haline gelerek üretken olması için […]

Emre Özdemir – Milenyum Gençliği Ne İstiyor?

Toplumcu Düşünce Enstitüsü (TDE) olarak üyesi olduğumuz Brüksel merkezli Avrupa İlerici Çalışmalar Vakfı’nın (Foundation for European Progressive Studies – FEPS) şu ana kadar 15’i Avrupa’dan 28 ülkede yerel ortaklarıyla gerçekleştirdiği ve halen devam “Milenyum Diyalogu” projesinin Türkiye sonuçlarını 12 Şubat’ta gerçekleştirdiğimiz panelle kamuoyu ile paylaştık. Gençliğin siyasete bakışını, siyasete katılımında karşılaştığı engelleri ve siyasetten beklentilerini […]

SODEV-GESOS Kapadokya Kış Gençlik Kampı Gerçekleşti

Genç Sosyal Demokratlar (GESOS) Kış Gençlik Kampı, 24-27 Mart 2016tarihlerinde Kapadokya’da gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi tarafından sağlanmış olanaklar sayesinde ve Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin de katkısıyla düzenlenen kampa Türkiye’nin 15 farklı ilinden 70 genç katıldı. Kampın ana başlığı ‘Yeni Toplumsal Haraketler’ idi. katılımcılar medya ve sivil toplum konularında forumlara, konferanslara katıldılar. Program, kampa destek […]