SD Dergi 71/72: Çağdaş Eğitime de Darbe

Cumhuriyetimizin Anadolu aydınlanmasını başarmış eğitim sistemi darmadağın ediliyor. En öldürücü darbeler 15 Temmuz sonrası OHAL/KHK döneminde vuruluyor. Başarısız darbe girişiminin, belli bir anlayış için gerçekten de “Allah’ın lutfu” olduğu ortaya çıktı. Dergimizin eldeki sayısı, işte bu nedenle “eğitim” ekseninde şekillendi. Dosya konusunu ele alan çok sayıda yazı var. İlk makalede Dr. Erkan Aydoğanoğlu, bir eğitimci […]

Eva Borst – İnsan Hakkı olarak Eğitim Hakkının Etkisizleştirilmesi Üzerine

Etnik kökenlerinden, cinsiyet, dil ve din, siyasi görüş ve sosyal kökenlerinden bağımsız tüm insanlar için geçerli olan eğitim hakkı, Birleşmiş Milletler tarafından 1948’de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’yle (İHEB) benimsenmiştir. Bu bildirgenin, önkoşulu genel bir eğitim olan, “insan kişiliğinin topyekün açınımını ve insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesini hedefleyen” (İHEB, 26. madde 2. paragraf) insan hakları eğitimiyle […]