Ertan Aksoy – Türkiye’ye Uluslararası Yatırımın Seyri ve Türkiye Ekonomisinin Görünümü

İçinde bulunduğumuz zaman dilimi, bizi sürekli olarak “İnsanlık gelişiyor mu?” sorusunu sormaya itiyor. Bilimin, sanatın, temel insan hakları ve özgürlüklerin, insanlık tarihi boyunca biriktirerek ilerlediğine inanan bizler, bir anda en gelişmiş toplumlarda bile ırkçılık hastalığının yaşam alanı bulduğuna tanıklık ediyoruz. Elbet bunun nedenlerine dair çok fazla şey söylenebilir. Ama tüm dünya toplumlarının bir arada yaşamalarının […]