Ufuk Saka – Cumhuriyetçiler, Demokrasiciler..

Cumhuriyet şu. Demokrasi bu. Parlamento şu. Başkan bu. Batı meseleye şöyle bakıyor. Ortadoğu’da işler böyle yürüyor. Kapitalizm zaten şudur. Vesayet zaten budur. Öyle.. Böyle.. Şöyle.. Peki yeni zamanlarda savaşa dair, barışa dair, ekonomiye dair, siyasete dair, sınıflara dair, her şeye dair kamuoyu(?)nca bilinenlerin, o “bilgi”nin kaynağı ne? Özellikle yeni zaman kanaat kadılarının o “bilgi”lerinin kaynağı […]

Korhan Şengün – Aydınlanmadan Uzaklaşan Cumhuriyet

İnsan aklı gelmiş geçmiş tüm zamanlarda özgürlüğünün peşindedir. İnsan aklı özgürleşmezse insan özgürleşemez. aklın özgürleşmesi insanın da insanlığın da en büyük mücadelesidir; en büyük devrimidir. Mücadele sürmektedir; kesintisiz devrimlerdir bu mücadeleler… İnsan aklının özgürleşmesi mücadelesine aydınlanma mücadelesi, aydınlanma süreci, aydınlanma devrimi demek mümkündür. Aydınlanma mücadelesini, 18., 17., 16.yüzyıllarla, Rönesans ile Reform hareketleri ile sınırlamak mümkün değildir. […]

Ahmet Özer – “Yürüyüş”ten “Kurultay”a Adalet

AKP iktidarı, 16 Nisan referandumu öncesi, “evet” çıkması durumunda, “terörün biteceği, ülkenin huzur ve sukun bulacağı, ekonominin sıçrama yapacağı,  gönencin artacağı, Türkiye’nin bu sistemle çağ atlayacağı” yolunda vaatler sıralamıştı. Bir puan farkla tartışmalı ve şaibeli bir “evet”le referandum süreci geride kaldı. Fakat yukarıda sıralanan vaatlerin hiçbiri yerine gelmedi. Aksine; gelen cenazeler, yapılan tutuklamalar, ihraçlar, işe […]

Cem Erciyes – Kültür Sanat Devrimimiz Ne Vaziyette?

Türkiye Cumhuriyeti kültür alanında etkili bir dönüşüm gerçekleştirmeyi başarmıştı. Cumhuriyet’i kuran kadroların Osmanlı aydınları ve devlet adamları olduğunu biliyoruz. Nitekim pek çok kurum gibi, aslında Batılılaşma hamlesi de daha Osmanlı döneminde başlamıştı. Önemli fark, Osmanlı’nın kurumlarını dönüştürüp hedeflediği modernleşmeyi gerçekleştirememesi, Cumhuriyet’in ise daha kararlı davranacak siyasi koşullara ve kadrolara sahip olmasıydı. Kültür alanındaki atılım, Cumhuriyet’in […]

Veli Ağbaba – OHAL: İnsan Hakları İhlallerinin Aracı…

15 Temmuz’da, bu iktidar tarafından yıllarca devlete bilerek ve isteyerek yerleştirilmiş bir cemaatin arkasında olduğu bir darbe girişimi yaşadık. Erdoğan rejiminin ilk günden beri kol kola olduğu bir cemaatin Türkiye Cumhuriyeti’ni ve parlamenter rejimi ortadan kaldırma teşebbüsü ile karşılaştık. Türkiye, 15 Temmuz günü, askeri darbenin başarısız olması ile beraber, siyasi rejimi açısından başka bir güne […]

Ercan Karakaş – Ne Darbe Ne Dikta Tam Demokrasi

Ülkemizde son aylarda vahim olaylar yaşanıyor. Tüm siyasi partilerin birlikte karşı çıktıkları 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında AKP Hükümeti, darbe girişiminin faillerinin –siyasi ayak dahil- yargı önüne çıkarılmasına yoğunlaşacağı yerde muhalif sesleri, özgür basını susturmaya yönelmiş bulunuyor. Son haftalarda yaşananlar bunu gösteriyor. Önce 5-6 hafta yeter denilen OHAL üç ay uzatıldı, TBMM devreden çıkarıldı. Ülke, […]