Cihan Aydın – Sosyal Demokrasi Perspektifinde Farklı Bir Dünyada Yaşamak Mümkün mü?

İnsanlığın bugün geldiği aşamaya kadar yüzyılımızda büyük inişler ve çıkışlar yaşanmış, büyük uygarlıklar doğmuş ve bazıları yıkılıp tarih sahnesinden çekilirken geride ders alınacak büyük birikim ve deneyimler bırakılmıştır.  İnsanlığın bu ekonomik, sosyolojik, politik gelişim ve evrim sürecinde monarşiler, otoriter ve totaliter yönetimler yıkılarak insanlık için daha yaşanabilir, sürdürülebilir insani varoluş olanakları yaratılmıştır. İki Dünya Savaşı […]

YÜZYILIN İTİRAFLARI

Cihan Aydın*          “Yaşadığım süre içinde  savaşların bir parçası oldum. İkinci Dünya Savaşı’nda üç yıl, Vietnam Savaşı’nda yedi yıl Savunma Bakanlığı; daha sonra Dünya Bankası’nda on üç yıl başkanlık yaptım.” Bu sözler bir dönemin en tartışılan adamı  McNamara’ya ait.