SD Dergi 87/88 Sayısı Çıktı! Dosya “Kent: Yönetimi ve Yönetimine Katılım”

Değerli okurlar, Bu sayımızın dosya konusunu “kent, kent yönetimi, kent yönetimine katılım”a ayırdık. Derginin büyük bölümünü alan dosya konunsun yanı sıra söyleşimiz, doğrudan CHP ile ilgili makalelerimiz ve ilginç serbest yazılarımız var. İlk dört makale, kuramsal yönü ağır basan yazılar. Bunların ilkinde Sema Erder kentleşme siyasetini ve yerel yönetimi genel bir çerçevede ele alıyor. İkinci […]

Çiğdem Aksu Çam – Türkiye’de Yerel Siyasetin Dinamikleri ve Adana Örneği

Yerel siyaset, yereldeki devlet birimlerinin –yerel yönetimlerin– işleyişi ve uygulamalarıyla bunların kararlarını etkilemek için harekete geçen toplumsal aktörlerin eylemlerinden oluşur (Savage, Warde ve Ward, 2003, 153). Dolayısıyla yerel siyasetin iki boyutundan bahsedebiliriz. Kurumsal ve toplumsal boyut. Kurumsal boyut merkezi ve yerel yönetim arasındaki ilişkilerin, yerel yönetimlerin organları arasındaki ilişkilerin -örneğin belediye başkanı ve meclis arası […]