Can Büyükbay – Savaş Durumundan Toplumsal Barışa Geçişin Gerekliliği: CHP Yönetiminin Taktiksel Yönelimlerinin Eleştirisi

Thomas Hobbes (1588-1679), İngiltere’de kanlı iç savaşların yaşandığı dönemi gözlemleyerek yazdığı, devlet felsefesinin temelini oluşturan ‘Leviathan’ adlı ünlü eserinde, savaş durumunda (doğa durumu) en zayıfın dahi aynı tehlike altında olan başkalarıyla birleşerek, en güçlüyü öldürmeye yetecek kadar güçlü olduğunu belirtir. Hobbes’un ifadesiyle doğa durumunda; insan hayatı kaba, vahşi ve kısadır; kültür, sanat, bilim, gelişme ve […]

Can Büyükbay • Ulaş Başar Gezgin – 1 Kasım Seçimleri’nin Politik Psikolojisi: Duyguların Seçmen Davranışına Etkisi

1 Kasım 2015 seçim sonuçlarını neye bağlamalı? Aslında yenilgi hissi ağırlıklı olarak psikolojik. Psikolojik; çünkü denklemden 7 Haziran’ı çıkardığımızda, sonuç, kimi açılardan olumlu bile görülebilir. 2011’deki genel seçimleri anımsayalım: AKP % 50’ye yakın oy almış, Kürt hareketinin ve diğer partilerin barajı geçememeleri sonucu 326 milletvekili çıkarmıştı. Bu kez yaklaşık olarak % 50 civarında oyla 317 […]

Türkiye’nin Suriye Krizindeki Tutumu Üzerine Avrupa’dan Algılamalar

Can Büyükbay* Türkiye içi tartışmalarda, ülkenin pratikte varolan geniş hareket alanını gözardı eden ve dış politikayı -Esad yanlısı/Esad karşıtı- olarak ikili bir seçeneğe indirgeyen bir söylem ağırlık kazandı. Hükümetin de desteklediği ve pratikte uyguladığı görüş; Suudi Arabistan ve  Katar’ın da desteğini alan Özgür Suriye Ordusu’nun demokrasi getireceği varsayımına dayanarak, Türkiye’nin askeri muhalefete gerekli tüm desteği […]