Sosyal Demokrat Dergi 75/76: “Birlikte HAYIR” – Sunuş

Değerli Sosyal Demokrat Dergi Okurları, SODEV’in 23. Genel Kurulu sonrasında göreve başlayan Yönetim Kurulumuz adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Vakfımızın süreli yayını olarak yayımlanmakta olan Dergimiz sosyal demokrasinin evrensel değerlerini, tartışmalarını, ülkemizin siyasi ortamı ile harmanlayan yazılarla uzunca bir süredir sizlerle buluşuyor. Bu; takdir edersiniz ki, ciddi emek ve titizlik isteyen bir uğraştır. […]

Bülent Tezcan – Bütün Gücümüzle Sandığa!..

Anayasalar siyasal iktidarları sınırlamak için hazırlanan düzenlemelerdir. Şekli olarak anayasa biçiminde hazırlanmış olmakla birlikte, gerçekte siyasal iktidarı sınırlamayan metinlere “sahte anayasalar”; bu tip anayasa yapma tutumuna da  “suiistimalci anayasacılık” denir. 16 Nisan günü oylanacak olan anayasa değişikliği bu iki kavrama da tipik bir örnektir. Değişiklik; yasama, yürütme ve yargı gücünü yürütmeyi temsil eden tek kişinin […]