Röportaj: Ka.Der Başkanı Nuray KARAOĞLU

Arkadaşımız Ece ÖZTAN’ın Ka.Der Başkanı Nuray KARAOĞLU ile yaptığı söyleşi. Cinsiyete dayalı veri toplamanın kadınların siyasal yaşama katılımı açısından değeri nedir? Biliyoruz ki; kamu politikaları cinsiyet karşısında nötr değildir. Benzer şekilde, kamu politikalarını izlemenin bir aracı olan veri de nötr değildir. Cinsiyet körü yaklaşımlar kadınların ve erkeklerin ihtiyaçları ve deneyimleri arasındaki farklılıkları görmemektedir. Olaylar karşısında […]

Ercan Karakaş – Yerelden Merkeze Açılan Demokrasi Yolu

Ekrem İmamoğlu’nun 23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini, oylarını büyük ölçüde arttırarak tekrar kazanması yalnız İstanbul için değil Türkiye için de büyük bir kazanç oldu. Bu sonuç, ülkemizin yeniden insan haklarına dayalı, çoğulcu, katılımcı bir demokrasiye, parlamenter rejime dönülmesini savunan kitleler için büyük umut yarattı. Bu kez yerel yönetimden merkezde yönetime yönelinmeli Öyle […]

Burcu Yakut Çakar – “Kadın Dostu” Olmak Eşitlik mi Ayrımcılık mı Yaratır?

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Açısından Kentsel Hizmetlerin İzini Belediye Politika ve Bütçeleri Üzerinden Sürmek: “Kadın Dostu” Olmak Eşitlik mi Ayrımcılık mı Yaratır?[1] “Hep ev, hep ev olmaz… Park olsa çocuklar oynarken biz de komşularla sosyalleşebiliriz. Ben işe girdikten sonra farkına vardım… eksiklerin olduğunu anladım… Burada yaşıyorsak düzgün bir yaşam istiyoruz” (Kars, Kadın5-2, Evli) “Kursa gidemem, saatleri […]

Sevil Becan – Genel Seçim Stratejisini CHP’li Belediyelerin Başarısı üzerine İnşa Etmek

            30 Mart yerel seçimleri, gerek görsel malzemeleri gerekse sözlü –yazılı iletişimi, boy boy parti genel başkanlarının resimleri ve söylemleri dikkate alındığında, yerel seçimden ziyade genel seçim atmosferinde yaşanmıştı. AKP özellikle tam sayfa ilanları ile geçen on bir yıldaki icraatlarını anlatırken, örneğin eğitim ile ilgili ilanda cılız bir cümleyle belediyelerinin […]