E. Feridun Yalvaç – Belediyelerde Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Katılım

Belediyelerde Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Katılım Görünür olmak anlamına gelen şeffaflık, hem kişilerde hem de kurumlarda güvenilir olmanın önemli unsurlarından biridir. Şeffaflık kişilerde dürüstlük ve samimiyet ifade ederken, kurumlarda hesap verebilir olmakla ve demokratik katılımla yakından ilgili bir kavramdır. Toplumsal bilinçlenme arttıkça kamu kaynaklarını kullanan, karar ve eylemleri toplumu doğrudan etkileyen kurumların şeffaf olmaları gerektiği […]

Söyleşi: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç SOYER

Yönetim Kurulu Üyemiz Zeynep ALTIOK AKATLI’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç SOYER’le yaptığı söyleşi: Seçimlerden önce, İzmir’e ilişkin projelerinizi açıkladığınız toplantılar yaptınız. Bu toplantılara “1. Cemre Buluşması”, “ 2. Cemre Buluşması” gibi isimler verilmişti. Neden cemre adını verdiniz bu buluşmalara? Cemrenin sözlük anlamının ateş (kor) olduğunu çoğumuz biliriz. Anadolu’nun kadim kültüründe bu sözcük zamanla “sıcaklığın artması” olarak yer edinmiş. Yani birer hafta […]

BARIŞ VE DEMOKRASİ EMEKÇİSİ OSMAN ÖZGÜVEN

MUHİTTİN ÜSTÜNDAĞ* Osman Özgüven, her yıl Dünya Barış Günü olan 1 Eylül’de düzenlediği “Dikili Barış ve Demokrasi Festivali”nin bu yılki konuşmasında da  “Yine binlerce insan kin, nefret ve vahşet üçgeninde canlarını yitiriyor. Yine insanlığın ortak zenginlikleri yok ediliyor, yıkıma uğratılıyor. Bir avuç egemen ve silah tüccarı dışında savaşların kazananı yok. Barışa en çok ihtiyacımız olan […]

2012’den 2013’e:Yeni Siyasette Yerelin İşlevlendirilmesi

KORHAN GÜMÜŞ*   1980’lerden bu yana kamu hizmetleri imtiyaz sahibi özel kuruluşlar tarafından üstlenildi. Kentte kamuya ait alanlarla ilgili işlev değişiklikleri gündeme geldiğinde, idarelerin bunlara ilişkin bir programları yoktu. Bu nedenle ya terk edildiler, ya da özelleştirildiler. Yalnızca tersaneler, elektrik santralleri, endüstri mirası değil limanlar, parklar, yeşil alanlar, hatta sokaklar, kaldırımlar, mahalleler…