Ali Tirali – Kuzey Suriye’nin Geleceği Üzerine Birkaç Senaryo

İkinci on yılının sonuna ulaşmak üzere olduğumuz 21. yüzyıl birçok konuda olduğu gibi uluslararası ilişkiler ve devletler hukuku konusunda da 1945 sonrası dünyanın normlarından sapılan bir dönem oldu. Denebilir ki, 20. yüzyılın ikinci yarısında genel olarak kabul görmüş, San Francisco Barış Konferansı ile yapılandırılan, soğuk savaş ile şekillenen uluslararası sistem artık geçerliliğini kaybetmiştir. Rusya’dan Macaristan’a, […]

Ahmet Özer – Türkiye Yenilenirken Kürt Sorununun Çözümünde Hangi Somut Adımlar Atılmalı?

Kürt sorunu konusunda bugüne değin çok şey yazılıp çizildi, çok şey söylendi. Ancak sorunun çözümü AKP iktidarı tarafından sürüncemede bırakıldığı için, sorun hala kanamaya devam ediyor ne yazık ki. Üstelik 15 Temmuz darbe girişimi sonrası iktidar kendine başka bir gündem yaratarak, bu sorun sanki hiç yokmuş gibi davranıyor. Oysa içerde ve dışarda yaşadığımız pek çok […]

Erol Kızılelma – Türkiye Yaşayabileceği En Kötü Günleri Daha Yaşamadı

23 Haziran seçiminin sonucu ve yaşanan süreç, mevcut rejimin ülkeyi yönetebilme yetisini yitirdiğini gösteriyor. Ülkemize, tarihinin gördüğü en büyük soygun ve tahribatı yaşatmış olan bu iktidar, rejimde yaptığı değişikliklerle kendini daha güçlendireceğini sanıyordu. Ama bütün yetkileri bir kişinin eline veren bir nevi padişahlığın, ülkemizin sorunlarını çözmeye yetmeyeceği gibi iktidarın ayakta kalmasına da yetmediği görüldü. Bizzat […]

Sayı 31/32 – Gezi Direnişi ve Sonrası

Sosyal Demokrat Dergi Gezi Sayısı Çıktı! e-dergi’yi okumak için tıklayınız. Erol Kızılelma Sosyal Demokrat’tan Fatih Turan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne Karşı İktidar Hüseyin Demirdizen Biber Gazı, Tıbbi Etik, Hukuk Aydın Cıngı Gezi Parkı ve Demokrasimiz(!) İnan Dağdelen Solda Birlik: Olanaklar, Zorunluluk Didem Turna #Gezelim mi? Ercan Karakaş Gezi Direnişi, AKP Hükümeti ve Gelecek Hülya Gülbahar […]

BARIŞ VE BARIŞ KÜLTÜRÜ

Ercan KARAKAŞ*   Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra tarihin sonunun geldiğini ilan edenler, artık dünyaya barışın ve demokrasinin hakim olacağını iler sürdüler. İki kutuplu dünyanın son bulmasıyla silah üretimi yarışının sonlanacağını ve silaha harcanan kaynakların insanların refahı için kullanılacağını söylediler. Aradan 20 yılı aşkın bir süre geçti, ama ne savaşlar ne çatışmalar son buldu ve ne […]

Sunuş (21. sayı)

Sosyal Demokrat’tan Erol KIZILELMA erol@sosyaldemokratdergi.org Eylül ayı kışın habercisi olduğu için biraz hüzünle karşılanır. Bu sene Eylül ayının bizi hüzünlendirmesinin başka nedenleri de var. Her yıl kutladığımız Dünya Barış Günü’nü bu sene biraz ürkerek kutluyoruz. Çünkü AKP iktidarı, Başbakan’ıyla, Dış İşleri Bakanı’yla savaşçı, militarist bir söylem tutturmuş, ülkemizi koşar adım savaşa sürüklüyor. AKP’nin toplumsal yapımızda […]