2012 AB İlerleme Raporu’nda Türkiye Ekonomisi

Barış TINAY*   22 Haziran 1993 tarihinde gerçekleştirilen Kopenhag Zirvesi’nde Avrupa Konseyi, adaylık için başvuruda bulunmuş ülkelerin, tam üye olmadan önce karşılaması gereken kriterleri belirlemiştir. Bu kriterler siyasi, ekonomik ölçütler ve birlik müktesebatının benimsenmesi olarak üç başlıkta toplanmıştır.

Avrupa’nın Krizden Çıkış Yolu: Federalizm Yolunda Bir Birlik

BARIŞ TINAY* 2008 yılında ABD’de başlayan finansal krizin, kısa süre içerisinde yayılarak küresel bir boyuta ulaşması ve AB üyesi ülkelerini, beklenenden fazla ve derin etkilemesi, AB’nin kriz karşısında ne kadar hazırlıksız olduğunu gözler önüne sermiştir. Kriz öncesi mali kontrol mekanizmalarının güçlendirilememiş ve üye ulus-devletlerin maliye politikalarında gerekli entegrasyonun sağlanamamış olması, Birliğin ve özellikle Avro Bölgesi’nin […]