AB VE “İHVAN BAHARI”

Yar. Doç. Dr. Deniz Tansi*   Günümüzde, uluslararası ilişkiler literatüründe, bir “büyük stratejik güç” tanımlanırken; ekonomik, askeri, kültürel, toplumsal nüfuz etme kapasite ve kabiliyetinin yanısıra, “sorun çözücü” olmak da, önemli bir alt başlık olarak yerini korumakta hatta daha da geliştirmektedir.