Ayhan Kaya – Türkiye ve Avrupa Birliği Bağlamında Mülteciler: Sorumluluğun Paylaşımı ve Uyum

2. Dünya Savaşı’ndan sonra yaklaşık 60 milyon insanın zorla yerinden edildiğine tanık oluyoruz. Bunların 28 milyonu ülkeleri içinde yerinden edilenler. 32 milyonu ise başka bir ülkenin sınırlarına giden yine zorunlu göç mağdurları. 32 milyon mültecinin, sadece 1,6 milyonunun sığınma için başvurabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla eğer ülke içinde yer değiştirenleri hesabımızın dışında bırakacak olursak, uluslararası hukuk yaklaşık […]

Ayhan Kaya – Etno-kültürel-dinsel Kimlikler ve Talepler Bağlamında Siyasal Partilerin 2015 Seçim Beyannamelerinde Neler Vadediliyor?

          Öyle görünüyor ki, 7 Haziran 2015 Genel Seçiminin oturduğu temel fay hattı, AKP’nin “Yeni bir Türkiye” inşa etme söylemiyle muhalefet partilerinin büyük ölçüde tahrip edildiğini düşündükleri Türkiye Cumhuriyeti’ni restore etme söylemleri arasından geçmektedir. Bu yazıda, özellikle dört siyasal partinin etno-kültürel-dinsel kimlikler ve talepler bağlamında kamuoyuna verdikleri sözleri ve bu çerçevede […]

24. Sayı: İçindekiler

İÇİNDEKİLER Okumak için tıklayın. SUNUŞ Erol Kızılelma – Sosyal Demokrat’tan DOSYA: 2013’E GİRERKEN TÜRKİYE’YE GENEL BAKIŞ Atilla Kart – Anayasa Gerçekleri… Ercan Karakaş – AKP Hükümetinin Demokrasi Karnesi Aydın Cıngı – AKP İktidarı ve Tayyip Bey; Seçilmiş Otoritarizm Mustafa Sönmez – 2012’den 2013’e Ekonomi: İniş Zamanı Adnan Serdaroğlu – Türkiye’de Çalışma Hayatı ve Sendikal Özgürlükler Sibel Özbudun – AKP’nin Eğitim Sistemi: Milliyetçi, Maneviyatçı ve […]