Ertan Aksoy – Ekonomik Kriz Karşısında Yükselen Milliyetçilik

Kapitalizm, Türkiye gibi ülkeler için, ekonomi dilinde “gelişmekte olan ülkeler” tabirini kullanmaktadır. Geleneksel olarak “yükselen piyasa ekonomileri” veya “az gelişmiş ülkeler” kavramlarının da kullanıldığı görülmektedir. Kapitalist ekonomiler için “merkez” ve “çevre” ülke tanımları yapılmaktadır. Dünya ekonomisi artık neredeyse emperyalist sistemin ekonomisidir. Bu sistemin en belirgin özelliklerinden bir tanesi de kutuplaşmadır. Bu kutuplaşma, egemen ve güçlü […]