SD Dergi 107/108 Çıktı: Dünya Dönüşürken: Dijitalleşme, İşsizlik ve Arayışlar

Değerli okurlar, Dergimizin bu sayısı çok heterojen; birbirinden çok farklı konulardaki yazılardan oluşuyor. Bu nedenle, net bir dosya konusu adı koymakta tereddüde bile düştük. Sonuçta ana konumuzun, “Dijitalleşme-Ekonomi-İşsizlik” olmasında karar kıldık; çünkü en çok sayıda yazı bu alanlara odaklı. İlk makale Selin Sayek Böke’den; “bilgi-demokrasi” ilişkisini derinlemesine irdeleyip okurun ufkunu açıyor. Gökçe Gökçen, istatistiklerin ötesinde […]

Ali Tirali – Kuzey Suriye’nin Geleceği Üzerine Birkaç Senaryo

İkinci on yılının sonuna ulaşmak üzere olduğumuz 21. yüzyıl birçok konuda olduğu gibi uluslararası ilişkiler ve devletler hukuku konusunda da 1945 sonrası dünyanın normlarından sapılan bir dönem oldu. Denebilir ki, 20. yüzyılın ikinci yarısında genel olarak kabul görmüş, San Francisco Barış Konferansı ile yapılandırılan, soğuk savaş ile şekillenen uluslararası sistem artık geçerliliğini kaybetmiştir. Rusya’dan Macaristan’a, […]

SD Dergi 105/106 Sayısı Çıktı: Ne Oldu; Ne Olmalı?

Değerli okurlar, Bu kez Eylül-Ekim sayımızı size Ekim’in ortasında ulaştırabiliyoruz. Temamız pek belirgin değil; son gelişmeler ışığında hangi noktada olduğumuzu ve değişik alanlarda nerelere yönelebilleceğimizi saptamak istedik. Dolayısıyla esas temaya ilişkin bölümü oluşturan yazılar, ilk ikisi dışında, birbirinden bir hayli farklı konuara değiniyor. Dergimiz tam basıma veriilirken Fırat’ın doğusundan gündemi değiştiren haberler geldi. Bu, kuşkusuz […]

Ali Tirali – İsrail Seçimleri Üzerine

İsrail sadece Yakın Doğu’nun değil, tüm dünyanın en özgün, kimlik açısından en ayrıksı ülkelerinden biri. Dünyanın bu tek Yahudi çoğunluklu ülkesi, daima tehdit altında ve savaşların gölgesinde varoluşu, dini kimlik-ulusal kimlik arasındaki gerilimiyle yetmiş yılı aşkın süredir zor bir demokratik tecrübeyi yaşıyor. Evet, demokratik bir tecrübe, zira ülkenin üzerine kurulmuş olduğu dini-politik ön kabuller ne […]

SD Dergi 95/96 Çıktı! Dosya: “Değişimler – Arayışlar”

Sunuş Değerli okurlar, Elinizdeki dergi bu yılın son sayısı. Bu sayının kapak konusuna ilişkin tam yedi makalemiz var. İlk bölüm o; değişimler, arayışlar. İkinci bölümde dünyadaki ideolojik kaymalara bir göz attık. Daha sonraki küçük bölümler ikişer yazıdan ibaret: Ortadoğu ve yerel politika. Türkiye’nin hallerini ele alan son bölüm ise yine çok sayıda makaleden oluştu. Bir […]

Ali TİRALİ – Arap İsyanlarını Anımsarken: Mezhep ve Siyaset

Sekiz sene evvel Paris’te talebeyken, ilki Tunus’ta başlayan Arap isyanlarının sadece Arap dünyasında değil, Batı dünyasında da yarattığı ilgi ve heyecana şahit olmuştum. Yoksul seyyar satıcı Muhammed Buazizi’nin kendini yakmasından itibaren patlak veren olaylar Tunus’u karıştırmış; kitlesel nümayişler Zeynel Abidin bin Ali’yi ülkeden kaçmaya yöneltmiş; Paris’te de kalabalık bir Magribli Arap diasporası mevcut olduğu için […]

SD Dergi 89/90 Sayısı Çıktı! Dosya: “Emeğin Farklı Yüzleri, Ortak Süreçleri”

Sunuş Değerli okurlar, Bu sayımızın dosya konusunu, farklı yüzleri ve süreçleri ile “emek” oluşturuyor. Derginin hemen hemen yarısını kaplayan emeğe ilişkin yazıların yanısıra OHAL ve KHK, dış politika ve “seçim öncesi” bölümlerimiz var. Bu sayıda seçimlere iki yazı ile yer verdik. Ancak bir sonraki Temmuz – Ağustos sayımızın dosya konusu seçime ayrıldı. Emek konusuyla ilgili […]

Ali Tirali – Macron: Bir Yıl!

Fransa Beşinci Cumhuriyeti’nin ilk yarım yüzyılında cumhurbaşkanları genellikle üst üste iki defa seçilmeyi başardılar: Charles de Gaulle, 1965’te ikinci defa seçilmişken görev süresi bitmeden bir referandumda hayır çıkınca istifa etti. Charles de Gaulle’ün halefi Georges Pompidou cumhurbaşkanlığının ilk dönemini tamamlayamadan, 1974’te, görev başında vefat etti. Onun halefi Valéry Giscard d’Estaing ise ilk dönemini tamamladıktan sonra, […]

Ali Tirali – Eski Cumhuriyet, Yeni Cumhuriyet ve Bir Öneri

Türkiye’de cumhuriyet ve demokrasinin geleceği hakkında tahminde bulunmak güç. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından fiili olarak kurulan yeni rejim, 16 Nisan 2017 hileli referandumuyla kanunileşti ve kurumsallaştı. Bu yeni rejim hakkında farklı tanımlamalar yapılabilir, fakat tüm yorumların ittifak edeceği nokta, bu rejimin klasik Batı demokrasilerine son derece uzak bir siyasi düzen oluşudur. Ben bu rejimi […]

SD Dergi 71/72: Çağdaş Eğitime de Darbe

Cumhuriyetimizin Anadolu aydınlanmasını başarmış eğitim sistemi darmadağın ediliyor. En öldürücü darbeler 15 Temmuz sonrası OHAL/KHK döneminde vuruluyor. Başarısız darbe girişiminin, belli bir anlayış için gerçekten de “Allah’ın lutfu” olduğu ortaya çıktı. Dergimizin eldeki sayısı, işte bu nedenle “eğitim” ekseninde şekillendi. Dosya konusunu ele alan çok sayıda yazı var. İlk makalede Dr. Erkan Aydoğanoğlu, bir eğitimci […]

Ali Tirali – Spor, Kriz ve Sol

2016, uluslararası sportif turnuvalar açısından zengin, fakat Türkiye’nin bu organizasyonlardaki başarısı açısından zayıf bir yıl oldu. Geleneksel olarak zayıf olduğumuz -fakat ülkenin sahip olduğu doğal imkanlardan dolayı bu zayıflığımızın da sorgulanması gereken- kış ve su sporlarını, motor sporlarını yılın bilançosundan düştüğümüz zaman karşılaştığımız manzara ülkede en yaygın olan ve sevilen sporlarda bile bir başarısızlık manzarasıdır. […]

Ali Tirali – İki Seçim Arasında Sol: Potansiyel ve Olanaklar

107 Haziran 2015 seçimlerinin siyasi panoramada yarattığı önemli değişikliklerden biri, kendini sol olarak tanımlayan partilerin toplam oyunun yıllar sonra ilk kez %38’i geçmesiydi. Bu, 1977 seçimlerinden sonra hiç yaşanmamış bir tabloydu. Eldeki yazıda bu oranın, Türkiye demokrasisinin tarihinde nasıl bir dönüm noktası olduğunu ve hangi potansiyeli yarattığını tartışırken; partilerin solu ne kadar temsil ettikleri ve […]