SD Dergi 89/90 Sayısı Çıktı! Dosya: “Emeğin Farklı Yüzleri, Ortak Süreçleri”

Sunuş Değerli okurlar, Bu sayımızın dosya konusunu, farklı yüzleri ve süreçleri ile “emek” oluşturuyor. Derginin hemen hemen yarısını kaplayan emeğe ilişkin yazıların yanısıra OHAL ve KHK, dış politika ve “seçim öncesi” bölümlerimiz var. Bu sayıda seçimlere iki yazı ile yer verdik. Ancak bir sonraki Temmuz – Ağustos sayımızın dosya konusu seçime ayrıldı. Emek konusuyla ilgili […]

Ali Rıza Güngen – Marx’ın Ufuk Açıcı Emek Tartışması

Marx’ın kapitalist toplum dinamiklerini çözümlemek için hayatının merkezine klasik siyasal iktisat düşüncesinin eleştirisini geliştirmeyi koyduğunu biliyoruz. Toplumsal alanın bir kısmını incelemenin ötesine geçmek istediğini, gençliğinde beslendiği ve kendi ilk çalışmalarını verdiği felsefe ve düşün tarihinin ötesinde bir bütün olarak toplumsal üretim ilişkilerinin analizinin onun gençlik yıllarını takiben esas çalışma alanını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Başka bir ifadeyle […]