A. Babür ATİLA – Bitiyor Az Kaldı…

Hikayenin sonu Neo-liberal kapitalizmin karar vericileri ile post modernist aklı evvellerin cici çocuğu, huysuz ergeni, baş belası yetişkini “Siyasal İslam” artık yolun sonuna geldi. Yaptığı ahlaki yıkımla, onarılsa bile, büyük izler bırakacak olan bu kabus dönemi son dönemece girdi. Otoriterleştikçe küçüldüler, küçüldükçe de kendi seçmenlerini dahi uzaklaştıracak vahim hatalar yapma ve bu hatalarını tekrarlama girdabına […]

Murat AYDIN – Erdoğan’ı, “AKP’yi” Yeniden Düşünmek…

Türk modernleşmesinin üzerine inşa olduğu toplumsal ve siyasal yapının süre gelen diliminde, statükonun bünyesinde yer alan çatışma nihai aşamada dönüştürücü işlev kazanmıştır. Özellikle toplumsal ve siyasal kimliğin insan sermayesi yerine kurumsal yapılar üzerinden sürdürülmesi, -siyasal ve toplumsal koşulların etkisi de dikkate alınmalıdır- toplumda yurttaş bilincinin yerleşik değer olmaması neticesinde anlam ifade eden geleneksel kimliklerin ayrıştırılması/çatıştırılması, […]

Ertan Aksoy – Kapitalizm, AKP ve COVID-19

Korona virüs yaklaşık üç ayda dünya turunu tamamladı. Beş kıtaya yayıldı. Milyarlarca insanı eve kapattı. Milyarlarcasına maske taktırdı. Ama önemli bir şey daha yaptı: Neoliberal kapitalizmin sömürücü yanını meşrulaştırmak için, her daim yüzünde olan güler yüz maskesini düşürdü. Bütün dünya gördü ki kapitalizmin, yılın tek bir çeyreğinde bile büyümemeye tahammülü yok. Aman ekonomide küçülme olmasın […]

Osman Korutürk – İktidarın Maceracı Dış Siyaseti Nereye Kadar?

Yeni bir on yıllık dönemin başlangıcında dünyanın alışılmış siyasi değerleri tehlikeli bir dönüşüme girmişken Suriye’den sonra şimdi de Libya’da iç savaşa mı taraf oluyoruz? Bu yılın başlangıcıyla beraber dünya yeni bir on yıllık döneme girmiş bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan 2000-2010 yıllarını kapsayan on yıllık dönemin sonlarına kadar geçen süreyi, demokrasisinin gerek kurumsal gerek uygulamadan kaynaklanan […]

Ertan Aksoy – 2020’ye Girerken Türkiye Ekonomisi ve Genel Durumu

Türkiye ekonomisi, 2001 krizi ile sancılı bir dönemi geride bırakırken Dünya Bankası başkan yardımcılığı görevini yürüten Kemal Derviş’in Türkiye’ye davet edilerek, ekonomiden sorumlu devlet bakanlığına atanması ve akabinde IMF ile imzalanan stand-by anlaşması ile bankacılık sektöründe köklü reformlar gerçekleştirilerek ekonomi tekrardan rayına oturtuldu. Ekonomik krizin getirdiği kemer sıkma politikasının etkileri ise 2002 yılında görüldü ve […]

Aydın Cıngı – Sen ki Atam’ı Tanımayisun, Ben Seni Hiç Tanımayrum

Başlık, Atatürk’ü yok sayan ve 30 Ağustos Cuma hutbesinde adını dahi anmayan; onu tanımayan Diyanet İşleri Başkanlığına malum fıkra uyarınca ve sevgili Laz kökenli yurttaşlarımın ağzıyla seslenişimdir. Siz bu yazıyı okurken bu tarihin üzerinden epey vakit geçtiği için olay biraz küllenmiş olacak; ama Diyanet görevlileri Atatürk’e saygısızlığı o zamandan beri de her vesileyle yineliyorlar.  Ayrıca […]

Ertan Aksoy – Türkiye’ye Uluslararası Yatırımın Seyri ve Türkiye Ekonomisinin Görünümü

İçinde bulunduğumuz zaman dilimi, bizi sürekli olarak “İnsanlık gelişiyor mu?” sorusunu sormaya itiyor. Bilimin, sanatın, temel insan hakları ve özgürlüklerin, insanlık tarihi boyunca biriktirerek ilerlediğine inanan bizler, bir anda en gelişmiş toplumlarda bile ırkçılık hastalığının yaşam alanı bulduğuna tanıklık ediyoruz. Elbet bunun nedenlerine dair çok fazla şey söylenebilir. Ama tüm dünya toplumlarının bir arada yaşamalarının […]

Emre Özdemir – Dış Politikanın Manipülasyonu: AKP İçin Seçim Önceliği

Konda, Mayıs 2017’de, kapsamlı kamuoyu araştırma sonuçlarının analiz edildiği üç rapor yayımladı. Bunlardan “Yeni Türkiye’nin Yurttaşları: 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Siyasi Tutumlar, Değerler ve Duygular” ile “İktidara Taraf Olmak: Mitler, Komplolar ve Spekülasyonlar” başlıklı iki rapor son dönem “Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Dış Politikası”nın yapılış şekline ışık tutmakta. Bu muteber kamuoyu araştırmalarını, birebir […]

Ercan Karakaş – 24 Haziran Seçimine Giderken Durum

AKP-MHP ittifakı, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimini 16 ay önceye çekti. Bahçeli’nin 26 Ağustos önerisi, Erdoğan tarafından 24 Haziran yapıldı. Yani seçim baskın seçime dönüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan herhalde” baskın basanındır” diye düşündü. Burada ilginç olan, Erdoğan’ın tutumu. Çünkü her sorulduğunda erken seçime karşı olduğunu; halkın bu konuyla meşgul edilmesinin kasıtlı olduğunu […]

Aydın Cıngı – “AKP Parantezi”nin veya Kleptokratik Despotizmin Sonu mu?

Başlıktaki soru henüz yanıtsız dururken içimden başka bir konuyu ele almak gelmiyor. Okurlar bilir; genellikle analize dayalı, olabildiğince bilgilendirici yazılar sunmaya çalışırım. Ancak itiraf etmeliyim ki, bu kez o türden bir yazı yazamayacağım. Haksızlığa, yüzsüzlüğe, özetle kötülüğe karşı hissettiğim isyan duygusu ve ülkemi kötülükten koruma güdüsü beni soğukkanlı bir irdeleme yazısına girişmekten alıkoyuyor. İyilerle kötülerin […]

Aydın Cıngı – Erdoğan/AKP Rejimi Bitecek; Demokrasi Gelecek

Günümüzde Türkiye, “popülist ve köktendinci” bir liderin ve onun yönlendirdiği bir partinin güdümü altındadır. Önce deyimlere açıklık getirelim. Köktenci veya radikal ne demektir hepimiz biliyoruz. “Köktendinci” de dincinin radikali/köktencisi anlamına geliyor. Evrene, nesnel olgu ve oluşumlara salt inanç veya din/mezhep penceresinden bakan ve bundan farklı yaklaşım ve yönelimlere hayat hakkı tanımayanlara böyle bir kimlik nitelemesi […]

Zeynel Emre – 15 Temmuz, Darbe Araştırma Komisyonu ve AKP

15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminin üstünden tam 1 yıl geçti. Fakat geride kalan, bunun basit bir kronolojik veri olarak nerdeyse hiçbir şey ifade etmediği bir birikime denk düşüyor. Öyle ki, bu 1 yıl, süre olarak taşıdığı anlamın çok ötesinde daha büyük ve tarihsel bir olayın karşılığı. Bu zaman aralığında yaşanan şeyler olağan bir sistem […]

Faik Öztrak – PARALEL DEVLETLE MÜCADELEDEN, PARALEL HAZİNE KURMAYA: Bir Varlık Fonu Hikayesi…

Türkiye, bir yandan küresel konjonktürdeki bozulma, diğer yandan da ülke yönetimine güvenin yıpranması nedeniyle dış piyasalardan uygun koşullarla finansmana erişimde zorlanıyor. Mevcut durum bu iken, Hükümet, ekonomiye güveni daha da sarsacak, kalan son çapaları da koparacak ve finansman maliyetlerini daha da artıracak kararlar almaya devam ediyor. Geçmişin acı tecrübeleri yok sayılarak, ağır yükü gelecek kuşaklara […]

Erhan Keleşoğlu – AKP’nin Dış Politikasında Değişim ve Suriye

TSK’nın, Ağustos 2016’da, Türkiye’nin müttefiki olan ÖSO gruplarıyla birlikte önce Cerablus’a sonra da El-Bab’a yönelik başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonu’yla birlikte yaklaşık beş senedir süren ve vekiller üzerinden müdahil olunan Suriye İç Savaşı’nda başka bir aşamaya geçildi. Peki bu aşamaya geçilebilmesi için politik zemin nasıl oluştu, oluşturuldu? Türkiye Suriye’de hangi nedenlerle bu noktalara geldi Türkiye, Arap […]

Esad Şahin – 2017 Türkiye’sinde İslamcılığın Geldiği Nokta ve AKP

Bundan 10 yıl önce Türkiye kamuoyunda “Erdoğan liderliğindeki AKP hareketinin takiyeci bir hareket mi yoksa İslamcılıktan kopuşu kaçınılmaz gören, muhafazakar demokrat bir hareket mi?” olduğu konusu oldukça yoğun tartışılıyordu.  Özellikle Kemalist-ulusalcı cenah AKP hareketinin takiye yaptığını, güçlendiğinde İslamcı fikirlerini uygulamaya koyacağını sık sık vurgulardı. Bazı liberal yazarlarsa bu hareketin, devrimci ve yeni bir toplum vurgusuyla […]

Deniz Tansi – Musul Rakka Hattında “Derin Refleksler”

22 Ekim 2016’da SODEV’in düzenlediği Dış Politika Çalıştayı’nda, barışa dayalı bir “sosyal demokrat dış politika”nın mümkün olabileceği ele alınırken, özellikle konuyu tartıştığımız zeminde öne çıkan başlık, “derin devlet” tarifi üzerine odaklanmıştı. Şöyle ki, 15 Temmuz kalkışması sonrasında, TBMM’ye davet edilen, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, DYP genel başkanlığına seçildiği Büyük Kongre’deki konuşmasında, kendisiyle ilgili “derin […]

Aydın Cıngı – Popülizmin Üstadları: Berlusconi, Putin, Orban, Erdoğan, Modi, … ve de Trump

Biz yalana alışığız. Hem de incelikle dokunmuş olmayanına, kaba ve kalitesiz yalana! Camide bira içenlerin, Kabataş’ta tesettürlü bacıya işkence yapanların, camileri ahıra çevirip ibadeti toptan yasaklamış Cehape’lerin, Lozan’da kaybedilmiş Ege adalarının öyküleriyle dopdoluyuz. Kanıksadık artık. O kadar ki, bunların yetmediğini fark edenler bu kez düz yalandan ters gerçeklere döndüler. Örnek mi? “FETÖ AKP iktidarı döneminde […]

Canan Kaftancıoğlu – O/HAL’de Ne Yapmalı?

15 Temmuz darbe kalkışması üzerine çok yazıldı, çizildi. Görünen o ki, bu durum uzunca bir süre devam edecek. 15 Temmuz’a nasıl gelindi? Devamında o gece yaşanılanlar ve sonrası: Her biri ayrı ayrı ele alınması, derinlemesine irdelenmesi, geçmişten bugüne bütüncül bir bakışla değerlendirilmesi gereken olaylar silsilesi. Başlıktan da anlaşılacağı üzere yazının ana konusu, memleketi 15 Temmuz’a […]

Oğuz Oyan – AKP, MHP ve Sağ Örgütlenmelerle Demokrasi Mümkün mü?

Kapitalizm-Demokrasi özdeşliği kurulabilir mi? Kapitalist sistem ile demokrasi ilişkileri inişli-çıkışlıyken, Türkiye gibi geç kapitalistleşen bir ülkede bu ilişki daha da sorunlu değil midir? Daha geniş kapsamlı olmakla birlikte asıl başlangıç sorusu budur ve ana başlıktaki soruya geçmeden önce kısaca yanıtlanmasına girişmek gerekir. 17.yüzyıldaki İngiliz Devrimi’nin, 18.yüzyıl sonlarından itibaren Amerikan bağımsızlığı ve Fransız Devrimi’nin açtıkları yollar, […]

Faik Bulut – AKP-Dini Cemaatler ve Siyaset

Bir alıntıyla, girizgah yapayım: “Başarısız darbe girişimi sonrası, ana akım medyada ‘Gülen Cemaati devlete nasıl sızdı’ konulu programların ardı arkası kesilmiyor. Cemaatin, ‘cinler yoluyla mı’, yoksa ‘büyü marifetiyle mi’ sızdığı konusunda yürütülen hummalı tartışmalara sahne oluyor! Piyasa güçlerinin denetimsiz serbestliğini güvence altına alabilmek için yoksullukla mücadeleyi merhamet ve hayırseverliğin insafına bırakan, buna karşılık devletin sorumluluğunu […]

Ercan Karakaş – 15 Temmuz ve Çıkış Yolu

Ülkemiz 15 Temmuz’da herkesi şaşırtan, şok eden kanlı bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. 240 insanımızın yaşamını yitirmesine, 2000’e yakın insanımızın yaralanmasına neden olan darbe girişimi başarılı olamadı, bastırıldı. Bu sonuç halkın, siyasi partilerin ve de darbe karşıtı asker-polis güvenlik güçlerinin kararlı tutumuyla alındı. 15 Temmuz gecesi TBMM bombalanırken mecliste temsil edilen dört siyasi partinin […]

Erol Kızılelma – AKP Kolay Aklanamaz…

15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrasında ortaya dökülen kirli çamaşırlara çok şaşırdığımız söylenemez. Ayrıca, AKP iktidarının şaşırdığını söylemesi de kabul edilemez. Yok efendim, aldatılmışlarmış. Hadi, FETÖ örgütü ile ilgili söylenenlerin hepsi inandırıcı olmasa da, Türkiye’nin büyük bir bela ile karşı karşıya kalmış olduğu konusunda hemfikiriz diyelim. Ama bu belanın Türkiye’nin başına nasıl sarıldığı konusunda AKP […]

Osman Korutürk – Türk Dış Politikası Suriye Siyasetinin Değişmesiyle Düzelir mi?

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz günlerde, Türkiye’nin bugün başına gelen birçok şeyin Suriye politikasının sonucu olduğunu söyledi. Bu, Türkiye’nin 2010 yılından bu yana uygulamaya koyduğu ve karşılaştığı tüm başarısızlıklara rağmen sürdürmekte direndiği yeni dış politikanın bütününe ya da soyut anlamda felsefesine değil de, alanda yarattığı olumsuz sonuçların en belirgin olanına bakıldığında yanlış bir tespit değil. […]

Aydın Cıngı – Durumumuz…

15 Temmuz günü Türkiye’de yapılan darbe girişimi ülke dışındaki siyasal çevrelerce belirli bir kuşkuyla karşılandı. Darbecilerin acemiliklerine şaşan ve darbe sonucundan iktidarın yararlandığını dikkate alan gözlemciler, bu girişimin göstermelik bir darbe olduğunu dahi düşündüler. Gerçekten de, 15 Temmuz günü ve ertesinde olan bitenler büyük ölçüde belirsizliğe büründü. Muhalefetin gerçekleri bulma çabasıyla parlamentoya verdiği araştırma önergeleri […]

Umut Oran – Bir Çöküşün Anatomisi: AKP Döneminde İstanbul

İstanbul, 1994’ten bu yana büyükşehir belediyesinde, 2002’den bu yana da merkezi yönetimde aynı kadroların elinde. Sorunları ertelemekten, üzerlerini örtmekten başka hiçbir siyasi vizyona sahip olmayan bu kadrolar İstanbul’da üretimi, istihdamı, gelir adaletini ve hayat kalitesini alabildiğine düşürdüler. İşsizlik, yoksulluk ve eşitsizliği; rant ve suç ekonomisini sınırsızca büyüttüler. Üstelik Cumhuriyetimizin barışçıl rotasından saptırılan Türk dış politikasının […]

Osman Korutürk – İçinde Bulunduğumuz Ortamda Ana Muhalefetin Büyük Sorumluluğu

“Önce ekmekler bozuldu” diye başlar Oktay Akbal’ın aynı adı taşıyan ünlü öyküsü. “Önce ekmekler bozuldu. Sonra herşey…” Başlangıçta ülkedeki muhafazakarların, demokrat ve liberal kesimlerin önemli bir bölümüyle sonradan ‘yetmez ama evetçi’ olarak anılacakların; dışarıda ise ABD ile AB başta neredeyse bütün Batılı ülkelerin heyecanla desteklediği AKP Türkiye’sinde de “Önce dış politika bozuldu. Sonra herşey…” AKP’nin […]

Onursal Adıgüzel – ‘Pazarlık’ Kıskacında Mülteci Krizi

Mülteciler konusu Türkiye gündeminin en hassas konularından birini oluşturmaktadır. Buna karşın, mülteci krizini siyasi ve ideolojik hedeflerinin kıskacında ele alan iktidar, her fırsatta “Suriyelilere ilişkin ahlaki ve vicdani bir duruş sergilediği” iddiasını dile getirmesine rağmen, bugün itibariyle mültecileri bir pazarlık konusuna indirgemiş, bu büyük krizin insani boyutunu tamamen göz ardı etmiş durumdadır. Bu kısa yazıda, […]

Toni Alaranta – AKP’nin Global Stratejisi ve Türkiye’nin Suriye İç Savaşına İlişkin Pozisyonu

Başlıktaki “iç savaş” kavramı da, “Türkiye”nin değil de “AKP’nin global stratejisi” konsepti de bilerek seçilmiştir. Suriye’deki savaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve AKP’nin lider kadrolarının dediklerinin aksine, kanlı bir diktatör olan Beşar Esad’ın kendi halkına karşı başlatıp sürdürdüğü bir savaş değildir. Suriye savaşını böyle sunma yöntemi, kuşkusuz ki yalnızca Erdoğan tarafından değil Batı’da da kimi benzer çevrelerce […]

Aydın Cıngı – Paris Katliamı’ndan Küresel Kaosa

Batı ülkelerinin çoğunda ayın 13’ünün bir Cuma gününe rastlamasının uğursuzluk işareti olacağı vehmedilir. İnsanların çoğu, eskilerde kalmış bu batıl inanışa aklını takmaz. Ne gariptir ki, Paris’te gerçek bir katliamın yapıldığı 2015 yılının 13 Kasım günü de bir cumaya rastlayınca pek çok insan bunu anımsadı. Paris katliamı 13 Kasım 2015 Cuma akşamı, pek çok futbol meraklısı […]

Erol Kızılelma – Paris, IŞİD, Erdoğan (veya tersi)

Terör, her zaman belli güçler tarafından kullanılan bir enstrüman olmuştur. Sağdan soldan birçok terör örgütü, belli çıkarlar adına kullanılagelmiştir. Ama terörün toplumsal bir destek bulması ve bu boyutta toplumsallaşması, din ile bağlantısının kurulmasından sonralara rastlar. Özellikle, demokrasi kültürüne uzak, kendi rönesansını yapamamış topraklarda din unsurunun, terörün hayat bulmasında kolaylaştırıcı olduğu görülmüştür. Önceleri, hedefi fetvalarla belirlenen […]