Aydın Cıngı – Dünyada Trump Sonrası Siyasal Ortam

Donald Trump, ABD başkanlık seçimini, kendisi bir türlü kabul etmek istemese de kaybetti. Seçime katılım, ABD tarihinin en yüksek katılımı oldu ve Trump, seçimin galibi Joe Biden’dan -ülke genelinde- 6 milyon kadar az oy aldı. Ancak Trump’ın aldığı oy sayısı hiç de azımsanacak miktarda değil: 73 milyon. Bu çok yüksek oy sayısı iki önemli siyasal […]

Tolga Karagöz – Amerikan Rüyasının Kabusa Dönüştüğü Yolculuk

Dünyanın pek çok yerinde insanlar, ekonomik ve siyasal krizler, iç savaş, şiddet ve doğal afetler nedeniyle doğup büyüdükleri, yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kalıyorlar. Göç, özgür irade ile verilmiş bireysel bir kararın çok daha ötesinde zorunlulukların baskın geldiği; göç edeni, geride bıraktığı yakınlarını ve toplumu ilgilendiren uluslararası bir sorun alanı olarak karşımıza çıkıyor. Ekonomik, toplumsal […]

Cem Yolbulan – ABD’de Yeni Sol Dalga Kalıcı Olabilir mi?

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 2016 yılının Kasım ayında, seçimi kazanacağı düşünülen Hillary Clinton’un Donald Trump’a beklenmedik sonrası,  biçimde yenilmesi sonrası Demokrat Parti’de kazan kaynamaya başlamıştı. Uzun yıllardır sğregelen neoliberal politikalarla zayıflatılan işçi kesimin Washington’daki yönetici sınıfa duyduğu kızgınlık; Trump’ın sistem karşıtı, sağcı, popülist demagojisiyle birleşince Amerikalıların hiç beklemediği yeni bir siyasi gerçeklik oluştu. Bu beklenmedik […]

Cem Yolbulan – ABD-Türkiye İlişkilerine Washington’dan Bakış

2016 yılının Kasım ayında Donald Trump’ın beklenmedik bir şekilde ABD’de başkanlık seçimini kazanması, alışılagelmedik siyaset tarzı ve bölücü dili sebebiyle farklı kesimlerde endişe yaratmıştı. Siyasetin dışından gelen Trump’ın zaferi, hem bürokraside hem de toplumun geniş kesimlerinde tedirginliğe yol açmıştı. Bu tedirginliğin en belirgin hissedildiği alanlardan biri dış politikaydı. Trump’ın, ABD’nin diğer güçlerle ilişkilerine pragmatik ve […]

Osman Ulagay – Şimdi Sol’un Zamanı

Küresel kapitalizmin çıkmaza sürüklendiği ve özellikle Batı dünyasında küreselleşmeye karşı yükselen tepkilerin demokrasiyi tehdit etmeye başladığı bir dünyada yaşıyoruz. Küreselleşme sürecini başlatan Batı ülkelerinde bir yandan sağdan gelen popülist ve milliyetçi dalganın yükseldiği, diğer yandan küreselleşmenin altın çağında etkisini kaybeden solun kendine yeni bir çıkış yolu aramaya başladığı görülüyor. “Türkiye kendini yenilerken ne yapmalı?” sorusuna […]

Aydın Cıngı – Küresel Düzen Değişirken: 2017’de “ABD-Çin”

Dünya 21. yüzyıla tek kutuplu bir yapıda girmişti. Sosyalist blokun 1990’ların başında yok olmasından sonra Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hegemonyası o ölçüde belirginleşmişti ki, artık tek kutuplu bir küresel düzenden söz etmek olanaklıydı. Ne var ki bu düzen, bu yüzyıl başında bozulup yeniden biçimlenmeye başladı. İletişim patlamasını olanaklı kılan teknoloji devrimi dünyayı “koca bir köy” […]

Yurter Özcan – Türk-Amerikan İlişkileri Nereye?

Son 17 senedir ABD’de yaşayan birisi olarak, Türk-Amerikan ilişkilerinin bu kadar zora girdiği başka bir dönemi hatırlamıyorum. Bu zorluklar sadece Washington’da değil, ABD kamuoyunda da ciddi bir şekilde gözle görülür hale geldi. Belki de bu sorunu daha karmaşık ve çözülmesi daha zor hale getiren, artık Türkiye imajının Amerikan kamuoyunda da oldukça hırpalanmış olması. El Kaide’nin […]

Tolga Bilener – Doğu Asya’da Yeni Dengeler, Yeni Riskler

Uluslararası sistemin ağırlık merkezinin Avrupa-Atlantik havzasından giderek Asya-Pasifik havzasına doğru kaymakta olması, üzerinde çok yazılıp çizilen bir durum. Çin’in, ABD ile birlikte artık dünyanın en büyük iki ekonomisinden biri haline geldiğini hatırlamak bile bu durumu anlamak için yeterli. 1 milyar 300 milyon nüfuslu Çin yanında, dünyanın yedi büyük ekonomisinden biri olan Japonya; ASEAN çatısı altında […]

Ünal Çeviköz – NATO, ABD ve Türkiye’nin Ortadoğu Siyaseti

Anadolu toprakları ve onun yakın çevresindeki alanlar 700 yılı aşkın süredir devlet geleneği ile var olduğumuz geniş bir coğrafyayı oluşturmaktadır. Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Mücadelemiz, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması, Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması etaplarından oluşan tarih kesiti içinde geriye baktığımızda, bu coğrafyada en çok toprak kaybettiğimiz bölge Ortadoğu’dur. Birinci Dünya Savaşı ertesinde Ortadoğu bölgesinde […]

OBAMA YENİDEN ABD BAŞKANI

Aydın CINGI*   ABD, bundan yarım yüzyıl öncesine değin siyahların “insandan sayılmadığı” ve Avrupalı beyaz göçmenlerin oluşturduğu bir toplumdu. O dönemde beyaz olmayan bir kişinin başkan olması söz konusu olamazdı. O zamandan bu yana ülkede nüfus yapısı değişti. “Latino” denen Latin Amerika kökenli “hispanik” göçmenler çoğaldı. Demografik projeksiyonlara göre, şu anda nüfusun %17’sini oluşturan bu […]

ABD`nin Yeni Doktrini ve Türkiye

CENK SİDAR*   Geride bırakmak üzere olduğumuz 2012 yılı Türk dış politikası açısından hareketli ve çok olaylı bir yıl olarak tarihteki yerini almak üzere. Arap yarımadasındaki halk hareketleri, gelişmiş ülkelerde sosyal kriz unsuru haline gelen küresel ekonomik yavaşlama, çıkmaza giren Suriye iç savaşı ve İran nükleer programı hem Türkiye’nin hem de tüm bölgesel ve küresel […]