SD Dergi 109/110 Çıktı: Göç ve Toplumlar: Suriyeli Göçmenler ve Türkiye

Dergimizi PDF ortamında okumak için tıklayınız. Değerli okurlar, Türkiye’nin gündemi her sayımızda tek bir dosya konusuna sığacak ölçülerin ötesine taşıyor. Nitekim elinizdeki dergide “göç” olgusu, dosya konusu olarak işlenmiş bulunmakla birlikte, “Kanal İstanbul” sorunu da istediğimiz ölçülerde yer ayıramadığımız bir konu oldu. Bu nedenle, gelecek sayıdan itibaren her dergide eşit ağırlıklı iki dosya konusu birden […]

Aydın Cıngı – Göç Olgusuna İlişkin Genel Bakış

Derginin bu sayısındaki dosya konusuyla ilgili makalelerin her biri sorunun spesifik bir yönünü ele aldığından, eldeki yazı, bir tür “giriş” niteliğini taşımayı ve göç olgusuna genel bir bakış sunmayı amaçlıyor. Göç, bilindiği üzere, insan topluluklarının farklı nedenlerle daha elverişli yaşam koşulları elde etme çabasıyla kalıcı biçimde yer değiştirme talebinden kaynaklanır ve bu niteliğiyle tarihin bilinen […]

Polat S. Alpman – Devletin Şefkati, Sermayenin Merhameti ve Göçebe Proletaryanın Akıbeti

Göçmenler dünyayı değişime zorluyor. Küresel ölçekte yaşanan büyük değişimin neden olduğu olgulardan ilki, göç hareketlerinde yaşanan yoğunlaşmanın devletleri ve toplumları yeniden düzenlenmeye zorlamasıdır. Bunun bileşenlerinin başında ise göçmenler geliyor. Bu mesele Türkiye özelinde değerlendirildiğinde akla ilk gelenin Suriyeli mülteciler olmasının siyasal, ekonomik ve sosyal nedenleri var. Türkiye kamuoyunun, üzerine düşünmek ve konuşmak için isteksiz olduğu […]

Gülay Uğur Göksel – Bir Demokratik Adalet Sorunu: Göçmen Uyumu

Günümüzde Türkiye dünyanın en çok mülteci barındıran ülkesidir. Aynı zamanda ülkemizde yaşayan göçmenlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Mevcut kimlik farklılıklarına ek olarak göçmen olma durumu toplumsal yaşama katılımda esaslı zorluklar getirmektedir. Bu zorlukların aşılmasında göçmenleri kabul eden topluluğa ve devlete çeşitli yükümlülükler ve görevler düşmektedir. Yeni Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun (YUKK) yürürlüğe girmesi ile […]

Gökçe Gökçen -Soru ve Rakamlarla Türkiye’de Suriyeli Göçmenler

Türkiye’nin çok sayıda Suriyeli mülteciyi kabul etmesinin ve ekonomik krizin yükselişinin ardından birçok sorunun asıl muhatabı olarak Suriyeliler gösteriliyor. Suriyeliler hakkında çıkan bazı iddialar gerçekmiş gibi yayılırken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kendi haklarının ellerinden alındığını ve kendilerine harcanması gereken bütçenin Suriyelilere harcandığını düşünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Bilim Yönetim Kültür Platformu’nun hazırlamış olduğu politika notuna göre Türkiye’de […]

Tolga Karagöz – Amerikan Rüyasının Kabusa Dönüştüğü Yolculuk

Dünyanın pek çok yerinde insanlar, ekonomik ve siyasal krizler, iç savaş, şiddet ve doğal afetler nedeniyle doğup büyüdükleri, yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kalıyorlar. Göç, özgür irade ile verilmiş bireysel bir kararın çok daha ötesinde zorunlulukların baskın geldiği; göç edeni, geride bıraktığı yakınlarını ve toplumu ilgilendiren uluslararası bir sorun alanı olarak karşımıza çıkıyor. Ekonomik, toplumsal […]

Ayşem Biriz Karaçay – “Gitmek mi, Kalmak mı?”: İstanbul’dan İnsan Kaçakçılığı ve “De Facto” Entegrasyon Manzaraları

Suriye Krizi ile birlikte medyanın oldukça ilgisini çeken insan kaçakçılığı vakaları, Avrupa’nın gündemine 1990’lı yıllarda girdi. İspanya ve İtalya’nın 1991’de Fas, Cezayir, Tunus ve diğer Afrika ülkelerine uyguladığı vize rejimiyle birlikte, Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya geçişi sağlayan ilk kaçakçılık rotaları belirginleşmeye başladı. Bu rotalardan ilki Fas üzerinden İspanya’ya -Avrupa’ya- geçişi sağlayan Batı Akdeniz rotasıydı. Vize uygulaması […]

Ece Öztan – Bir Feryat ve Talep Olarak Kent Hakkı

Lefebvre, “kent hakkı bir feryat ve talep gibidir” diyor. Kanal İstanbul karşısında İstanbulluların kent haklarını savunma kararlılık ve azmi bu feryadın ifadesi. Lefebvre, mekanın metaların üretildiği bir hazne olmaktan çıkıp, mekanın meta olarak üretildiği bir döneme işaret ediyordu. Kuşkusuz Kanal İstanbul, kentsel mekanın meta olarak üretiminin de ötesinde yeni Türkiye gigantomanisinde son yıkıcı hamleyi temsil […]

Kanal İstanbul Girişimine İlişkin Uzman Görüşleri

Haluk Eyidoğan, Prof. Dr., İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü E. Öğretim Üyesi Afetlere dönüşen olaylar iki kaynaklıdır: Doğal ve insan (teknolojik) kaynaklı olaylar. Afete dönüşebilen doğal tehlikeler deprem, sel, heyelan, tsunami, volkan patlaması, tayfun, fırtına, kuraklık, orman yangınları vb. insan kaynaklı tehlikeler ise baraj yıkılması, ulaşım kazaları, kimyasal yangın ve zehirlenme, nükleer kirlenme ve kaza, tetiklenmiş […]

Söyleşi: Sema ERDER

Kent sosyolojisi ve yerel yönetimler alanında çok önemli çalışmalarınız var. Bu alanda uzun yıllara uzanan deneyimlerinize de dayanarak, Türkiye’de sosyal demokrat bir belediyecilik için yapısal ve kurumsal ne gibi engeller görmektesiniz? Yerel yönetimlerin en önemli faaliyetinin yerel talepleri demokratik olarak karşılamak olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun nasıl gerçekleştirileceği ise sürekli olarak tartışılan bir konu. Türkiye’nin yapısal/kurumsal […]

Osman Korutürk – İktidarın Maceracı Dış Siyaseti Nereye Kadar?

Yeni bir on yıllık dönemin başlangıcında dünyanın alışılmış siyasi değerleri tehlikeli bir dönüşüme girmişken Suriye’den sonra şimdi de Libya’da iç savaşa mı taraf oluyoruz? Bu yılın başlangıcıyla beraber dünya yeni bir on yıllık döneme girmiş bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan 2000-2010 yıllarını kapsayan on yıllık dönemin sonlarına kadar geçen süreyi, demokrasisinin gerek kurumsal gerek uygulamadan kaynaklanan […]

Cem Yolbulan – ABD’de Yeni Sol Dalga Kalıcı Olabilir mi?

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 2016 yılının Kasım ayında, seçimi kazanacağı düşünülen Hillary Clinton’un Donald Trump’a beklenmedik sonrası,  biçimde yenilmesi sonrası Demokrat Parti’de kazan kaynamaya başlamıştı. Uzun yıllardır sğregelen neoliberal politikalarla zayıflatılan işçi kesimin Washington’daki yönetici sınıfa duyduğu kızgınlık; Trump’ın sistem karşıtı, sağcı, popülist demagojisiyle birleşince Amerikalıların hiç beklemediği yeni bir siyasi gerçeklik oluştu. Bu beklenmedik […]

Melih Erdoğan – Faizsiz Finans Kuruluşlarının Denetimine İlişkin Sorunlar ve Sorular

Bilindiği üzere Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK) hazırladığı, “Faizsiz Finans Kuruluşlarının (FFK) Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler” için “Etik kurallar ve Standartlar”, 14 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır ve 01 Ocak 2020’den itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. KGK,  Finansal raporların uluslararası standartlarla uyumlu olarak düzenlenmesini ve denetlenmesini sağlayacak standartlar yayımlayarak etkin bir kamu […]

O. Suat Özçelebi – İki Dudak Demokrasisi ve Demokratik Siyaset

Güçlü parlamento, gerçek milli irade ile seçilmiş milletvekili ile mümkün… Parlamenter demokrasiden “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adında bir tür başkanlık rejimine geçtiği tarihten bu yana Türkiye, yeni rejimin sıkıntılarını yaşamayı sürdürüyor. Bir başkanlık rejimi olarak literatürde yer almayan Türk tipi “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” (CHS) Türkiye’yi sadece bir parlamenter sistem olmaktan çıkarmadı. Temelde kuvvetler ayrılığının en güçlü […]

Mehmet Şakir Örs – CHP’nin Tarihi Sorumluluğu

Ülkemiz bir yandan kış mevsiminin soğuk iklim koşullarını yaşarken, diğer yandan siyasal gündem de alabildiğine ısınıyor. Ekonomide ve dış politikada yaşanan olumsuzluklar, iç siyasetteki gelişmeleri tetikliyor. Ekonomik sorunlar ağırlaşırken ve insanımızı bunaltırken; iktidarın çözüm üretememesi ve ülkeyi yönetemez hale gelmesi, ister istemez farklı arayışları da beraberinde getiriyor. Yeni partiler ardı ardına siyaset sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. […]

Ahmet Özer – Yerel Yönetimlerde Başarıya Giden Yol ve Sosyal (Demokrat) Belediyecilik

31 Mart ve 23 Haziran bir başlangıçtır, bir son değildir. Mücadelenin ve sürecin başarı ile sonuçlanması AKP’nin gitmesine bağlı. Asıl başarı yasakların kalkması, yolsuzlukların son bulması ve yoksulluğun ortadan kalmasından geçiyor. Bunlar da yerel değil, genel iktidarın başarması gereken işlerdir. O halde başarı genel iktidara gelmek ve gelinen iktidarı demokratikleştirmekten geçiyor. Bunun da iki adımı […]

Vecdi Sayar – Hepimiz Göçmeniz

Bu topraklarda yaşayan insanlar, pek çok ülkeye nasip olmayan bir zenginliğe sahip. Orta Asya’dan Balkanlara, Kafkaslardan Orta Doğu’ya uzanan nice kültürün izlerini taşıyoruz çünkü. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Arabı, Arnavutu, Ermenisi, Yahudisi ile gerçek bir kültür sentezine sahibiz. Kimimizin ataları, bu ülkede doğdu; kimimizinki ise göçlerle geldi. Göç olgusu ile bizim kadar haşır neşir olan […]

SODEV Araştırması – Türkiye’de Eğitim: İmam Hatipleşme, Beklentiler ve Memnuniyet Araştırması

Hükümet sürekli İmam hatip okullarının sayısını artırıyor. Peki, Türkiye’de ebeveynler çocuklarının hangi okul türlerinde eğitim görmesini istiyor? MEB Örgün Eğitim istatistiklerine göre 2012-2013 eğitim-öğretim yılında imam hatip ortaokullarının sayısı 1.099 iken 2018-2019 yılında bu sayı 3.394 olmuştur. Yani imam hatip ortaokullarının sayısı 6 yıl içerisinde 3 kat artmıştır. 2012-2013 yılında imam hatip okullarında okuyan öğrenci […]

Ercan Karakaş – SPD’de Yeni Dönem

Derin bir kriz içerisinde olan Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) olağan kurultayı 6-8 Kasım 2019 tarihlerinde Berlin’de gerçekleşti. Parti yönetimi, kurultaydan çok önce, partinin eş başkanlık sistemini uygulayacağını ve kurultaya sunulacak eş başkanların üyelerin oylarıyla belirleneceğini duyurdu. Kurultaydan yaklaşık dört ay kadar önce yarışa girecek eş başkan adayları partiye başvurdular. Başvuran 12 eş başkan adayı […]

Nazik Işık – Sosyal Demokrasi, Sivil Toplum ve Kent Konseyleri: Yerel Demokrasi ve Katılımcılığı Geliştirmek İçin Çözümler Ve Öneriler – II

SODEV’in Sosyal Demokrasi Sempozyumu’nda yaptığım konuşmanın ilk bölümü geçen sayıda yayınlanmıştı ve STK’lara dair görüş ve önerilerimi içermekteydi. Bu sayıda yer alan ikinci bölümde Kent Konseyleri yer almakta. Bu bölümde de, konuşmanın yapıldığı zamanki hali esas alınmıştır. Ancak 2019 Yerel Seçimleri sonrası durumu da dikkate alarak metni gözden geçirdiğimi ve özellikle öneriler kısmına bazı eklemeler […]