SD Dergi 107/108 Çıktı: Dünya Dönüşürken: Dijitalleşme, İşsizlik ve Arayışlar

Değerli okurlar, Dergimizin bu sayısı çok heterojen; birbirinden çok farklı konulardaki yazılardan oluşuyor. Bu nedenle, net bir dosya konusu adı koymakta tereddüde bile düştük. Sonuçta ana konumuzun, “Dijitalleşme-Ekonomi-İşsizlik” olmasında karar kıldık; çünkü en çok sayıda yazı bu alanlara odaklı. İlk makale Selin Sayek Böke’den; “bilgi-demokrasi” ilişkisini derinlemesine irdeleyip okurun ufkunu açıyor. Gökçe Gökçen, istatistiklerin ötesinde […]

Selin Sayek Böke – Bilgiyle Demokrasiyi Var Etmek, Demokrasiyle Bilgiyi Büyütmek

Dünya hızla değişiyor. Ekonominin üretim biçimleri, dünyanın uluslararası ilişkiler düzeni, toplumların yapıları ve siyaset birbirleriyle derin bir biçimde etkileşerek değişiyorlar. Bilgi çağının ortaya çıkarttığı sonuçlar istihdam alanlarımızı, kurduğumuz sosyal iletişimleri, bu iletişimlerin ortaya çıkarttığı toplumsal dinamiği, o toplumsal dinamiğin siyasi temsil biçimlerini değiştirerek her birimizin hayatına değiyor. Bilgi teknolojileri devrimi ekonomiden siyasete değişimi tetikliyor. Her […]

Gökçe Gökçen – İstatistiklerin Ardında Sesi Duyulmayanlar: Genç İşsizler

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın 15’inde bazı rakamlar açıklıyor. O siyah beyaz ve sıkıcı görünen tabloların, istatistiklerin ve televizyonlardaki derin ekonomi analizlerinin ardında, aslında ayrıntısını pek de konuşmadığımız insan hikayeleri var. Özellikle genç işsizliğin %27,1’e varmasıyla birlikte bunun milyonlarca insan için ne anlama geldiğini daha çok tartışmamız gerekiyor. “Siz gençler şanslısınız, biz neler gördük!” Üst […]

Ece Öztan – Toplumcu ve Akıllı Belediyecilik

Mekan; etnikleşmiş, sınıflanmış ve cinsiyetlenmiş öznelliklerin, asimetrik güç ilişkilerinin ve sosyal hafızanın üretilmesinde önemli bir haznedir. Bu nedenle kentsel mekanlar sosyal politikaların yerelleşmesi bakımından da karşı hegemonya zeminidir. Toplumcu belediyecilik; kentsel mekandaki asimetrik güç ilişkileri ile siyasi ve mekansal dışlama pratiklerini dönüştürmek, sosyal devleti gündelik yaşamlarda somutlaştırmak ve müşteri ya da kullanıcı değil de yurttaş […]

Özgün Biçer – Dijitalleşme Çağında “Yeni” Olmak Yaşlılık ve Dijital Teknolojileri Kullanımı

Geçtiğimiz yıl Dünya Sağlık Örgütü yeni yaş dilim listesinin açıkladı. Buna göre; 0-17 yaş arası: ERGEN, 18-65 yaş arası: GENÇ, 66-79 yaş arası: ORTA YAŞ 80-99 yaş arası: Yaşlı kabul ediliyordu. Aramızda sohbetlerde konuşmaya başladık. Otuzlu yaşlarda olanlar muhabbete girmedi bile. 40’lı yaşlarında olanlar zaten gençti. 50’li yaşlarındakiler kendilerini iyi hissetti. 60’lı yaşlar için ise […]

Röportaj: Rıza TÜRMEN

Arkadaşımız Ece ÖZTAN’ın Eski AİHM Yargıcı ve Eski CHP Milletvekili Rıza TÜRMEN ile yaptığı söyleşi İnsan hakları savunuculuğu zor ve riskli bir alan. Savaş dışındaki dönemlerde bile, insan hakları savunucuları önemli bedeller ödemek zorunda kalabiliyor. Peki ya savaş ve çatışma zamanlarında bu nasıl mümkün? İnsan hakları savunuculuğunun zor ve riskli bir alan olduğu doğru. Bu, […]

Cem Yolbulan – ABD-Türkiye İlişkilerine Washington’dan Bakış

2016 yılının Kasım ayında Donald Trump’ın beklenmedik bir şekilde ABD’de başkanlık seçimini kazanması, alışılagelmedik siyaset tarzı ve bölücü dili sebebiyle farklı kesimlerde endişe yaratmıştı. Siyasetin dışından gelen Trump’ın zaferi, hem bürokraside hem de toplumun geniş kesimlerinde tedirginliğe yol açmıştı. Bu tedirginliğin en belirgin hissedildiği alanlardan biri dış politikaydı. Trump’ın, ABD’nin diğer güçlerle ilişkilerine pragmatik ve […]

Aydın Cıngı – Seçilmiş Otoriterlerin Rejimleri: Macaristan Örneği

Macaristan ve Polonya Avrupa Birliği (AB)’nin, Türkiye ve Rusya Federasyonu da Avrupa anakarasının siyaset literatüründe “illiberal demokrasi” olarak nitelenen ülkeleridir. “Illiberal”in İngilizcede sözlük anlamı “bilgisiz, hoşgörüsüz, dar görüşlü, vb” olabilir. Ancak bu niteleme, adı geçen ülkeler için “liberal veya ‘özgürlükçü’ olmayan” ve bir anlamda da otokratik -yani tek adam egemenliğinde- ve otoriter demokrasi(!) anlamında kullanılıyor. […]

Ali Tirali – Kuzey Suriye’nin Geleceği Üzerine Birkaç Senaryo

İkinci on yılının sonuna ulaşmak üzere olduğumuz 21. yüzyıl birçok konuda olduğu gibi uluslararası ilişkiler ve devletler hukuku konusunda da 1945 sonrası dünyanın normlarından sapılan bir dönem oldu. Denebilir ki, 20. yüzyılın ikinci yarısında genel olarak kabul görmüş, San Francisco Barış Konferansı ile yapılandırılan, soğuk savaş ile şekillenen uluslararası sistem artık geçerliliğini kaybetmiştir. Rusya’dan Macaristan’a, […]

F. Ceren Akçabay – Kadınların Nafaka “Dava”sı

Uzun zamandır gündemden düşmeyen ve yeni bir “yargı reformu” paketi içinde ele alınması beklenen yoksulluk nafakası hakkında o kadar çok söz söylendi ki; tartışmanın sebebi ve tarafların görüşleri ve taleplerinin neler olduğu konusunda kafalar oldukça karıştı. Bu yazı ile amaçlanan tartışmanın bir özetini yapıp bu tartışmanın gerisindeki politik yaklaşımlara dikkat çekmek. Yoksulluk nafakası tartışması, çoğu […]

Handan İlağa – Kadına Yönelik Şiddet ve “Zorunlu Aile Arabuluculuğu”

Kadına yönelik şiddeti önlemeye dair yasal düzenleme; 4320 sayılı Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve İstanbul Sözleşmesi hükümleri ve ilgili başkaca yasalar ile sağlanmaktadır.   Şiddete uğrayan kadın, ilk olarak şiddete uğradığı yerdeki en yakın Karakol veya Jandarmaya başvurmaktadır. Başvurusunda yaşadığı olayları anlatmakta ve kimden […]

Sevgi Uçan Çubukçu – Cesur Kadınlar: Türkiye Akademisinde Kadın ve Toplumsal Cinsiyet

20.  yüzyılda dünyada ve Türkiye’de kadınlar çok önemli kazanımlar elde ettiler. Toplumsal ve kültürel alanda azımsanamayacak bir varoluş gösteren feminist hareket, özel ve kamusal alanda ‘eşit hak’ talepleri ve itirazları ile pek çok başarıya imza attı. Eğitim, hukuk, istihdam ve kısmen de siyasal alanda cinsiyetler arası eşitsizliği ortadan kaldırmaya yönelik ilke ve hedeflerden oluşan mücadele […]

Yüksel Taşkın – Demokrasi İttifakının Amacı Sivil Anayasa Yoluyla Güçlendirilmiş Demokrasiyi İnşa Etmek Olmalıdır

Demokrasi ittifakının amacı sivil anayasa yoluyla güçlendirilmiş demokrasiyi inşa etmek olmalıdır Ülkemizde yıllardır sağlıklı bir siyasi tartışma yürütülemiyor. Önümüzde seçimsiz bir dönem var. Uzun süredir ertelediğimiz siyasi tartışmalara geri dönmenin tam zamanıdır. Muhalefet güçlü bir enerji ve direnç üretmeyi başarıyor. Artık bu enerjinin bir gelecek vizyonuyla taçlandırılması gerekiyor. Dünyada otoriter rejimlerden nasıl çıkıldığını inceleyen literatür, […]

Zeynep Altıok Akatlı – Geriye Dönüşlerle İleriye Bakış

ey insanı anısıyla yıkanşiirin bile kurtaramadığısıradanlık… Açıklaması olmayan kötülüklere tanıklık ettik, ediyoruz.  Kötülük sıradan. Tamiri yok hasarın. Her şeyi  ‘mış gibi’ yaşamaya zorlanan bir halk var. “Bir cahilin” sözünü sorgusuz gerçeklik olarak kabul edebilecek cehalet toplumunu özenle inşa ettiler. Diyanetin on yıllardır güçlendirilmesinin; eğitimin, temelsiz uygulamalarla bilimsellikten siyasal İslam’ın kabul koşullarına gerilemesinin sonucu bu. Siyasal […]

E. Feridun Yalvaç – Belediyelerde Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Katılım

Belediyelerde Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Katılım Görünür olmak anlamına gelen şeffaflık, hem kişilerde hem de kurumlarda güvenilir olmanın önemli unsurlarından biridir. Şeffaflık kişilerde dürüstlük ve samimiyet ifade ederken, kurumlarda hesap verebilir olmakla ve demokratik katılımla yakından ilgili bir kavramdır. Toplumsal bilinçlenme arttıkça kamu kaynaklarını kullanan, karar ve eylemleri toplumu doğrudan etkileyen kurumların şeffaf olmaları gerektiği […]

Mustafa Akın Özerdem – Demokrasinin En Küçük Kalesi: Mahalle

Demokrasinin En Küçük Kalesi: Mahalle Mahalle, sözlükte bir yere inmek, konmak, yerleşmek anlamında “hall” kökünden türetilmiş bir mekan ismidir. Geçici ya da devamlı ikamet etmek üzere kurulan küçük yerleşim birimini ifade eder. İdari yapılanmamız içinde en küçük idari yapı olan köyler de birkaç mahalleden oluşabilir. Öyleyse “mahalle en küçük sosyal yerleşim alanıdır” diyebiliriz. Mahalleler, dünyanın […]

Erol Kızılelma – Dünyanın ve Türkiye’nin Krizi

Sorun sadece bizim sorunumuz değil. Neredeyse bütün dünyada, militarist, saldırgan akımların güçlenmiş olması, şiddetin ve silahlanmanın alabildiğine yaygınlaşması bir tesadüf değil. Bunlara bir de, ABD saldırganlığının, nükleer silahlarla ilgili olarak İran ve Rusya’yı tahrik eden politikalarını ekleyin. Sorumlusu, ülke yönetimlerine hakim olan neoliberal anlayış… Dünyanın birçok yerinde, neoliberal düzenin yarattığı gelir adaletsizliğine duyulan tepkiler, bir […]

Burak Kılıçarslan – #SODEVMONİTÖR İntihar Değil Cinayet: Ekonomik Kriz Can Alıyor

İntihar Değil Cinayet: Ekonomik Kriz Can Alıyor Ekonomik krize bağlı olarak sürekli artan işsizlik, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı yurttaşların en büyük sorunu haline gelmiştir. Yaşamını idame ettirme noktasında çaresizliğe sürüklenen milyonlar; borç, yoksulluk ve kötü çalışma koşullarından dolayı önü alınamayan derin travmalara maruz kalmış, bu sorunun bir neticesi olarak ‘intihar’ vakaları ciddi oranda artmıştır. […]

Seniye Nazik Işık – Sosyal Demokrasi, Sivil Toplum ve Kent Konseyleri: Yerel Demokrasi ve Katılımcılığı Geliştirmek İçin Çözümler ve Öneriler- I

Küreselleşme STK’lara Yeni Katılım İmkanları Getirdi Küreselleşme ve yerelleşme aynı anda yürümekte olan ama farklı iki yönde ilerleyen süreçler; üstelik iç içe yürüyorlar. Bu iç içelik ortak sorunlarla karşı karşıya olmalarına yol açıyor. Yerelleşme kendiliğinden de artıyor ama artmasını da isteğimiz, arttırmaya çalıştığımız bir olgu. Yerel olana bir ilgi var ve günlük hayatıyla ilgilenen herkes […]