Dinçer Demirkent – Türkiye’nin Anayasa Sorunu ve 20 Temmuz Rejimi

Türkiye’nin anayasa sorunu, 20 Temmuz 2016’da ilan edilen Olağanüstü Hal sonrası oluşan fiili rejimin ötesinde bir anlam taşımaktadır. Burada tartışmaya açacağım tez, 20 Temmuz rejimi öncesinde ve sonrasındaki anayasa sorununu birlikte düşünmek gereğidir. Bunların güncel önemleri bakımından farkları karşılaştırılmaz olsa da 20 Temmuz rejimini aşacak gelecek perspektifini ortaya koyabilecek anayasal siyaset bakımından birlikte ele alınmaları […]

İbrahim Ö. Kaboğlu – Anayasa: Tarihin Yükü, Gelecek Kuşaklara Karşı Ödev

Anayasanın araçsallaştırılarak istismar edildiği, ihlal edildiği ve anayasa suçu işlemenin alışkanlık haline getirildiği, adeta “anayasanın unutturulduğu” bir ortamda, güçlü bir “anayasa siyaseti”ne ihtiyaç vardır. Bunun için muhalefet partileri, ayrı ayrı ve mümkünse birlikte, bir “anayasa siyaseti” oluşturmak durumunda. Önce, anayasal kamuoyunun önemine dikkat çekmek uygun düşer. Sonra, hedef belirlemesi yapmak gerekir. Nihayet, izlenecek yol ve […]

Çiğdem Üstün – Yerelden Ulusala Katılımcı ve Demokratik Yönetişim

Yıllar içerisinde küresel, ulusal ve yerel düzeylerde yönetim kavramı değişmiş; devletler de ortaya çıkan pek çok yeni sorun ve ihtiyaca cevaplar geliştirebilmek için bu değişime gönüllü veya zorunlu olarak ayak uydurmuşlardır. Yaşan baş döndürücü değişim ve dönüşüm süreçlerinden her ülke gibi Türkiye de doğrudan etkilenmiştir. Hizmetlerin etkin verilmesi, çalışanların performanslarının artırılması, hizmet kalitesinin artması ve […]

Ahmet Özer – Türkiye Yenilenirken Kürt Sorununun Çözümünde Hangi Somut Adımlar Atılmalı?

Kürt sorunu konusunda bugüne değin çok şey yazılıp çizildi, çok şey söylendi. Ancak sorunun çözümü AKP iktidarı tarafından sürüncemede bırakıldığı için, sorun hala kanamaya devam ediyor ne yazık ki. Üstelik 15 Temmuz darbe girişimi sonrası iktidar kendine başka bir gündem yaratarak, bu sorun sanki hiç yokmuş gibi davranıyor. Oysa içerde ve dışarda yaşadığımız pek çok […]

Deniz Ş. Sert – Göçün Kentsel Yönetişimi: Avrupa’dan Örnekler ve Türkiye

2013-2016 yılları arasında Avusturya Bilimler Akademisi (Avusturya), Erasmus Üniversitesi Rotterdam (Hollanda), Göteborg Üniversitesi (İsveç) ve Özyeğin Üniversitesi (Türkiye) olarak Orta ve Doğu Avrupa Kaynaklı Göçün Kentsel Sonuçları ve Yönetimi,[1]başlıklı bir proje gerçekleştirmiştik. Uluslararası Urban Europe Ortak Programlama İnisiyatifi kapsamında, Türkiye ayağı TÜBİTAK tarafından fonlanan projede (Proje No. 113K021), dört ülke içerisinde iki kentsel alan seçilerek […]

Özlem Kaygusuz – AKP Dönemi Türkiye – AB İlişkilerine Bir Bakış (2002 – 2019)

Başlangıcından bugüne Türkiye-AB İlişkileri Türk dış politikasının bir boyutu olmanın çok ötesinde Türkiye’nin iç siyasal düzenini ilgilendiren ve etkileyen ilişkilerdir. Son yirmi yıldır, özellikle üyeliğe aday bir ülke olarak kabul edilip katılım müzakerelerinin başladığı 2005’den bu yana AB değerleri, kural ve kurumları Türkiye’nin iç siyasal düzenin ve toplumsal yaşamın tüm alanlarını ilgilendiren reformların ana referans […]

Ercan Karakaş – Hedef Güçlendirilmiş Parlamenter Rejim Olmalı

2017 anayasa değişikliği ile öncesinde eksikli de olsa yürütülmeye çalışılan “parlamenter demokrasi” yerine AKP ve MHP’nin öncülüğünde “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” denilen, dünyada eşi benzeri olmayan ucube bir sistem getirildi ve dünyadaki başkanlık ve yarı başkanlık sistemleri ile hiçbir benzerliği olmayan bu ucube sistem birinci yılını tamamladı. Sözde ülkemizin ekonomik, sosyal, siyasal sorunlarını hızla çözecek bu […]

Osman Ulagay – Şimdi Sol’un Zamanı

Küresel kapitalizmin çıkmaza sürüklendiği ve özellikle Batı dünyasında küreselleşmeye karşı yükselen tepkilerin demokrasiyi tehdit etmeye başladığı bir dünyada yaşıyoruz. Küreselleşme sürecini başlatan Batı ülkelerinde bir yandan sağdan gelen popülist ve milliyetçi dalganın yükseldiği, diğer yandan küreselleşmenin altın çağında etkisini kaybeden solun kendine yeni bir çıkış yolu aramaya başladığı görülüyor. “Türkiye kendini yenilerken ne yapmalı?” sorusuna […]

Röportaj: Ka.Der Başkanı Nuray KARAOĞLU

Arkadaşımız Ece ÖZTAN’ın Ka.Der Başkanı Nuray KARAOĞLU ile yaptığı söyleşi. Cinsiyete dayalı veri toplamanın kadınların siyasal yaşama katılımı açısından değeri nedir? Biliyoruz ki; kamu politikaları cinsiyet karşısında nötr değildir. Benzer şekilde, kamu politikalarını izlemenin bir aracı olan veri de nötr değildir. Cinsiyet körü yaklaşımlar kadınların ve erkeklerin ihtiyaçları ve deneyimleri arasındaki farklılıkları görmemektedir. Olaylar karşısında […]

Meral Danış Beştaş – Anayasa ve Kalıcı OHAL

Anayasa’nın uzunca bir süreden beridir uygulanmadığı ve 2016 yılının temmuzunda ilan edilen OHAL’in 2018 yılının temmuzunda kalıcı hale getirildiği karanlık, ucu görünmez bir dönemi yaşıyoruz. Tüm yaşananlar ve sonuçları ile birlikte değerlendirildiğinde içinde bulunduğumuz bu dönemi kati bir şekilde Anayasa tanımaz bir dönem olarak tanımlamak mümkün. Bununla beraber bu dönemi sadece OHAL ilanı ile sınırlı […]

Ali Tirali – İsrail Seçimleri Üzerine

İsrail sadece Yakın Doğu’nun değil, tüm dünyanın en özgün, kimlik açısından en ayrıksı ülkelerinden biri. Dünyanın bu tek Yahudi çoğunluklu ülkesi, daima tehdit altında ve savaşların gölgesinde varoluşu, dini kimlik-ulusal kimlik arasındaki gerilimiyle yetmiş yılı aşkın süredir zor bir demokratik tecrübeyi yaşıyor. Evet, demokratik bir tecrübe, zira ülkenin üzerine kurulmuş olduğu dini-politik ön kabuller ne […]

A. Babür Atila – Imagine There Is No Heaven

Benim anladığım anlamdaki ilk gerçek devrim, modernizmdir. Geçmiş dünya ile ilgili olan temel bağları kopartmış ve temsil ettiği felsefe; bilimin önderliğinde şekillenen toplumsal ilişkiler çerçevesinde günümüzün dünyasını inşa etmiştir. Nasıl mı? İşte birkaç satır başı; Aydınlama Felsefesi ile idari kurumlar insan ve akıl merkezli bir yapıya kavuşmuş, dini safsatalar toplum yaşamından dışlanmıştır. İnsana, yaşama, bilime […]

Aydın Cıngı – Sen ki Atam’ı Tanımayisun, Ben Seni Hiç Tanımayrum

Başlık, Atatürk’ü yok sayan ve 30 Ağustos Cuma hutbesinde adını dahi anmayan; onu tanımayan Diyanet İşleri Başkanlığına malum fıkra uyarınca ve sevgili Laz kökenli yurttaşlarımın ağzıyla seslenişimdir. Siz bu yazıyı okurken bu tarihin üzerinden epey vakit geçtiği için olay biraz küllenmiş olacak; ama Diyanet görevlileri Atatürk’e saygısızlığı o zamandan beri de her vesileyle yineliyorlar.  Ayrıca […]

Meryem Koray – Demokrasi için Kendini Gerçekleştirme Yolu: Sosyal Refah Devleti – II

Kapitalist ekonomide sosyal devlete dayalı uzlaşmanın ve bu uzlaşma üzerinde yükselen sosyal demokrasinin tarihsel olduğu kadar durumsal koşulara bağlı bir gelişme olduğu yadsınamaz. Bu nedenle Przeworski’nin sosyal demokrasiyi durumsal-tarihsel bir fenomen olarak değerlendirmesi oldukça haklılık taşımakta (Przeworski, 1991). Aslında her siyasal düşüncenin varlık kazanması ve güçlenmesinin toplumsal-siyasal güç ilişkilerine bağlı olduğunu söylemek mümkün. Batı Avrupa’da […]

Korel Göymen – Türkiye’de Sosyal Demokrasi Yerelleştirilmelidir

Yerel düzeyde yetki ve yönetimin güçlü ve etkin kılınması bugün sosyal demokrasinin en temel özellikleri ve ilkeleri arasındadır. Bu özellik 1960 ve 1970’lerde Batı Avrupa’daki sosyal demokrat partilerin güçlenmesinde önemli bir yer tutmuş ve Avrupa Birliği’nin (AB) gelişmesinde sosyal demokratların etkisini yansıtmış ve artırmıştır. Yerel yönetimlerin güçlü olması yalnızca etkin bir yönetim sağlamak açısından değil, […]