Sema Erder -Yerel Demokrasinin Kurulmasında Zorlu Yol: Popülizm ya da Kuralla Kural Dışının Dansı

Demokrasi cephesinin yerel seçimlerde, özellikle İstanbul’da tekrarlanan seçimlerde gösterdiği başarı, hüküm süren karamsarlığın yerini, temkinli de olsa, iyimserliğin almasını sağladı. Türkiye’de yerel demokrasinin eksikliği akademisyenler, teknokratlar ve bazı siyasetçiler arasında uzun dönemdir tartışılıyordu. Bu tartışmalar sayesinde, yerelleşmenin demokratikleşme açısından önemi, kurumsal ve yasal yapıdaki engeller ve nelerin yapılması gerektiği konusunda yeterli birikimimiz var. Son zamanlarda, […]

Ayşen Uysal – Yerel Demokrasiyi Demokratikleştirmek

“Demokrasiyi nasıl demokratikleştirebiliriz, nasıl derinleştirebiliriz?” sorusu yarım yüzyılı aşkın bir süredir siyasal bilimlere kafa yoranların temel meselelerinden biri. Böyle bir sorunun ortaya atılmasının temelinde, temsili demokrasinin seçmeni belli aralıklarla yapılan seçimler dışında edilgen, atıl kıldığı ve siyasetten uzaklaştırdığı varsayımı yatar. Dolayısıyla da böyle bir soru, aynı zamanda yurttaşın yeniden politikleştirilmesine dair yol ve yöntem arayışını […]

Mehmet Şakir Örs – 31 Mart ve 23 Haziran Sonrası Türkiye

31 Mart yerel seçimleri ve ardından yapılan 23 Haziran İstanbul seçimi, doğrusu ülkemizin siyasal tarihinde derin izler bırakacak ölçüde önemli dönüm noktaları oldu. Öyle görünüyor ki, bu seçimlerin sonuçları ve etkileri, siyasal süreçte büyük kırılmaların yaşanmasına ve yepyeni siyasal-toplumsal gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olacak. Öncelikle, seçimler sonrasında beliren ilk heyecan dalgalarını ve duygusallıkları geride bırakıp, […]

Aydın Cıngı – Avrupa’da Farklı Siyasal Yönelimler

Son yıllarda saptanan ve tüm solcuları ve sosyal demokratları kaygılandıran bir siyasal görüntü var: Avrupa solu tükeniyor ve siyaset, sağ popülist söylem etkisiyle sağa savruluyor. Bu olgu, pek çok gözlemci tarafından, daha 1990’lı yıllardan 2018 yılı sonuna değin Avrupa’da düzenlenen seçim sonuçları ışığında da somut bir görünüme bürünmüştür. Söz konusu eğilim, Trump’lı, Bolsonaro’lu, Hindistan’da yenden […]

A. Babür Atila – “Liberté, Egalité, Fraternité”

Hepimizin hayatı evde yapılıp çarşıya uymayan hayaller, beklentiler ve hakikat ile yüzleşmelerle doludur. Çocukluk ve gençlik hayalim önce bürokrat sonrasında da siyasetçi olmaktı. Siyasetçi olmaya 9 yaşında 1977 yılının o, bazıları için kâbus benim için ise kaotik-romantik-şiirsel ortamında karar vermiştim. Bürokrat olma aşkı ise içime Erhan BENER’in Bürokratlar adlı eserini okuduğumda girmişti. Sihirli formülü bulmuştum. […]

Haldun Akgöz – Yoksullar Erken Ölüyor

Oysa her şey ne güzel başlamıştı. Avrupa aydınlanmasına giden yolda daha 16. yüzyılda ütopistler mükemmel bir dünya için toplum tahayyüllerini kitaplarına yansıtıyorlardı. Campanella “Güneş Ülkesi”, Bacon “Yeni Atlantis”, Thomas More “Ütopya” adlı eserlerinde hem modern zamanların kurgusunu yapıyor hem de o döneme ilişkin olarak az çok sağlık politikaları üzerinde de duruyorlardı. More, daha 1500’lü yılların […]

Ertan Aksoy – Değilim Ama!

Genellikle toplumun bütünü tarafından kabul görmeyen konularda yorum yapılırken araya “değilim ama” ifadesini sıkıştırma ihtiyacı hissedilir. Homofobik değilim ama… Göçmen karşıtı değilim ama… Fanatik değilim ama…  Son dönem bu tür “ama”ları en çok duyduğumuz güncel tartışma konumuz ise Türkiye’deki Suriyeli mülteciler. Bunlar, “hukuki olarak” sığınmacı statüsündeler ama yaygın kullanım “mülteci” olduğu için, biz de, yazımızda […]

Burak Kılıçarslan | #SODEVMONİTÖR: İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Yarışa Geride Başlıyor

Bilindiği üzere, farklı sosyal tabanlardan öğrenci alan proje İmam Hatip Liselerinin öğrenci profilini daha çok sosyo-ekonomik düzeyi düşük ve eğitime erişimleri kısıtlı ailelerin çocukları oluşturmaktadır. İmam Hatip Liseleri bu çocuklara, din eğitimi ile birlikte akademik eğitim alabilecekleri bir okul, böylece sınıfsal ilerlemelerine olanak sağlayabilecek üniversiteye geçiş için bir kapı olarak sunulmaktadır. Ne var ki, istatistikler […]

Meryem Koray: Demokrasi için Kendini Gerçekleştirme Yolu: Sosyal Refah Devleti-I

Sosyal demokrasinin Türkiye ‘de derinlikli biçimde tartışıldığı söylenemez.  Gerçi ülkenin içinde bulunduğu koşullar da buna pek izin vermemekte; ancak sürekli aynı sorunlara takılıp bunları konuşan, bir düşünce ve siyaset olarak kendini var etme yolunu yeterince önemsemeyen sosyal demokrasinin başarı şansının fazla olacağını düşünmek de mümkün değil. Öte yandan bugün hem dünyada değişen koşullar var hem […]