Sosyal Demokrat Dergi Yenilendi! – Manifesto

Sosyal Demokrat Dergi (SDD) ilk kez 1980’li yılların sonunda yayımlanmaya başlamıştı. Yıllarca süren bu ilk dönemden sonra SODEV yöneticilerinin çabasıyla yeniden çıkarılan SDD 4. yılını tamamladı. Şimdiye değin belirli kişilerin özverileriyle yayımlanabilen SDD, 2015’ten itibaren okuruyla, yenilenmiş bir görünüm ve zenginleştirilmiş bir içerik ve kurumsallaşmış bir kimlikle, her ay değil ama iki ayda bir buluşmaya hazırlanıyor.

Neler değişecek? Bir kez görünüm, kapaktan başlamak üzere farklılaşacak; içerik, yeni yazarların hatta okurların katkılarıyla zenginleşecek; hemen her sayıda söyleşi, röportaj ve çeviriler yoluyla ülke ve dünya kamuoyunu yönlendiren görüşler aktarılacak. Ayrıca iki ayın olaylarını içerecek bir özet ve polemik konusu oluşturacak görüşler sunulacak.

Şimdiye değin okuruna yalnızca abonman sistemi ile ve belirli merkezlere ulaştırma yoluyla iletilebilen SDD’nin dağılımı iki yeni ve farklı yöntemle geliştirilecek: SDD bayilerde satışa sunulacak ve dergi çıktığı andan itibaren bilgisayar ekranlarında olacak; elektronik versiyon yeni katkılarla sürekli güncelleştirilecek.

Bütün bunlar için öncelikle kurumsal yapıyı geliştirip pekiştirmek gerektiği açıktır. Bu nedenle, Yayın Kurulu’nu yeni katılımlarla genişlettik ve onu, gerçek birer çalışma toplantısı olan periyodik biraradalıklarla işlevselliğe kavuşturduk. Ayrıca sürekli bizlerle birlikte çalışma olanağı bulamayacak ama altı aylık periyodlarla derginin yönelimi ve genel yapısı konusunda görüşlerini paylaşacak bir de Danışma Kurulu’muz olacak.

Okurun eline yılda on değil de altı kez ulaşmanın getirmesi olası içerik azalması ve “gündemden kopma”, her bir sayıda daha çok yazı ve gündeme dönük daha bol ve kaliteli yorum aracılığıyla giderilecek.

Her şey değişmeye “mahkum”dur; dolayısıyla SDD de yeni biçim ve içeriğiyle zamanı gelince yine değişecektir. Ancak Türkiye Sosyal Demokrasisi’nin, kendini bu düşüncenin geliştirilip yaygınlaştırılmasına adamış bir dergiyi, kesintisiz bir yayın düzeni çerçevesinde yaşatma olanağına daima sahip olacağına inanıyoruz.

Bu sayımızın dosya konusunu geçtiğimiz iki ayın dünya konjonktürünü belirleyen Siyasal İslam’a ayırdık. Gelecek sayımızda dosya konumuzu Haziran 2015 seçimlerini ele alacağız.

Bir cevap yazın