İZMİR’DE EĞİTİMCİLER İŞ BIRAKTI

Sosyal Demokrat Dergi 46. Sayı Çıktı!

Sosyal Demokrat Dergi 46. Sayı
AKP’^NİN EĞİTİM POLİTİKALARI 

e-dergiyi okumak için tıklayınız.

kapak46-01

     Erol Kızılelma
Sosyal Demokrat’tan

     Aylin Nazlıaka 
Aydınlıktan Karanlığa

     Zeynep Altıok Akatlı
Çocukluk

     Ertekin Özcan
TR AB Ülkelerine Göre Eğitim ve Öğretimin Neresinde?

     Turan Eser
Ulus Devlet İnşa Edemezse, Devlet Eğitim Yoluyla Ulus İnşa Eder

     Kazım Genç
Eğitim Dindarlaştırılıyor

     Ercan Karakaş
Eğitimde Reform İhtiyacı

     Turgut Dibek
Muhafazakarlaşma Sürecinde İmam Hatip Liseleri

     Nilden Beyazıt Postalcı
Okul Öncesi Eğitim ve Kadının İşgücüne Katılımı

     Vecdi Sayar
Eğitimde Sanat-Sanatta Eğitim

     Gülseren Onanç
Devletin Kız Çocuklarına Karşı Sorumsuzluğu

     Kübra Küçükerden Koçan
Siyasi Semboller ve Ritüeller

     Faruk Şen
Almanya’nın Orta Doğu’ya Dönük Bakış ve Yönelişleri

     Aydın Cıngı
Putin’in Rusya’sı