A worker sprays disinfectant outside Ortakoy Mosque, to prevent the spread of coronavirus disease (COVID-19), in Istanbul, Turkey, March 23, 2020. REUTERS/Umit Bektas - RC2MPF90KH23

#SODEVMonitör

Araştırma, Türkiye seçmeninin gündem hakkındaki görüşlerini almak amacıyla Aksoy Araştırma tarafından “Eşzamanlı” mobil panelinde %95 güven aralığında %4 hata payı ile 600 görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Türkiye temsili cinsiyet, NUTS1 bölge dağılımı, 24 Haziran 2018 Genel Seçim kotası gözetilmiştir.

Kuaför ve berberlerin açılması

“Ülkede kuaförlerin/berberlerin açılmasını doğru buluyor musunuz?” sorusuna verilen cevapları incelediğimizde %18,2’si “Hiç doğru bulmuyorum.”, %26,3’ü “Doğru bulmuyorum.”, %21,2’si “Ne doğru ne yanlış buluyorum.”, %26,3’ü “Doğru buluyorum.” ve %8,0’i ise “Kesinlikle doğru buluyorum.” şeklinde olduğunu görmekteyiz. Toplamda katılanların %44,5’i açılmasını doğru bulmadığını belirtirken, %34,3’ü ise doğru bulduğunu belirtmiştir. Araştırma sonuçlarını 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri ile çaprazladığımızda ise kuaförlerin/berberlerin açılmasını doğru bulmayan seçmenin 5 üzerinden 2,7 ortalama ile en fazla CHP seçmeni ve oy kullanmayan seçmen olduğunu görmekteyiz. 5 üzerinden 3,1 ortalama ile MHP ve diğer parti seçmeni ise 2,8 olan genel ortalamanın üzerinde görüş belirtmişlerdir.

“Aşağıdaki ifadelerden hangisi düşüncelerinize daha çok yakındır?” sorusuna verilen cevapları incelediğimizde “Kuaförlerin/Berberlerin açılması artık bir ihtiyaçtır” ifadesine yakın olduğunu belirtenlerin oranı %36,0 iken “İhtiyaç olduğunu biliyorum ama virüsü dağıtacaktır. Açılması bir süre daha ertelenmeliydi.” ifadesine yakın olduğunu belirtenlerin oranı ise %64,0’tür.

AVM’lerin açılması

“AVM’lerin açılmasını doğru buluyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtları incelediğimizde %42,8’i “Hiç doğru bulmuyorum.”, %27,2’si “Doğru bulmuyorum.”, %17,7’si “Ne doğru ne yanlış buluyorum.”, %10,0’u “Doğru buluyorum.” ve %2,3’ü ise “Kesinlikle doğru buluyorum.” şeklinde olduğunu görmekteyiz. Toplamda katılanların %70,0’i açılmasını doğru bulmadığını belirtirken, %12,3’ü ise doğru bulduğunu belirtmiştir. Araştırma sonuçlarını 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri ile çaprazladığımızda ise AVM’lerin açılmasını doğru bulmayan seçmenin 5 üzerinden 1,8 ortalama ile en fazla CHP ve HDP seçmeni olduğunu görmekteyiz. 5 üzerinden 2,3 ortalama ile AKP seçmeni AVM’lerin açılması bakımından en olumlu görüş belirten seçmendir. Katılımcıların genel ortalaması ise 5,0 üzerinden 2,0’dir.

“Aşağıdaki ifadelerden hangisi düşüncelerinize daha çok yakındır?” sorusuna verilen yanıtları incelediğimizde “AVM’lerin açılması ekonomi için bir gerekliliktir.” ifadesine yakın olduğunu belirtenlerin oranı %20,8 iken “AVM’lerin açılması virüsü dağıtacaktır. Açılması bir süre daha ertelenmeliydi.” ifadesine yakın olduğunu belirtenlerin oranı ise %79,2’dir.

Üniversite sınav tarihi değişikliği

“Koronavirüs nedeniyle üniversitelere giriş sınavı tarihi 25-26 Temmuz’a ertelenmişti. Dün açıklandığı üzere bir ay erkene çekilerek 27-28 Haziran’a alınmıştır. Siz bu kararı doğru buluyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtları incelediğimizde %36,8’i “Hiç doğru bulmuyorum”, %21,5’i “Doğru bulmuyorum”, %15,7’si “Ne doğru ne yanlış buluyorum”, %20,3’ü “Doğru buluyorum” ve %5,7’si ise “Kesinlikle doğru buluyorum” şeklinde olduğunu görmekteyiz. Toplamda katılanların %57,3’ü doğru bulmadığını belirtirken, %26,0’sı ise doğru bulduğunu belirtmiştir. Araştırma sonuçlarını 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri ile çaprazladığımızda ise doğru bulmayan seçmenin 5 üzerinden 1,5 ortalama ile en fazla diğer parti seçmeni, olduğu görülmektedir. Bunu 5,0 üzerinden 1,9 ortalama ile İYİ Parti seçmeni ve 2,0 ortalama ile CHP seçmeni izlemektedir. 5,0 üzerinden 2,7 ile AKP seçmeni ve 2,5 ile MHP seçmeni ise sınav tarih değişikliği konusunda genel katılımcı ortalaması olan 2,4’ün üzerinde olacak şekilde görüş belirtmiştir.

“Aşağıdaki ifadelerden hangisi düşüncelerinize daha çok yakındır?” sorusuna verilen yanıtları incelediğimizde “Önemli olan öğrencinin ne kadar hazır olduğudur. Sınav tarihinin değişmesi hazır olan öğrenciyi etkilemez” ifadesine yakın olduğunu belirtenlerin oranı %33,0 iken “Sınav tarihinin 2 kez değişmesi gençlerdeki baskı ve stresi arttıracak verimliliği düşürecektir” ifadesine yakın olduğunu belirtenlerin oranı ise %67,0’dir.

Büyükşehir giriş-çıkış yasağı

“Büyükşehirlere giriş çıkışlarla ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtları incelediğimizde %7,3’ü “Hemen açılabilir”, %29,7’si “2 hafta içinde büyükşehirlere giriş çıkışlar açılabilir”, %38,7’si “Çok daha geç bir tarihte büyükşehirlere giriş çıkışlar açılabilir” ve %24,3’ü ise “Giriş çıkışların açılması bir tarafa sokağa çıkma yasağı gelmelidir” şeklinde olduğunu görmekteyiz.

Sokağa çıkma kısıtlaması

“20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler için sokağa çıkma yasağı uygulamasını doğru buluyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtları incelediğimizde %7,8’i “Hiç doğru bulmuyorum.”, %11,0’i “Doğru bulmuyorum.”, %13,5’si “Ne doğru ne yanlış buluyorum.”, %45,8’i “Doğru buluyorum.” ve %21,8’i ise “Kesinlikle doğru buluyorum.” şeklinde olduğunu görmekteyiz. Toplamda katılanların %18,8’i doğru bulmadığını belirtirken, %67,6’sı ise doğru bulduğunu belirtmiştir.

Sosyal yardımlar

“Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, salgın sürecinde ortaya çıkan geçim sıkıntısı nedeniyle başvuranlar için, vatandaş beyanını doğru kabul ederek yardım ettiğini açıklamıştı. Mayıs ayında olağanüstü toplanan İBB Meclisi’nde, AK Parti ve MHP Grubu’nun oyları ile vatandaş beyanı yeterli görülmedi ve evlerde tespit yapılması kararı alındı. Bu nedenle İBB daha fazla sosyal yardım talebi alamayacağını ve mevcut müracaatların tespite başlayacağını açıklamıştır. Sizin bu konudaki görüşünüz aşağıdakilerden hangisine yakındır?” sorusuna verilen yanıtları incelediğimizde %48,3’ü “Olağanüstü süreç de göz önüne alınarak vatandaşın beyanına göre yardım yapılmaya devam edilmeliydi. Detaylı incelemeden dolayı yardım sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında geç kalınabilir” görüşüne yakın olduğunu belirtirken, %51,7’si “İnceleme yapılmadan yardım yapılması yardımların doğru kişilere ulaşmasını engelleyebilir. Yardımların daha gecikmeli ulaşması söz konusu olsa da evde tespit yapıldıktan sonra ihtiyaçların karşılanması daha sağlıklı olacaktır” görüşüne yakın olduğunu belirtmiştir.

Şehirlerarası seyahat

“Şehirlerarası seyahat sınırlamasının 1 Haziran’dan itibaren tamamıyla kaldırılmasını ne derece doğru buluyorsunuz? ” sorusuna verilen yanıtları incelediğimizde %19,8’i “Hiç doğru bulmuyorum”, %28,8’i “Doğru bulmuyorum”, %20,0’si “Ne doğru ne yanlış buluyorum”, %23,7’si “Doğru buluyorum” ve %7,7’si ise “Kesinlikle doğru buluyorum” şeklinde olduğunu görmekteyiz. Toplamda katılanların %48,7’si doğru bulmadığını belirtirken, %31,3’ü ise doğru bulduğunu belirtmiştir. Araştırma sonuçlarını 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri ile çaprazladığımızda ise en düşük ortalama ile doğru bulmayan seçmenin 5 üzerinden 2,4 ile CHP seçmeni olduğu görülmektedir. Bunu 5,0 üzerinden 2,6 ortalama ile İYİ Parti, HDP ve diğer parti seçmeni izlemektedir. 5,0 üzerinden 2,9 ile AKP seçmeni genel katılımcı ortalaması olan 2,7’nin üzerinde olacak şekilde görüş belirtmiştir.

Kreş ve bakımevleri

“Kreşler ve bakımevlerinin 1 Haziran’da açılacak olmasını ne derece doğru buluyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtları incelediğimizde %35,8’i “Hiç doğru bulmuyorum”, %28,7’si “Doğru bulmuyorum”, %15,7’si “Ne doğru ne yanlış buluyorum”, %16,2’si “Doğru buluyorum” ve %3,7’si ise “Kesinlikle doğru buluyorum” şeklinde olduğunu görmekteyiz. Toplamda katılanların %64,5’i doğru bulmadığını belirtirken, %19,8’i ise doğru bulduğunu belirtmiştir. Araştırma sonuçlarını 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri ile çaprazladığımızda ise en düşük ortalama ile doğru bulmayan seçmenin 5 üzerinden 1,7 ile İYİ Parti seçmeni olduğu görülmektedir. Bunu 5,0 üzerinden 1,8 ortalama ile HDP ve 1,9 ortalama ile CHP seçmeni izlemektedir. 5,0 üzerinden 2,6 ile AKP seçmeni ve 2,5 ile MHP seçmeni genel katılımcı ortalaması olan 2,2’nin üzerinde olacak şekilde görüş belirtmişlerdir.

Restoran ve Kafeler

“1 Haziran itibariyle restoran, kafe, pastane ve çay bahçelerinin saat 22.00’ye kadar hizmet vermeye başlayacak olmasını ne derece doğru buluyorsunuz? ” sorusuna verilen yanıtları incelediğimizde %19,5’i “Hiç doğru bulmuyorum”, %22,2’si “Doğru bulmuyorum”, %18,8’si “Ne doğru ne yanlış buluyorum”, %31,2’si “Doğru buluyorum” ve %8,3’ü ise “Kesinlikle doğru buluyorum” şeklinde olduğunu görmekteyiz. Toplamda katılanların %41,7’si doğru bulmadığını belirtirken, %39,5’i ise doğru bulduğunu belirtmiştir. Araştırma sonuçlarını 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri ile çaprazladığımızda ise en düşük ortalama ile doğru bulmayan seçmenin 5,0 üzerinden 2,5 ile İYİ Parti seçmeni olduğu görülmektedir. Bunu 5,0 üzerinden 2,6 ortalama ile oy kullanmayan seçmen ve 2,7 ortalama ile CHP seçmeni izlemektedir. 5,0 üzerinden 3,2 ile diğer parti seçmeni ve 3,0 ile AKP ve HDP seçmeni genel katılımcı ortalaması olan 2,9’un üzerinde olacak şekilde görüş belirtmişlerdir.

Normalleşme kararı

“Açıklanan normalleşme kararların alınmasında sizce temel etmen neydi?” sorusuna verilen yanıtları incelediğimizde katılımcıların %74,0’ü “Ekonomik gidişat” görüşüne yakın olduğunu belirtirken, %26,0’sının “Salgınla mücadelede başarılı gidişat” görüşüne yakın olduğunu görmekteyiz.

“Bir görüş normalleşme sürecinin salgını daha da yaygınlaşacağını savunurken, bir görüş ise daha fazla işsizlik oluşmaması ve ekonomilerin kötüye gitmemesi için bu normalleşmeye ihtiyaç olduğunu ifade etmektedir. Sizin görüşünüz bunlardan hangisine yakındır?” sorusuna verilen yanıtları incelediğimizde %46,3’ü “Ekonominin normalleşmeye ihtiyacı vardı. Alınan kararları destekliyorum” görüşüne yakın olduğunu belirtirken, %53,7’si “Normalleşme kararları salgının yayılmasına neden olacaktır. Alınan kararları desteklemiyorum” görüşüne yakın olduğunu görmekteyiz.

Sağlık bakanı başarı oranı

“Sağlık Bakanı’nın koronavirüs sürecini yönetimini ne derece başarılı buluyorsunuz? ” sorusuna verilen yanıtları incelediğimizde %1,5’i “Çok başarısız”, %3,2’si “Başarısız”, %11,7’si “Ne başarılı ne başarısı.”, %37,5’i “Başarılı” ve %46,2’si ise “Çok başarılı” şeklinde olduğunu görmekteyiz. Toplamda katılanların yalnızca %4,7’si başarısız bulduğunu belirtirken, %83,7’si ise başarılı bulduğunu belirtmiştir. Araştırma sonuçlarını 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri ile çaprazladığımızda ise en düşük ortalama ile başarılı bulmayan seçmenin 5,0 üzerinden 3,6 ile HDP seçmeni olduğu görülmektedir.