merlin_170648199_77cdc0b1-c443-4f70-8bda-310620e2e480-superJumbo

SODEVMONİTÖR: Türkiye’de İşsizlik Araştırması

Sosyal Demokrasi Vakfı, Türkiye’de işsizlerin genel durumunu ortaya koymak amacıyla Türkiye genelinde bir anket çalışması yürütmüştür.  Halihazırda işsiz olduğunu belirten kişiler ile, %95 güven aralığında %4 hata payı ile 600 örneklem üzerinden gerçekleştirilen araştırma, TÜİK’in  NUTS1 tanımına uyan 12 ilde Türkiye temsili ile yapıldı. Araştırma çok ağır ve sarsıcı bir gerçekliğin fotoğrafını çekiyor.

Profil

Katılımcıların %5,5’i kadın, %43,5’i erkek; %1,4’ü yüksek lisans, %14,1’i üniversite %7,4’ü yüksekokul, %53,4’ü lise, %4,6’sı ortaokul, %3,5’i ilkokul mezunu ve %15,1’i ilkokul terk.

İşsiz kalınan süre

Katılımcıların %41’i 2 yılı aşkın bir zamandır ve tam %84,1’, 6 ay ve daha uzun bir süredir işsiz!  Kadınların işsizliği daha da trajik. Araştırmaya katılan kadınların neredeyse yarısı (%43,8) 2 yılın üzerinde bir süredir, %87’si 6 ay ve üzeri bir süredir işsiz. 2 yılın üzerini bulan sürelerdeki daimi işsizlik, kronik ve ağır bir örüntü.

Gelir ve destekler

Katılımcıların %77,7’sinin halihazırda hiçbir geliri yoktur. Geliri olanların da %65,1 aile desteği ile idare etmektedir. İşsizlik maaşı alanların oranı sadece %7,9’dur. Katılımcıların %75,3’ü aile ve arkadaşlardan destek alabiliyor musunuz sorusuna “evet” olarak cevap vermiştir.

Ödeme yapabilme durumu

Katılımcıların %56,9’u işsizlik sürecinde kredi kartlarını hiçbir şekilde ödeyememekte, %29,3’ü ancak asgari ödemesini ödemekte, %49,5’i faturalarını dahi ödeyememektedir. Katılımcıların %56,5’i işsizlik nedeni ile bu süreçte kiralarını ödeyememekte, %33,3’ü çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamamakta, %61,3’ü ise çocuklarının ihtiyaçlarının yalnızca bir kısmını karşılayabilmektedir.

Sonuç olarak ümidini kaybetmiş, en temel ihtiyaçlarını karşılamaktan dahi uzak, herhangi bir kurumsal mekanizma ve destekten yoksun, aile ve arkadaşlık gibi birincil ilişkilerin sağladığı maddi desteklerle gününü kurtarmaya çalışan, düzenli bir yardım ve gelire sahip olamayan yurttaşların giderek genişlediği bir Türkiye’de siyaset bu tablonun tümüyle uzağında bir mecrada akıyor. Galiba en ağır acı da burada!