Vesikalik-Sezen-copy

SODEV FEPS’e Üye Oldu

Avrupa siyasal parti sistemleri, bilindiği üzere, birkaç önemli parti familyasına sahiptir: muhafazakar partiler, liberal partiler, sosyalist/sosyal demokrat partiler vb. Bunlardan, Avrupa Parlamentosu bünyesinde de en geniş gruplardan birini, sosyalist partiler familyası oluşturur. Değişik Avrupa ülkelerinden söz konusu familyaya mensup partiler, PES ( Party of European Socialists; Avrupa Sosyalistleri Partisi) adlı bir oluşumun şemsiyesi altında toplanmışlardır. Örneğin, SPD (Alman Sosyal Demokrat Partisi), PS (Fransız Sosyalist Partisi), Labour (Büyük Britanya İşçi Partisi) vb. bu şemsiye örgütün üyelerindendir. CHP de, Türkiye AB’nin tam üyesi olmadığı için, PES’in “gözlemci üyesi”dir.

Yukarıda adı geçen partilerin yanı sıra, bunların fikir üretim grupları (think-tank) işlevi gören sivil toplum kuruluşları da bulunmaktadır. Yönelim itibariyle yakın ilişkide bulundukları sol partilere ideoloji üreten bu sivil toplum örgütleri, örneğin Friedrich-Ebert Stiftung (Friedrich Ebert Vakfı), Fondation Jean Jaurès (Jean Jaurès Vakfı), Olof Palme International Center (Uluslararası Olof Palme Merkezi) vb. türden kuruluşlardır. Tüm bu sivil toplum kuruluşları da kendi aralarında FEPS (Foundation of European Progressive Studies; Avrupa İlerici Araştırmalar Vakfı) adı altında bir araya gelmişlerdir. Avrupa ülkelerinden 50’ye yakın vakıf ve düşünce kuruluşunu şemsiyesi altında bulunduran FEPS’te bugüne değin hiçbir Türk kuruluşu bulunmuyordu. Geçen yıl yapılmış bulunan başvurusunun olumlu bulunması sonucunda, 20 Haziran 2012 günü, eski İtalya Başbakanı Massimo D’Alema başkanlığındaki 2012 genel kurulunda SODEV’i ( Türkiye AB tam üyesi olmadığından) “gözlemci üye”liğe kabul etmiştir.

FEPS, ilerici düşünceyi geliştirmeye ve sosyalist, sosyal demokrat görüş ve anlayışları AB ve tüm Avrupa düzeyinde güçlendirmeye dönük etkinlikleri çerçevesinde, esas olarak şu amaçları güder:

-Ulusal ve küresel düzlemde tartışmayı teşvik etmek; Avrupa’nın yüz yüze bulunduğu sorunların çözümüne ilişkin görüş geliştirmek;

-Avrupa’da yerleşik sol vakıf ve sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek;

-FEPS’in oluşturduğu platform aracılığıyla, özellikle FEPS’in üyeleri arasında, sinerji ve birliktelikler üreterek, Avrupa’da ve küresel düzlemde ilerici siyasal familyanın ve onun bileşenlerinin önünü açmak;

-Birleşik Avrupa çerçevesinde yeni bir toplum modeli perspektifini öne çıkarmak;

-Tüm bu etkinlikler bağlamında, cinsiyet ve bölgesel köken açısından eşitlik ilkesini gözetmek.

SODEV’in katılımının oy birliğiyle kabul edildiği genel kurulda vakfımızı Aydın Cıngı temsil etmiş ve bir teşekkür konuşması yapmıştır. Bundan böyle SODEV, Avrupa sivil toplum platformunda resmen temsil düzeyine kavuşmuş ve tüm Avrupa ülkelerinden 50’ye yakın sivil toplum kuruluşuyla ortak etkinlik düzenleme kabiliyetini edinmiş bulunmaktadır.