CityLondonWeb-1160x820

SD Dergi 97/98 Sayısı Çıktı: Kentlerin Gündemi – Kentlerin Siyaseti

Değerli okurlar,

97/98 sayımızın teması, biraz da 31 Mart yerel seçimlerinden esinlenilerek, “kent” ve “kentin kimliksel bileşenleri” olarak saptandı. Dolayısıyla dergi içeriğini oluşturan makalelerin çoğunluğu, bütünüyle veya bir ucundan kente değiniyor.

İlk bölümde kenti dolaysız inceleyen yedi yazı var. Bunların ilki üstad Korel Göymen’in geçen yıl sonunda SODEV tarafından düzenlenmiş olan Yerel Yönetimler Sempozyumu’nda yaptığı konuşmanın metni. Daha sonra Mehmet Penbecioğlu 31 Mart 2019 seçimlerinin anlamını vurgulayan ve Mustafa Doğan da sosyal demokrat yerel yönetim kavramının altını çizen dikkat çekici birer makale sunuyor. Mehmet Şakir Örs ise sorunu, İzmir yerel yönetimler okulu deneyimi ekseninde ele alıyor.

Yukarıda tanıtılan dört makaleyi teknik içerikli üç yazı izliyor. Bunlardan birincisi, Tunç Soyer’in geleceğin dünyasını kentler dünyası olarak gören son derecede ufuk açıcı yazısı. Onu Caner Güney’in yerel yönetimlerdeki paradigma değişikliğini, ortaya bir dizi yeni kavram atarak inceleyen makalesi izliyor. Kentte afet olasılığını ele alan bir başka teknik içerikli ve bilgilendirici yazı da Murat Balamir’den.

Kenti sosyal bileşenleri ekseninde gözden geçiren yazarlardan ilki, kentsel genç işsizliği konusunu işleyen Özgür Müftüoğlu. Onu takiben Dilek Özhan Koçak, kenti yeni orta sınıfları ve “hipster” vb spesifik sosyal bileşenleriyle inceliyor. Zeynep Altıok kent kavramını bir bütün olarak gören yazısını hem kuramsal hem de lirik öğelerle süslüyor. Vecdi Sayar, uzman görüşünü kent-sanat ikilisine odaklıyor.

Kentle ilintili on bir adet yazının arkasından, arkadaşımız Ece Öztan’ın, barış imzacılarıyla ilgili olarak kurulmuş bulunan Dayanışma Akademileri ve Birarada Derneği sözcüleri ile yaptığı son derecede bilgilendirici ve umut verici söyleşi yer alıyor.

Serbest makaleler bağlamında Aydın Cıngı ve Babür Atila kendi üsluplarınca ülke gerçeklerine, daha doğrusu ülkenin gerçeküstücülüğü çağrıştıran durumuna değiniyor. Geçen sayıda söz verildiği üzere “sosyal demokrasi tartışmaları” kapsamında bu kez üç yazı var: Tanju Tosun’dan görüş ve düşünceler, Ece Öztan’dan son Sosyal Demokrasi Sempozyumu’na ilişkin özet ve aynı sempozyumun “sonuç bildirisi”.

Bu sunuşta iki konuya da ayrıca değinmek isterim. Çoğaltmak için her sayıda yoğun çaba harcadığımız kadın yazar sayısı bu kez düşük kaldı. Kadın/erkek müellif oranı geçen sayılarda yarı yarıya oluyordu; gelecek sayıda yine öyle olacak. Madem bu sayıyı kente ayırdık, “kente ihanet” bahsinde de şunu eklemeden geçmeyeyim. Okumakta olduğunuz sunuş yazısını yazmak üzere SODEV’e Boğaziçi Köprüsü’nden geçerek geldim. Gözüm Süleymaniye Camii ile Beyazıt Yangın Kulesi arasına bir hançer gibi saplanmış 9/16 kulelerine takıldı. Yüzyıllar boyu korunup beş yüzyılın sanat yapıtlarına ve kuşakların zihnine kazınmış olan zarif tarihi yarımada siluetinin, zamanın Başbakanı’nın bir küsüp bir barıştığı işadamının kör çıkarı uğruna bozulmuş olması, ihanet kavramını da aşan bir kötülüktür.

Dergimizi PDF formatında okumak için tıklayınız

İçindekiler

Ssyal Demokrat Bir Yerel Siyasetin İlkeleri Üzerine
Korel GÖYMEN

Adil ve Huzurlu Bir Yaşamı Birlikte Oluşturmak: 2019 Yerel Seçimlerinin Anlamı Üzerine
Mehmet PENPECİOĞLU

Sosyal Demokrat Yerel Yönetim
Mustafa DOĞAN

İzmir Yerel Yönetim Okulu (İZYO) Deneyimi ve Geçmişten Günümüze Aktarılan Dersler
Mehmet Şakir ÖRS

Sosyal Demokrasi 4.0: Yeni Kentsel Gündem
Tunç SOYER

Yerel Yönetimlerde Paradigma Değişimi
Caner GÜNEY

Dünya Bankası Projeleri İstanbul’un Deprem Derdine Deva Olabilir mi?
Murat BALAMİR

Kent, Gençlik ve İşsizlik
Özgür MÜFTÜOĞLU

Yaratıcı Endüstrinin Motor Gücü: Hipster’lar
Dilek ÖZHAN KOÇAK

Görünmez Kentler
Zeynep ALTIOK AKATLI

Sanatsız Kalan Kentlerimiz
Vecdi SAYAR

Söyleşi: BİR.ARA.DA

Bir Varmış Bir Yokmuş; Günlerden Bir Gün Kabataş Bacısı
Aydın CINGI

Hemşerim Memleket Nire?
A. Babür ATİLA

SODEV II. Ulusal Sosyal Demokrasi Sempozyumu’nun Ardından
Ece ÖZTAN

Derin Yalnızlık Çağında Sosyal Demokraside Kriz Tartışmaları
Tanju TOSUN

II. Sosyal Demokrasi Ulusal Sempozyumu Sonuç Bildirisi