SD Dergi 95/96 Çıktı! Dosya: “Değişimler – Arayışlar”

Sunuş

Değerli okurlar,

Elinizdeki dergi bu yılın son sayısı. Bu sayının kapak konusuna ilişkin tam yedi makalemiz var. İlk bölüm o; değişimler, arayışlar. İkinci bölümde dünyadaki ideolojik kaymalara bir göz attık. Daha sonraki küçük bölümler ikişer yazıdan ibaret: Ortadoğu ve yerel politika. Türkiye’nin hallerini ele alan son bölüm ise yine çok sayıda makaleden oluştu. Bir röportaj ve dört yazıda ülkenin bazı sinir uçlarına değinildi.

İlk makalede Hacer Ansal endüstri 4.0 ile işgücü arasındaki etkileşimleri sorguluyor. Sonraki yazıda 21. yüzyılda kültürün ve yaratıcı endüstrilerin yön verici nitelikte olacağını açıklayan Dilek Özhan Koçak’ı, Özgür Biçer’in ”Kadın”ın konumunu dijital oyun bağlamında tartışmaya açan makalesi izliyor.

Dosya konusunun diğer makalelerinden ikisinde Seçil Türkkan ve Hazal Çakmak, Sosyal Demokrat Dergi’nin ortalama okurunu, sırasıyla “distopya içinde bir ütopya olarak medyapod” ve “Hiphop kültürü” gibi bugüne değin pek içli dışlı olamadığı alanlarda bilgi sahibi kılıyor. Bölümün sondan bir önceki yazısı, kadın hareketini ve feminizmin direncini ele alan Derya Keskin’in. Son makalede Babür Atila, yine bilinen üslubunca bu kez dosya konusunu irdeliyor.

Küresel düzlemdeki ideolojik kaymaların son örneği olan Brezilya’yı ve Trump’ın Güney Amerikalı versiyonu Bolsonaro’yu Aydın Cıngı konu ediyor. Ester Ruben, çalışanları bunalıma sürükleme kapasitesini somut biçimde sunduğu kapitalizmi sorguluyor. Ercan Karakaş’ın makalesi ise ilginç bir öneri içeriyor. Dünyanın sosyal demokrat yönelimli yayınlarını örnek alarak, SDD’nin de her sayısında bu ideolojiye ve bu ideoloji etiketiyle politika yapan partilere ilişkin eleştirilere birkaç sayfa tahsis etmesini öneriyor. Biz de buna katılıyor ve okurlarımızın bize ulaştıracakları bu alandaki irili ufaklı eleştirel yazıları –en azından bölüm bölüm- yayımlayacağımızı bildirmek istiyoruz.

Ortadoğu’ya ilişkin bölümde Ali Tirali Arap kalkışmalarını anımsatırken, Tolga Karagöz de bu bölgede heyula gibi bir Arap NATO’su kurgusu gözlemliyor. Bir sonraki iki makaleli bölümde ise Ece Öztan SODEV’in düzenlediği Yerel Yönetimler Sempozyumu’ndan esinlenerek konuya ilişkin son görüşleri özetliyor. Yerel düzlemde iktidara giden yol ve algıları Ahmet Özer ele alıyor.

Son bölümde ise Türkiye’nin halleri dile geliyor. Söyleşi, güncel ama hem hüzün hem de umut verici bir yapıda. Saliha Şanlı, kayıp yakınlarının acılarını ilmekleriyle anlatan bir sanatçı. TÜYAP’taki sergisinde Saliha Şanlı ile görüştük. Bu ülkede vicdanların ilmek-ilmek dokunmasına, birbirimize dokunmaya ve anlamaya çok ihtiyacımız olduğunu anlatıyor sanatıyla Şanlı. Daha sonraki dört makalenin her biri ülkeye özgü bir durumu dile getiriyor. Emine Gülizar Emecan İmar Affı konusunun farklı yüzlerini tanıtırken, Özlem Şendeniz turizm ve toplumsal muhalefeti irdeliyor. Son iki yazı, iki sorunlu konu ve meslek kategorisi üzerine: Faik Akçay’dan eğitim ve öğretmenler, Onur Çeçen’den sağlık ve hekimler.

Bir yılı daha devirdik. Bundan sonra 2019’un Ocak-Şubat sayısında buluşacağız. Dileğimiz gelecek yılın bu yıldan daha kötü olmaması. Esasen ekonomik açıdan bir yakınmamız falan da yok. Malum; kriz mriz yok! Yalnız kulağımıza bazılarının “özgürlük mözgürlük, hukuk mukuk, demokrasi memokrasi yok” dedikleri de geliyor.

Derginin PDF haline ulaşmak için tıklayınız.

İçindekiler

Sanayi 4.0 İşgücünü Nasıl Etkileyecek?
Hacer ANSAL

“Yaratıyorum, Öyleyse Var Olacağım”: 21. Yüzyılın Yakıtı Kültür ve Yaratıcı Endüstriler
Dilek ÖZHAN KOÇAK

Kadınlar “Oyun”da Var Mı? Dijital Oyun Sektörü ve Toplumsal Cinsiyet
Özgür BİÇER

Distopya İçinde Bir “Ütopya”: Medyapod
Seçil TÜRKKAN

Türkiye’de Hiphop Kültürü ve  Rap Müzik
Hazal ÇAKMAK

Kadın Hareketinin ve Akademik Feminizmin Direnci
Derya KESKİN

Trio
A. Babür ATİLA

Brezilya da Düştü!
Aydın CINGI

Kapitalizm, Çalışanları Nasıl Bunalıma Sürüklüyor?
Ester RUBEN

Sosyal Demokrasinin Krizi ve Çıkış Yolu
Ercan KARAKAŞ

Arap İsyanlarını Anımsarken: Mezhep ve Siyaset
Ali TİRALİ

Ortadoğu’da Arap NATO’su Heyulası
Tolga KARAGÖZ

Sosyal Demokrat Bir Yerel Siyasetin İmkanları Üzerine…
Ece ÖZTAN

Yerel İktidara Giden Yol ve Algılar
Ahmet ÖZER

Söyleşi: Saliha ŞANLI

İmar Affı mı, Felakete Davetiye mi?
Emine Gülizar EMECAN

Kesişim: Turizm, Toplumsal Muhalefet ve Siyasetin İmkanı Üzerine
Özlem ŞENDENİZ

Türkiye’de Öğretmenlik ve Öğretmenler: Saygınlığın Ardında…
Faik AKÇAY

Sağlıkta Dün, Bugün ve Yarın: Sağlık Seferberliğinden Binasız, Donanımsız Hekimliğe!
Onur ÇEÇEN